با چاقوی شکسته از خودم دفاع کردم!


15 اردیبهشت 1399 - 13:10
fd5030049d
اعترافات متهمی که در منطقه طلاب مشهد مرتکب قتل شد.

درگیری لفظی و فحش و فحش‌کاری‌شان سکوت سحرگاهی خیابان وحید ۲۲ را به هم ریخته بود. چند نفر از پشت پنجره شاهد دعوای ۲ مردی بودند. عقربه‌های ساعت به لحظه اذان صبح روز یکشنبه نزدیک می‌شدند که فریاد «سوختم... سوختم...» یکی از آن‌ها بلند شد و دیگری که انگار می‌دانست چه خبطی انجام داده پا به فرار گذاشت.
مردی که حدودا چهل سال داشت، دست خود را بر روی قلبش گذاشته بود و خون از بین انگشتانش بیرون می‌زد. چند نفر از همسایه‌ها خود را به او رساندند و موضوع بلافاصله به پلیس و اورژانس گزارش شد. او، اما در همهمه تماشاچیان نفس‌های آخرش راکشید و زمانی مأموران ۱۱۵ بالای سرش رسیدند که دیگر نبض نداشت.

مقتول از همسایگان کمک می‌خواست
مأموران پلیس حاضر در محل با این احتمال که فرد ضارب هنوز زیاد دور نشده است تحقیقات خود را آغاز کردند و به پایش چند کوچه و خیابان آن‌طرف‌تر پرداختند. گزارش این قتل به بازپرس جنایی دادسرای مشهد اعلام شد و طولی نکشید که پای قاضی کاظم میرزایی هم به این پرونده باز شد. بررسی اولیه جسد نشان از جراحت عمیق بر روی سینه چپش داشت که حاکی از ضربه شدید چاقو بود.
چند نفر از همسایگان که شاهد این ماجرا بودند در اظهارات خود به قاضی میرزایی گفتند که ساعتی پیش مقتول را دیده‌اند که با فردی دیگر دست‌به‌یقه بوده است. در این میان یکی از شاهدان بیان کرد: «دعوایشان بالا گرفته بود که متهم با یک چاقو ضربه‌ای به مقتول زد و بعد هم فرار کرد. مقتول دست روی سینه‌اش گذاشته بود و کمک می‌خواست که خودم را به او رساندم و بلافاصله با اورژانس تماس گرفتم.»
در این میان، اما همسایگان نه مقتول را می‌شناختند و نه قاتل را دیده بودند. تحقیقات میدانی این پرونده ادامه داشت تا اینکه مأموران کلانتری اعزامی که در پی قاتل بودند، مردی جوان را دست‌بسته تحویل قاضی میرزایی دادند. یکی از مأموران بیان کرد که به رفتار این فرد و آثار خونی که بر روی دستانش بوده، مشکوک شده و او را دستگیر کرده‌است.

کشف آلت قتاله
مرد جوان که حدودا ۳۰ سال دارد ناگهان و بدون هیچ مقاومتی مدعی شد که قاتل است. این مرد سی ساله که آثار اعتیاد در چهره‌اش مشهود بود به قاضی میرزایی گفت: «من این مرد را کشته‌ام. او را با چاقو زدم.»
او ادامه داد: «با مقتول درگیر شدم که به رویم چاقو کشید و چند ضربه هم به من زد، اما من از خودم دفاع کردم و چاقو را از دستش گرفتم. عصبانی بودم و با همان چاقو چند ضربه به سینه مقتول زدم که چاقو شکست. خون که از سینه‌اش جاری شد ترسیدم، برای همین فرار کردم که پلیس چند خیابان آن‌طرف‌تر دستگیرم کرد»
در بررسی‌های بعدی پرونده نیز تیغ شکسته آلت‌قتاله که در نزدیکی صحنه جرم افتاده بود کشف و ضمیمه پرونده شد. جسد نیز به دستور قاضی میرزایی برای علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد و متهم برای ادامه تحقیقات در اختیار کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی قرار گرفت.

علت قتل مشخص نیست
بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای ناحیه دو مشهد در‌این‌باره گفت: هنوز علت قتل مشخص نیست و تنها متهم به ارتکاب جنایت اعتراف کرده است. قاضی کاظم میرزایی ادامه داد: طبق معاینات اولیه پزشکی قانونی احتمالا چاقو به قلب یا ریه برخورد کرده و همین موضوع باعث مرگ متوفی شده است.

