روند افزایش دمای هوا در خراسان رضوی ادامه دارد


1 خرداد 1399 - 12:46
638d6f2659
روند افزایش دمای هوا در خراسان رضوی تا روزهای ابتدایی هفته آینده در مناطق مختلف این استان ادامه دارد.

کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: بیشینه دمای هوای امروز مشهد ۲۸ درجه سلسیوس پیش بینی شده است که نسبت به دیروز سه درجه افزایش دارد.
مرتضی اثمری افزود: بیشینه دمای هوای مشهد به تدریج افزایش یافته و تا روز یکشنبه هفته آینده به ۳۲ درجه سلسیوس می‌رسد.
وی ادامه داد: کمینه دمای هوای دیشب مشهد ۱۴ درجه سلسیوس بود که تا یکشنبه شب به ۱۹ درجه افزایش خواهد یافت.
کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: برای چند روز آینده جوی آرام در خراسان رضوی پیش بینی شده است اما سرعت وزش باد طی روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده در کل استان شدت می‌گیرد.
اثمری افزود: وزش باد به نسبت شدید در روزهای ابتدایی هفته آینده در نواحی جنوبی خراسان رضوی ادامه دارد.
وی ادامه داد: قوچان با کمینه دمای هوای هفت درجه سلسیوس و سرخس با بیشینه دمای هوای ۳۲ درجه به ترتیب سردترین و گرمترین شهرستانهای خراسان رضوی طی ۲۴ ساعت گذشته بوده‌اند.
کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گtت: بیشترین شدت وزش باد طی این مدت در شهرستان‌های سبزوار و بجستان با سرعت ۵۱ کیلومتر در ساعت گزارش شده است.

روند افزایش دمای هوا در خراسان رضوی تا روزهای ابتدایی هفته آینده در مناطق مختلف این استان ادامه دارد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

638d6f2659
1 خرداد 1399 - 12:46

کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: بیشینه دمای هوای امروز مشهد ۲۸ درجه سلسیوس پیش بینی شده است که نسبت به دیروز سه درجه افزایش دارد.
مرتضی اثمری افزود: بیشینه دمای هوای مشهد به تدریج افزایش یافته و تا روز یکشنبه هفته آینده به ۳۲ درجه سلسیوس می‌رسد.
وی ادامه داد: کمینه دمای هوای دیشب مشهد ۱۴ درجه سلسیوس بود که تا یکشنبه شب به ۱۹ درجه افزایش خواهد یافت.
کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: برای چند روز آینده جوی آرام در خراسان رضوی پیش بینی شده است اما سرعت وزش باد طی روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده در کل استان شدت می‌گیرد.
اثمری افزود: وزش باد به نسبت شدید در روزهای ابتدایی هفته آینده در نواحی جنوبی خراسان رضوی ادامه دارد.
وی ادامه داد: قوچان با کمینه دمای هوای هفت درجه سلسیوس و سرخس با بیشینه دمای هوای ۳۲ درجه به ترتیب سردترین و گرمترین شهرستانهای خراسان رضوی طی ۲۴ ساعت گذشته بوده‌اند.
کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گtت: بیشترین شدت وزش باد طی این مدت در شهرستان‌های سبزوار و بجستان با سرعت ۵۱ کیلومتر در ساعت گزارش شده است.

منبع: ایرنا