وزش باد در خراسان رضوی شدت می‌گیرد


2 خرداد 1399 - 14:26
7a19589799
وزش باد طی هفته آینده در اغلب نقاط خراسان رضوی شدت می‌گیرد که در مناطق بادخیز با احتمال گرد و خاک همراه خواهد بود.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: امروز نیز برای نیمه شرقی استان افزایش سرعت ورزش باد پیش‌بینی می‌شود که در مناطق بادخیر با گرد و خاک همراه است.

آیدا فاروقی افزود: از روز یکشنبه هفته آینده سرعت وزش باد در اغلب مناطق استان افزایش می‌یابد به طوری که وزش باد شدید موقتی همراه با گرد و خاک طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نیز ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در مشهد نیز افزایش سرعت وزش باد طی این روزها پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: سرعت وزش باد در برخی مناطق استان تا ۷۰ کیلومتر در ساعت خواهد رسید.

وی با بیان اینکه روند افزایشی دمای هوا در این استان تا روز یکشنبه هفته آینده ادامه دارد افزود: روز دوشنبه با کاهش یک تا سه درجه‌ای دما هوای استان و مشهد خنک‌تر می‌شود.

فاروقی تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته شهرستان قوچان با کمینه دمای هوای هفت درجه سلسیوس، خنک‌ترین و شهرستان سرخس با بیشینه دمای هوای ۳۴ درجه گرمترین شهرستان استان بوده است.

وی گفت: همچنین بیشترین سرعت وزش باد در شهرستان تایباد با ۶۸ کیلومتر در ساعت گزارش شده است.

وزش باد طی هفته آینده در اغلب نقاط خراسان رضوی شدت می‌گیرد که در مناطق بادخیز با احتمال گرد و خاک همراه خواهد بود.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

7a19589799
2 خرداد 1399 - 14:26

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: امروز نیز برای نیمه شرقی استان افزایش سرعت ورزش باد پیش‌بینی می‌شود که در مناطق بادخیر با گرد و خاک همراه است.

آیدا فاروقی افزود: از روز یکشنبه هفته آینده سرعت وزش باد در اغلب مناطق استان افزایش می‌یابد به طوری که وزش باد شدید موقتی همراه با گرد و خاک طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نیز ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در مشهد نیز افزایش سرعت وزش باد طی این روزها پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: سرعت وزش باد در برخی مناطق استان تا ۷۰ کیلومتر در ساعت خواهد رسید.

وی با بیان اینکه روند افزایشی دمای هوا در این استان تا روز یکشنبه هفته آینده ادامه دارد افزود: روز دوشنبه با کاهش یک تا سه درجه‌ای دما هوای استان و مشهد خنک‌تر می‌شود.

فاروقی تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته شهرستان قوچان با کمینه دمای هوای هفت درجه سلسیوس، خنک‌ترین و شهرستان سرخس با بیشینه دمای هوای ۳۴ درجه گرمترین شهرستان استان بوده است.

وی گفت: همچنین بیشترین سرعت وزش باد در شهرستان تایباد با ۶۸ کیلومتر در ساعت گزارش شده است.

منبع: ایرنا

اخبار ایران و جهان