اعترافات متهمی که در منطقه طلاب مشهد مرتکب قتل شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

fd5030049d
15 اردیبهشت 1399 - 13:10

درگیری لفظی و فحش و فحش‌کاری‌شان سکوت سحرگاهی خیابان وحید ۲۲ را به هم ریخته بود. چند نفر از پشت پنجره شاهد دعوای ۲ مردی بودند. عقربه‌های ساعت به لحظه اذان صبح روز یکشنبه نزدیک می‌شدند که فریاد «سوختم... سوختم...» یکی از آن‌ها بلند شد و دیگری که انگار می‌دانست چه خبطی انجام داده پا به فرار گذاشت.
مردی که حدودا چهل سال داشت، دست خود را بر روی قلبش گذاشته بود و خون از بین انگشتانش بیرون می‌زد. چند نفر از همسایه‌ها خود را به او رساندند و موضوع بلافاصله به پلیس و اورژانس گزارش شد. او، اما در همهمه تماشاچیان نفس‌های آخرش راکشید و زمانی مأموران ۱۱۵ بالای سرش رسیدند که دیگر نبض نداشت.

مقتول از همسایگان کمک می‌خواست
مأموران پلیس حاضر در محل با این احتمال که فرد ضارب هنوز زیاد دور نشده است تحقیقات خود را آغاز کردند و به پایش چند کوچه و خیابان آن‌طرف‌تر پرداختند. گزارش این قتل به بازپرس جنایی دادسرای مشهد اعلام شد و طولی نکشید که پای قاضی کاظم میرزایی هم به این پرونده باز شد. بررسی اولیه جسد نشان از جراحت عمیق بر روی سینه چپش داشت که حاکی از ضربه شدید چاقو بود.
چند نفر از همسایگان که شاهد این ماجرا بودند در اظهارات خود به قاضی میرزایی گفتند که ساعتی پیش مقتول را دیده‌اند که با فردی دیگر دست‌به‌یقه بوده است. در این میان یکی از شاهدان بیان کرد: «دعوایشان بالا گرفته بود که متهم با یک چاقو ضربه‌ای به مقتول زد و بعد هم فرار کرد. مقتول دست روی سینه‌اش گذاشته بود و کمک می‌خواست که خودم را به او رساندم و بلافاصله با اورژانس تماس گرفتم.»
در این میان، اما همسایگان نه مقتول را می‌شناختند و نه قاتل را دیده بودند. تحقیقات میدانی این پرونده ادامه داشت تا اینکه مأموران کلانتری اعزامی که در پی قاتل بودند، مردی جوان را دست‌بسته تحویل قاضی میرزایی دادند. یکی از مأموران بیان کرد که به رفتار این فرد و آثار خونی که بر روی دستانش بوده، مشکوک شده و او را دستگیر کرده‌است.

کشف آلت قتاله
مرد جوان که حدودا ۳۰ سال دارد ناگهان و بدون هیچ مقاومتی مدعی شد که قاتل است. این مرد سی ساله که آثار اعتیاد در چهره‌اش مشهود بود به قاضی میرزایی گفت: «من این مرد را کشته‌ام. او را با چاقو زدم.»
او ادامه داد: «با مقتول درگیر شدم که به رویم چاقو کشید و چند ضربه هم به من زد، اما من از خودم دفاع کردم و چاقو را از دستش گرفتم. عصبانی بودم و با همان چاقو چند ضربه به سینه مقتول زدم که چاقو شکست. خون که از سینه‌اش جاری شد ترسیدم، برای همین فرار کردم که پلیس چند خیابان آن‌طرف‌تر دستگیرم کرد»
در بررسی‌های بعدی پرونده نیز تیغ شکسته آلت‌قتاله که در نزدیکی صحنه جرم افتاده بود کشف و ضمیمه پرونده شد. جسد نیز به دستور قاضی میرزایی برای علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد و متهم برای ادامه تحقیقات در اختیار کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی قرار گرفت.

علت قتل مشخص نیست
بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای ناحیه دو مشهد در‌این‌باره گفت: هنوز علت قتل مشخص نیست و تنها متهم به ارتکاب جنایت اعتراف کرده است. قاضی کاظم میرزایی ادامه داد: طبق معاینات اولیه پزشکی قانونی احتمالا چاقو به قلب یا ریه برخورد کرده و همین موضوع باعث مرگ متوفی شده است.

منبع: شهرآرا