خراسان رضوی در وضعیت بیماری کرونا با "شدت کم" قرار دارد


1 خرداد 1399 - 19:42
69a413a676
مسئول کمیته اطلاع رسانی کووید-۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: خراسان رضوی بر اساس ارزیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمره استانهای در معرض بروز بیماری ویروسی همه‌گیر کرونا با "شدت کم" قرار دارد.

دکتر حمیدرضا رحیمی اظهار کرد: شیوع بیمار کرونا هم‌اینک سطح ۲۹ شهرستانهای استان خراسان رضوی در مرحله "مهار بیماری" است. 
وی ادامه داد: بر این اساس اگر شهروندان خراسانی همکاری خود را با رعایت اصول بهداشتی و موازین فاصله‌گذاری فیزیکی در سطح اجتماعی با خادمان سلامت ادامه دهند به زودی بیماری کرونا در این استا مهار می‌شود. 

مسئول کمیته اطلاع رسانی کووید-۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ظرف حدود سه ماه اخیر که ویروس بیماری کرونا  وارد خراسان رضوی شده مردم همکاری بسیار خوبی با نظام بهداشت و درمان برای این بیماری داشته‌اند. 
وی افزود: با این وجود در صورت کم‌توجهی نسبت به رعایت کامل و دقیق اصول بهداشتی همراه با گسترش سفر و رفت و آمدهای بین‌شهری از سوی مردم، بطور حتم با پیک دوم شیوع کرونا مواجه خواهیم شد. 
دکتر رحیمی ادامه داد: هم‌اینک عملیات بیماریابی از میان مراجعان سرپایی به مراکز بهداشت و درمان به شکل فعال در خراسان رضوی در جریان است.

وی گفت: در این چارچوب از همه افراد مشکوک به کرونا که به مراکز خدمات جامع سلامت مراجعه کنند به صورت سرپایی آزمایش طبی گرفته می‌شود. 

مسئول کمیته اطلاع رسانی کووید-۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش طبی، علاوه بر مراقبت فرد، خانواده بیمار، محل زندگی و کار وی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد تا از شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود.
۷۵ درصد جمعیت شش میلیون و ۴۰۰ هزار نفری خراسان رضوی زیر پوشش خدمات دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند. بقیه جمعیت این استان نیز توسط دانشگاههای علوم پزشکی سبزوار، گناباد، تربت‌حیدریه، تربت‌جام و نیشابور خدمات‌رسانی می‌شوند.

مسئول کمیته اطلاع رسانی کووید-۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: خراسان رضوی بر اساس ارزیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمره استانهای در معرض بروز بیماری ویروسی همه‌گیر کرونا با "شدت کم" قرار دارد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

69a413a676
1 خرداد 1399 - 19:42

دکتر حمیدرضا رحیمی اظهار کرد: شیوع بیمار کرونا هم‌اینک سطح ۲۹ شهرستانهای استان خراسان رضوی در مرحله "مهار بیماری" است. 
وی ادامه داد: بر این اساس اگر شهروندان خراسانی همکاری خود را با رعایت اصول بهداشتی و موازین فاصله‌گذاری فیزیکی در سطح اجتماعی با خادمان سلامت ادامه دهند به زودی بیماری کرونا در این استا مهار می‌شود. 

مسئول کمیته اطلاع رسانی کووید-۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ظرف حدود سه ماه اخیر که ویروس بیماری کرونا  وارد خراسان رضوی شده مردم همکاری بسیار خوبی با نظام بهداشت و درمان برای این بیماری داشته‌اند. 
وی افزود: با این وجود در صورت کم‌توجهی نسبت به رعایت کامل و دقیق اصول بهداشتی همراه با گسترش سفر و رفت و آمدهای بین‌شهری از سوی مردم، بطور حتم با پیک دوم شیوع کرونا مواجه خواهیم شد. 
دکتر رحیمی ادامه داد: هم‌اینک عملیات بیماریابی از میان مراجعان سرپایی به مراکز بهداشت و درمان به شکل فعال در خراسان رضوی در جریان است.

وی گفت: در این چارچوب از همه افراد مشکوک به کرونا که به مراکز خدمات جامع سلامت مراجعه کنند به صورت سرپایی آزمایش طبی گرفته می‌شود. 

مسئول کمیته اطلاع رسانی کووید-۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش طبی، علاوه بر مراقبت فرد، خانواده بیمار، محل زندگی و کار وی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد تا از شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود.
۷۵ درصد جمعیت شش میلیون و ۴۰۰ هزار نفری خراسان رضوی زیر پوشش خدمات دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند. بقیه جمعیت این استان نیز توسط دانشگاههای علوم پزشکی سبزوار، گناباد، تربت‌حیدریه، تربت‌جام و نیشابور خدمات‌رسانی می‌شوند.

منبع: ایرنا