۲۸ مرکز مراقبت مادر و کودک ویژه بحران کرونا در خراسان رضوی فعال است


10 فروردین 1399 - 21:38
0d6063adf0
۲۸ پایگاه بهداشتی و درمانی ویژه مراقبت مادر و کودک برای ارائه خدمات در شرایط بحران کرونا در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعال است.

مدیر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در پایگاه های بهداشتی مراقبت مادر و کودک، خدمات واکسیناسیون و بررسی پایه های سلامت مادران باردار با رعایت مراقبت‌ها در پیشگیری از کرونا ارائه می‌ شود.
دکتر محمد احمدیان افزود: ۱۴ مرکز مراقبت مادر و کودک در مشهد و ۱۴ مرکز دیگر در سایر شهرستان های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای ارائه خدمات در محیطی ایمن به گروههای هدف دایر است.
وی تصریح کرد: همزمان با شیوع بیماری کووید‏-۱۹ در استان خراسان رضوی، مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه با هدف کاهش تردد و نیز کاهش احتمال انتقال ویروس، اقدام به حذف موقت و تعویق برخی خدمات مراقبتی و موکول نمودن آن به ماههای آتی نمود اما پایگاههای اختصاصی مراقبت مادر و کودک با هدف تامین بستر مناسب و امن و به حداقل رساندن احتمال آلودگی ویروسی در زمان مراقبت برنامه ریزی شده اند.
احمدیان اضافه کرد: این پایگاهها صرفا ارائه خدمات به دو گروه مادران و کودکان را انجام داده و با توجه به تمهیدات اتخاذ شده در این واحدها رعایت تمامی شرایط مرتبط با جلوگیری از انتشار عفونت و آلودگی انجام می‌پذیرد.

۲۸ پایگاه بهداشتی و درمانی ویژه مراقبت مادر و کودک برای ارائه خدمات در شرایط بحران کرونا در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعال است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

0d6063adf0
10 فروردین 1399 - 21:38

مدیر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در پایگاه های بهداشتی مراقبت مادر و کودک، خدمات واکسیناسیون و بررسی پایه های سلامت مادران باردار با رعایت مراقبت‌ها در پیشگیری از کرونا ارائه می‌ شود.
دکتر محمد احمدیان افزود: ۱۴ مرکز مراقبت مادر و کودک در مشهد و ۱۴ مرکز دیگر در سایر شهرستان های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای ارائه خدمات در محیطی ایمن به گروههای هدف دایر است.
وی تصریح کرد: همزمان با شیوع بیماری کووید‏-۱۹ در استان خراسان رضوی، مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه با هدف کاهش تردد و نیز کاهش احتمال انتقال ویروس، اقدام به حذف موقت و تعویق برخی خدمات مراقبتی و موکول نمودن آن به ماههای آتی نمود اما پایگاههای اختصاصی مراقبت مادر و کودک با هدف تامین بستر مناسب و امن و به حداقل رساندن احتمال آلودگی ویروسی در زمان مراقبت برنامه ریزی شده اند.
احمدیان اضافه کرد: این پایگاهها صرفا ارائه خدمات به دو گروه مادران و کودکان را انجام داده و با توجه به تمهیدات اتخاذ شده در این واحدها رعایت تمامی شرایط مرتبط با جلوگیری از انتشار عفونت و آلودگی انجام می‌پذیرد.

منبع: ایرنا