کرونا فروش جایگاه‌های CNG را نصف کرد/ کارگر پمپ CNG خدا را شکر کند که هنوز شغل دارد


25 اردیبهشت 1399 - 14:52
d1bde6eb37
رئیس انجمن صنفی جایگاه داران سوخت CNG خراسان رضوی گفت: : با شیوع بیماری کرونا فروش جایگاه‌های CNG نصف شد و وقتی درآمدی نباشد قاعدتا حقوق نیروها نیز با تاخیر مواجه می‌شود.

سید محمدرضا رضوی‌راد در گفت‌وگو با مشهد فوری در واکنش به شکایات پرسنل جایگاه‌های سوخت CNG مبنی برعدم پرداخت حقوق و تعدیل نیرو اظهار کرد: با شیوع بیماری کرونا فروش جایگاه‌های CNG نصف شد و وقتی درآمدی نباشد قاعدتا حقوق نیروها نیز با تاخیر مواجه می‌شود تازه با این وضعیت اقتصادی کارگر پمپ CNG باید خدا را شکر کند که شغل خود را دارد و می‌تواند حقوق بگیرد.

وی افزود: شرایط اقتصادی بعد از کرونا باعث شده تا حقوق کارگران به تعویق بی‌افتد و این مورد طبیعی است از طرفی قرار بود شهرداری مساعدت‌هایی بکند که به محض انجام این کمک‌ها مشکل حقوق‌ها نیز به طور کامل برطرف می‌شود.

رئیس انجمن صنفی جایگاه داران سوخت CNG خراسان رضوی با بیان اینکه واگذاری جایگاه‌های CNG به بخش خصوصی ارتباطی با به تاخیر افتادن حقوق‌ها ندارد گفت: قانونا جایگاه‌های سوخت باید در اختیار بهره برداران مجوزدار شرکت نفت قرار بگیرد و یکسال است که شهرداری به بهره برداران مجوزدار واگذار کرده است.

رضوی‌راد موضوع تعدیل نیروهای جایگاه‌های CNG را تکذیب و بیان کرد: تنها تعدادی مشکلات اخلاقی داشتند که تعلیق شدند و دوباره نیز به سرکار برگشتند.

رئیس انجمن صنفی جایگاه داران سوخت CNG خراسان رضوی گفت: : با شیوع بیماری کرونا فروش جایگاه‌های CNG نصف شد و وقتی درآمدی نباشد قاعدتا حقوق نیروها نیز با تاخیر مواجه می‌شود.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

d1bde6eb37
25 اردیبهشت 1399 - 14:52

سید محمدرضا رضوی‌راد در گفت‌وگو با مشهد فوری در واکنش به شکایات پرسنل جایگاه‌های سوخت CNG مبنی برعدم پرداخت حقوق و تعدیل نیرو اظهار کرد: با شیوع بیماری کرونا فروش جایگاه‌های CNG نصف شد و وقتی درآمدی نباشد قاعدتا حقوق نیروها نیز با تاخیر مواجه می‌شود تازه با این وضعیت اقتصادی کارگر پمپ CNG باید خدا را شکر کند که شغل خود را دارد و می‌تواند حقوق بگیرد.

وی افزود: شرایط اقتصادی بعد از کرونا باعث شده تا حقوق کارگران به تعویق بی‌افتد و این مورد طبیعی است از طرفی قرار بود شهرداری مساعدت‌هایی بکند که به محض انجام این کمک‌ها مشکل حقوق‌ها نیز به طور کامل برطرف می‌شود.

رئیس انجمن صنفی جایگاه داران سوخت CNG خراسان رضوی با بیان اینکه واگذاری جایگاه‌های CNG به بخش خصوصی ارتباطی با به تاخیر افتادن حقوق‌ها ندارد گفت: قانونا جایگاه‌های سوخت باید در اختیار بهره برداران مجوزدار شرکت نفت قرار بگیرد و یکسال است که شهرداری به بهره برداران مجوزدار واگذار کرده است.

رضوی‌راد موضوع تعدیل نیروهای جایگاه‌های CNG را تکذیب و بیان کرد: تنها تعدادی مشکلات اخلاقی داشتند که تعلیق شدند و دوباره نیز به سرکار برگشتند.

منبع: مشهد فوری