اجرای طرح سنجش سلامت نوآموزان خراسان رضوی با دو ماه تاخیر


31 اردیبهشت 1399 - 13:57
4f7d85bbaf
رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی گفت: طرح سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان استان خراسان رضوی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با دو ماه تاخیر اجرا می‌شود.

علی قاسمی‌پور اظهار کرد: از نیمه دوم تیرماه امسال ثبت نام الکترونیکی پایگاه‌های طرح سنجش برای دانش آموزان پایه اول و پیش دبستانی آغاز خواهد شد.

وی با بیان این که این روند امسال با حدود دو ماه تاخیر آغاز خواهد شد ادامه داد: برای سنجش دانش آموزان فقط دو ماه زمان خواهیم داشت به همین دلیل از مدیران مدارس تقاضا شده است نسبت به این موضوع توجه کنند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی گفت: به این ترتیب طرح سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان از مردادماه در ۱۱۰ پایگاه سنجش استان آغاز می‌شود.

قاسمی پور افزود: توصیه می‌شود خانواده‌ها در همان تاریخ و ساعتی که توسط سامانه الکترونیکی مشخص شده با رعایت فاصله اجتماعی و رعایت دستورات بهداشتی به پایگاه‌های سنجش مراجعه کنند و مدیران مدارس نیز باید اطلاعات دانش آموزان را به صورت کامل در این سامانه تکمیل کنند.

وی تصریح کرد: خانواده‌ها به این نکته توجه داشته باشند که فرآیند سنجش صرفا در پایگاه‌های سنجش تکمیل نمی‌شود و پس از اتمام کار در پایگاه‌های سنجش حتما باید به پایگاه ها و مراکز بهداشت نیز مراجعه کنند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی گفت: برخی از دانش آموزان در سال تحصیلی گذشته به پایگاه‌های سنجش مراجعه نکردند و در حال حاضر این امکان وجود دارد که با تیک زدن گزینه جامانده از طرح سنجش این فرآیند را در سال آینده انجام دهند و روند ثبت‌نام آنها تکمیل شود.

قاسمی پور اضافه کرد: تعرفه طرح سنجش برای هر دانش آموز  ۴۰۰ هزار ریال و برای دانش آموزان عشایر و دانش آموزان نواحی کم برخوردار رایگان است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی گفت: طرح سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان استان خراسان رضوی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با دو ماه تاخیر اجرا می‌شود.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

4f7d85bbaf
31 اردیبهشت 1399 - 13:57

علی قاسمی‌پور اظهار کرد: از نیمه دوم تیرماه امسال ثبت نام الکترونیکی پایگاه‌های طرح سنجش برای دانش آموزان پایه اول و پیش دبستانی آغاز خواهد شد.

وی با بیان این که این روند امسال با حدود دو ماه تاخیر آغاز خواهد شد ادامه داد: برای سنجش دانش آموزان فقط دو ماه زمان خواهیم داشت به همین دلیل از مدیران مدارس تقاضا شده است نسبت به این موضوع توجه کنند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی گفت: به این ترتیب طرح سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان از مردادماه در ۱۱۰ پایگاه سنجش استان آغاز می‌شود.

قاسمی پور افزود: توصیه می‌شود خانواده‌ها در همان تاریخ و ساعتی که توسط سامانه الکترونیکی مشخص شده با رعایت فاصله اجتماعی و رعایت دستورات بهداشتی به پایگاه‌های سنجش مراجعه کنند و مدیران مدارس نیز باید اطلاعات دانش آموزان را به صورت کامل در این سامانه تکمیل کنند.

وی تصریح کرد: خانواده‌ها به این نکته توجه داشته باشند که فرآیند سنجش صرفا در پایگاه‌های سنجش تکمیل نمی‌شود و پس از اتمام کار در پایگاه‌های سنجش حتما باید به پایگاه ها و مراکز بهداشت نیز مراجعه کنند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی گفت: برخی از دانش آموزان در سال تحصیلی گذشته به پایگاه‌های سنجش مراجعه نکردند و در حال حاضر این امکان وجود دارد که با تیک زدن گزینه جامانده از طرح سنجش این فرآیند را در سال آینده انجام دهند و روند ثبت‌نام آنها تکمیل شود.

قاسمی پور اضافه کرد: تعرفه طرح سنجش برای هر دانش آموز  ۴۰۰ هزار ریال و برای دانش آموزان عشایر و دانش آموزان نواحی کم برخوردار رایگان است.

منبع: ایرنا