پل اتصال پیاده راه به سازه صحن غدیر با فشار شهرداری موقت احداث شده بود و ناپایداری داشت


16 اردیبهشت 1399 - 13:48
12f3fb4599
نماینده سرمایه گذار پروژه پیاده راه آیت الله طبسی گفت:سازه اتصال موقت به صحن غدیر شروع به ناپایداری و ایجاد خطر کرده بود که مشاور و کارفرما دستور دادند تخریب شود و آن سازه اصلی که برای اتصال به سازه حرم است اجرا شود.

به گزارش مشهد فوری، مخاطبان اخبار مشهد با ارسال تصاویری از تخریب خیابان آیت الله طبسی گله کردند و خطاب به مسئولین جهت رسیدگی نوشتند« از افتتاح پیاده راه آیت الله طبسی هنوز دو سال نمی‌گذرد که بخشی از این خیابان یکی دو روز گذشته تخریب شده و اگر طی روزهای آینده حرم مطهر رضوی بازگشایی شود یکی از مهمترین راه‌های مورد توجه و علاقه زائران عملا مسدود شده است.» 

در راستای این موضوع به سراغ محمد حسین روشنک، نماینده سرمایه گذار پروژه پیاده راه آیت الله طبسی رفتیم. 

وی در گفت‌وگو با مشهد فوری اظهار کرد: در خیابان آیت الله طبسی بنا بود که یک پل با سرمایه گذار خارجی ساخته شود اما در سال ۹۶ با فشار و دستور شهرداری مشهد قسمت هایی از پل که هنوز آماده نشده و به حرم اتصال پیدا نکرده بود به صورت موقت پوشش داده شد. 

روشنک ادامه داد: قرار شد که در سال ۹۷باقی مانده کار تکمیل شود و پروژه به بهره برداری کامل برسد اما متاسفانه در سال ۹۷ شهرداری به دلیل مشکلاتی نتوانست و این پروژه نیمه تمام ماند تا وقتی که آن اتصال موقت به سازه صحن غدیر شروع به ناپایداری و ایجاد خطر کرد که خود مشاور و کارفرما دستور دادند آنجا تخریب شود و آن سازه اصلی که برای اتصال به سازه حرم است اجرا شود . 

نماینده سرمایه گذار پروژه پیاده راه آیت الله طبسی تاکید کرد: این موضوع درست است که شهرداری تعهدات خود را نسبت به پروژه و سرمایه گذار و آزاد سازی مسیر و رفع معابر اجرا نکرده ولی مسدود شدن فعلی هیچ ربطی به اختلافات ندارد و برای حفظ ایمنی و ادامه اتصال پل این کار انجام شده است. 

وی متذکر شد: مردم نگران نباشند تا قبل از بازگشایی حرم مطهر به گونه‌ای مسیر تردد مردم برای رفتن به حرم از روی پل فراهم می‌شود.

 

نماینده سرمایه گذار پروژه پیاده راه آیت الله طبسی گفت:سازه اتصال موقت به صحن غدیر شروع به ناپایداری و ایجاد خطر کرده بود که مشاور و کارفرما دستور دادند تخریب شود و آن سازه اصلی که برای اتصال به سازه حرم است اجرا شود.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

12f3fb4599
16 اردیبهشت 1399 - 13:48

به گزارش مشهد فوری، مخاطبان اخبار مشهد با ارسال تصاویری از تخریب خیابان آیت الله طبسی گله کردند و خطاب به مسئولین جهت رسیدگی نوشتند« از افتتاح پیاده راه آیت الله طبسی هنوز دو سال نمی‌گذرد که بخشی از این خیابان یکی دو روز گذشته تخریب شده و اگر طی روزهای آینده حرم مطهر رضوی بازگشایی شود یکی از مهمترین راه‌های مورد توجه و علاقه زائران عملا مسدود شده است.» 

در راستای این موضوع به سراغ محمد حسین روشنک، نماینده سرمایه گذار پروژه پیاده راه آیت الله طبسی رفتیم. 

وی در گفت‌وگو با مشهد فوری اظهار کرد: در خیابان آیت الله طبسی بنا بود که یک پل با سرمایه گذار خارجی ساخته شود اما در سال ۹۶ با فشار و دستور شهرداری مشهد قسمت هایی از پل که هنوز آماده نشده و به حرم اتصال پیدا نکرده بود به صورت موقت پوشش داده شد. 

روشنک ادامه داد: قرار شد که در سال ۹۷باقی مانده کار تکمیل شود و پروژه به بهره برداری کامل برسد اما متاسفانه در سال ۹۷ شهرداری به دلیل مشکلاتی نتوانست و این پروژه نیمه تمام ماند تا وقتی که آن اتصال موقت به سازه صحن غدیر شروع به ناپایداری و ایجاد خطر کرد که خود مشاور و کارفرما دستور دادند آنجا تخریب شود و آن سازه اصلی که برای اتصال به سازه حرم است اجرا شود . 

نماینده سرمایه گذار پروژه پیاده راه آیت الله طبسی تاکید کرد: این موضوع درست است که شهرداری تعهدات خود را نسبت به پروژه و سرمایه گذار و آزاد سازی مسیر و رفع معابر اجرا نکرده ولی مسدود شدن فعلی هیچ ربطی به اختلافات ندارد و برای حفظ ایمنی و ادامه اتصال پل این کار انجام شده است. 

وی متذکر شد: مردم نگران نباشند تا قبل از بازگشایی حرم مطهر به گونه‌ای مسیر تردد مردم برای رفتن به حرم از روی پل فراهم می‌شود.

 

منبع: مشهد فوری