وام ازدواج با یک ضامن داده می‌شود/ متقاضیان از بانکی که بیشتر از یک ضامن می‌خواهد شکایت کنند


20 اردیبهشت 1399 - 22:27
6ef0abb7e5
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی گفت: در قانون یک ضامن معتبر برای گرفتن وام ازدواج در نظر گرفته شده و اگر بانکی در استان بیشتر از یک ضامن را از متقاضی طلب کند اعمال سلیقه است و می‌توانند شکایت کنند.

حسن مونسان در گفت‌وگو با مشهد فوری اظهار کرد: امسال وام ازدواج براساس برگ الف تبصره 16 قانون بودجه 99 به 50 میلیون تومان افزایش پیدا کرد و در قانون زمان بازپرداخت آن افزایش پیدا کرد تا مزدوجین راحت‌تر بتوانند اقساط آن را پرداخت کنند.

وی افزود: در قانون یک ضامن معتبر برای گرفتن وام ازدواج در نظر گرفته شده و معتبر بودن ضامن نیز در اختیار بانک است تا اگر تسهیلات موکول شد بتوانند از ضامن وصول کنند.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی متذکر شد: اگر بانکی در استان بیشتر از یک ضامن را از متقاضی طلب کند اعمال سلیقه است مگر اینکه حقوق ضامن معرفی شده کمتر از اقساط باشد که در این صورت متقاضی دو ضامن را معرفی می‌کند تا هر دو ضامن بتوانند جوابگو باشند.

مونسان تصریح کرد: اگر بانکی بیشتر از یک ضامن را خواست فرد متقاضی می‌تواند به واحد بازرسی بانک مربوطه در مرکز استان اعتراض کند یا اینکه در سامانه شکایات سایت بانک مرکزی شکایت خود را مطرح کند.

وی بیان کرد: وام ازدواجی که مجلس مصوب می‌کند منابع آن باید توسط بانک‌ها تامین شود که از محل وصول اقساط است. دو سوم وام‌هایی که در سال می‌دهیم از محل وصول اقساط بوده و مزدوجینی که وام می‌گیرند به جهت اینکه کمکی به سایر زوجین برای گرفتن وام و تشکیل زندگی باشد در پرداخت اقساط وام ازدواج خود زودتر اقدام کنند.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی گفت: در قانون یک ضامن معتبر برای گرفتن وام ازدواج در نظر گرفته شده و اگر بانکی در استان بیشتر از یک ضامن را از متقاضی طلب کند اعمال سلیقه است و می‌توانند شکایت کنند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

6ef0abb7e5
20 اردیبهشت 1399 - 22:27

حسن مونسان در گفت‌وگو با مشهد فوری اظهار کرد: امسال وام ازدواج براساس برگ الف تبصره 16 قانون بودجه 99 به 50 میلیون تومان افزایش پیدا کرد و در قانون زمان بازپرداخت آن افزایش پیدا کرد تا مزدوجین راحت‌تر بتوانند اقساط آن را پرداخت کنند.

وی افزود: در قانون یک ضامن معتبر برای گرفتن وام ازدواج در نظر گرفته شده و معتبر بودن ضامن نیز در اختیار بانک است تا اگر تسهیلات موکول شد بتوانند از ضامن وصول کنند.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی متذکر شد: اگر بانکی در استان بیشتر از یک ضامن را از متقاضی طلب کند اعمال سلیقه است مگر اینکه حقوق ضامن معرفی شده کمتر از اقساط باشد که در این صورت متقاضی دو ضامن را معرفی می‌کند تا هر دو ضامن بتوانند جوابگو باشند.

مونسان تصریح کرد: اگر بانکی بیشتر از یک ضامن را خواست فرد متقاضی می‌تواند به واحد بازرسی بانک مربوطه در مرکز استان اعتراض کند یا اینکه در سامانه شکایات سایت بانک مرکزی شکایت خود را مطرح کند.

وی بیان کرد: وام ازدواجی که مجلس مصوب می‌کند منابع آن باید توسط بانک‌ها تامین شود که از محل وصول اقساط است. دو سوم وام‌هایی که در سال می‌دهیم از محل وصول اقساط بوده و مزدوجینی که وام می‌گیرند به جهت اینکه کمکی به سایر زوجین برای گرفتن وام و تشکیل زندگی باشد در پرداخت اقساط وام ازدواج خود زودتر اقدام کنند.

منبع: مشهد فوری