تاکید ما به بخش دولتی و خصوصی حضور حداقلی کارکنان است


10 فروردین 1399 - 15:34
080921cddb
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی گفت: تمام تاکید ما به بخش دولتی و خصوصی این است که حداقل حضور کارکنان را داشته باشند و سیاستی با حداقل حضور فیزیکی کارکنان چه در بخش خصوصی و چه دولتی اتخاذ کنند.

کوکب موسوی، در خصوص وضعیت کاری ادارات در استان خراسان رضوی، اظهار کرد: در مصوبه ستاد کرونای استان به دستگاه‌های استان اجازه داده شده بود که تا 75 درصد کارکنان آنها از دورکاری و مرخصی استفاده کنند.

وی افزود: بعد از اعلام دولت در ارتباط با بحث تعطیلی، تصمیم مبنی بر این شد که دستگاه‌هایی مانند بهداشت و درمان و امدادی باید حضور داشته باشند، مشمول تعطیلی نمی‌شوند و دایر هستند، دستگاه‌هایی هم که خدمات عمومی ارائه می‌دهند شامل طرح دورکاری می‌شوند و باید با این ظرفیت خدمت‌رسانی کنند.

موسوی ادامه داد: مابقی دستگاه‌ها که خدماتشان جنبه عمومی نداشته یا ارباب رجوع وسیعی ندارند که عموما شامل برخی واحدهای ستادی اداری می‌شوند، می‌توانند به صورت کشیک از نیروهای خود استفاده کنند. به طور مثال در سازمان بهزیستی واحدهای عملیاتی و توانبخشی باید حضور داشته باشند و واحدهای ستادی آنها که در ستاد مستقر هستند، فعالیت‌های اداری انجام می دهند و ارباب رجوع زیادی ندارند، می‌توانند از طریق کشیک فعالیت و خدمت‌رسانی کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: وضعیت فعلی مانند ایام عید بوده که همواره در طول سال‌های مختلف در این ایام در ادارات هر روز هر واحدی یک یا دو نفر کشیک بودند، اکنون نیز واحدهایی که صرفا خدمات اداری دارند و ارباع رجوع آنها بسیار کم بوده یا بدون ارباب رجوع هستند، باید خودشان برنامه‌ریزی کرده و به صورت کشیک فعالیت کنند. ساعت کاری ادارات نیز تغییری نکرده است.

وی با بیان اینکه کارخانه‌جات به این دلیل که سرویس‌دهی دارند، خودشان برنامه‌ها را تنظیم می‌کنند، عنوان کرد: تمام تاکید ما به بخش دولتی و خصوصی این است که حداقل حضور کارکنان را داشته باشند و سیاستی با حداقل حضور فیزیکی کارکنان چه در بخش خصوصی و چه دولتی اتخاذ کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی گفت: تمام تاکید ما به بخش دولتی و خصوصی این است که حداقل حضور کارکنان را داشته باشند و سیاستی با حداقل حضور فیزیکی کارکنان چه در بخش خصوصی و چه دولتی اتخاذ کنند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

080921cddb
10 فروردین 1399 - 15:34

کوکب موسوی، در خصوص وضعیت کاری ادارات در استان خراسان رضوی، اظهار کرد: در مصوبه ستاد کرونای استان به دستگاه‌های استان اجازه داده شده بود که تا 75 درصد کارکنان آنها از دورکاری و مرخصی استفاده کنند.

وی افزود: بعد از اعلام دولت در ارتباط با بحث تعطیلی، تصمیم مبنی بر این شد که دستگاه‌هایی مانند بهداشت و درمان و امدادی باید حضور داشته باشند، مشمول تعطیلی نمی‌شوند و دایر هستند، دستگاه‌هایی هم که خدمات عمومی ارائه می‌دهند شامل طرح دورکاری می‌شوند و باید با این ظرفیت خدمت‌رسانی کنند.

موسوی ادامه داد: مابقی دستگاه‌ها که خدماتشان جنبه عمومی نداشته یا ارباب رجوع وسیعی ندارند که عموما شامل برخی واحدهای ستادی اداری می‌شوند، می‌توانند به صورت کشیک از نیروهای خود استفاده کنند. به طور مثال در سازمان بهزیستی واحدهای عملیاتی و توانبخشی باید حضور داشته باشند و واحدهای ستادی آنها که در ستاد مستقر هستند، فعالیت‌های اداری انجام می دهند و ارباب رجوع زیادی ندارند، می‌توانند از طریق کشیک فعالیت و خدمت‌رسانی کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: وضعیت فعلی مانند ایام عید بوده که همواره در طول سال‌های مختلف در این ایام در ادارات هر روز هر واحدی یک یا دو نفر کشیک بودند، اکنون نیز واحدهایی که صرفا خدمات اداری دارند و ارباع رجوع آنها بسیار کم بوده یا بدون ارباب رجوع هستند، باید خودشان برنامه‌ریزی کرده و به صورت کشیک فعالیت کنند. ساعت کاری ادارات نیز تغییری نکرده است.

وی با بیان اینکه کارخانه‌جات به این دلیل که سرویس‌دهی دارند، خودشان برنامه‌ها را تنظیم می‌کنند، عنوان کرد: تمام تاکید ما به بخش دولتی و خصوصی این است که حداقل حضور کارکنان را داشته باشند و سیاستی با حداقل حضور فیزیکی کارکنان چه در بخش خصوصی و چه دولتی اتخاذ کنند.

منبع: ایسنا