عدالت پیش از همدلی


24 فروردین 1399 - 17:03
30a9f9d6a5
محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده افغانستانی

روزی شخصی نزد امیرالمومنین علی(ع) می‌آید و از ایشان می‌پرسد که عدل بهتر است یا جود؟ حضرت به این فرد پاسخ می‌دهد که عدل بهتر است به این خاطر که امور را بر مدار خویش قرار می‌دهد.

در جامعه بیش از اینکه به همدلی نیاز داشته باشیم باید به دنبال برقراری عدالت و مساوات در بین مردم بر اساس لیافت و استحقاق باشیم و در شرایط بحران است که متوجه می‌شویم جامعه چه اندازه از لحاظ سطح برقراری افراد مختلف از عدالت برخوردار است.

عدالت اجتماعی حلقه مفقوده در جامعه بوده و مسئله‌ای است که به آن احتیاج داریم تا در بحران‌های این چنینی عده‌ای به بدترین وضعیت دچار نشوند و برخی نیز وضعیتی عادی داشته باشند در این مواقع انتظار این است که افراد دارای رفاه، صدقه سلامتی و به راحتی در خانه نشستن خود را بدهند و همه به نوعی در رنجی که بخشی از جامعه می‌برد سهیم باشیم.

اتباع افغان مقیم ایران در شرایط شیوع بیماری کرونا وضعیت دشوارتری دارند زیرا مردمی هستند که غالبا زندگی خود را با کارهای سخت و کارگری سپری می‌کنند و زمانی که فعالیت‌های اقتصادی تعطیل شود صدمه اقتصادی بزرگی را می‌بینند. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران هزینه درمان کرونا را از مهاجرین افغانستانی که مبتلا می‌شوند مانند ایرانی‌ها دریافت نمی‌کند اما در بسیاری از مواقع در بیمارستان‌ها بیماری چیز دیگری تشخیص داده می‌شود و شامل رایگان بودن درمان نمی‌شود و با توجه به نداشتن بیمه، هزینه‌های درمان بر مهاجرین سنگینی می‌کند.

محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده افغانستانی

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

30a9f9d6a5
24 فروردین 1399 - 17:03

روزی شخصی نزد امیرالمومنین علی(ع) می‌آید و از ایشان می‌پرسد که عدل بهتر است یا جود؟ حضرت به این فرد پاسخ می‌دهد که عدل بهتر است به این خاطر که امور را بر مدار خویش قرار می‌دهد.

در جامعه بیش از اینکه به همدلی نیاز داشته باشیم باید به دنبال برقراری عدالت و مساوات در بین مردم بر اساس لیافت و استحقاق باشیم و در شرایط بحران است که متوجه می‌شویم جامعه چه اندازه از لحاظ سطح برقراری افراد مختلف از عدالت برخوردار است.

عدالت اجتماعی حلقه مفقوده در جامعه بوده و مسئله‌ای است که به آن احتیاج داریم تا در بحران‌های این چنینی عده‌ای به بدترین وضعیت دچار نشوند و برخی نیز وضعیتی عادی داشته باشند در این مواقع انتظار این است که افراد دارای رفاه، صدقه سلامتی و به راحتی در خانه نشستن خود را بدهند و همه به نوعی در رنجی که بخشی از جامعه می‌برد سهیم باشیم.

اتباع افغان مقیم ایران در شرایط شیوع بیماری کرونا وضعیت دشوارتری دارند زیرا مردمی هستند که غالبا زندگی خود را با کارهای سخت و کارگری سپری می‌کنند و زمانی که فعالیت‌های اقتصادی تعطیل شود صدمه اقتصادی بزرگی را می‌بینند. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران هزینه درمان کرونا را از مهاجرین افغانستانی که مبتلا می‌شوند مانند ایرانی‌ها دریافت نمی‌کند اما در بسیاری از مواقع در بیمارستان‌ها بیماری چیز دیگری تشخیص داده می‌شود و شامل رایگان بودن درمان نمی‌شود و با توجه به نداشتن بیمه، هزینه‌های درمان بر مهاجرین سنگینی می‌کند.

منبع: مشهد فوری