۱۴۴۳ پروژه اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی اجرا شد


9 فروردین 1399 - 18:55
f5e3a52fb6
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: در چارچوب طرح مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی در استان، طی سال گذشته هزار و ۴۴۳ پروژه کسب و کار خرد و متوسط در ۲۶ شهرستان اجرا شد.

علی اکبر لبافی اظهار کرد:پارسال ۱۱۷ معین اقتصادی در ۲۸ شهرستان، دو هزار و ۲۳۰ پروژه کسب و کار خرد و متوسط در سامانه ثبت نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی به ثبت رساندند.

وی اضافه کرد: از این تعداد هزار و ۴۴۳ پروژه اقتصادی از ۶۵ معین در ۲۶ شهرستان توسط گروه کارشناسی نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی بررسی و تایید شد که در صورت بهره‌برداری کامل از این تعداد پروژه، ۹ هزار و ۲۹۵ فرصت شغلی ایجاد می‌شود.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: از هزار و ۴۴۳ فعالیت اقتصادی یا پروژه کسب و کار خرد و متوسط مزبور، ۶۵۱ فعالیت با اشتغالزایی برای سه هزار و ۵۳۷ نفر در استان به بهره‌برداری رسید.

لبافی افزود: از هزار و ۴۴۳ فعالیت یا پروژه اقتصادی تایید شده در سامانه ثبت این نهاد، ۶۳.۴ درصد فعالیتها مربوط به بخش‌های کشاورزی، دامداری و دامپروری است.

وی ادامه داد: از نظر فراوانی نوع فعالیتها یا پروژه‌های اقتصادی تایید شده، هزار و ۱۱۶ فعالیت ایجادی، ۸۰ فعالیت تکمیلی، ۲۴۰ فعالیت توسعه‌ای و هفت فعالیت ظرفیت خالی است.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: در مجموع تا پایان سال ۱۳۹۸، معینهای اقتصادی هزار و ۱۸۲ فرصت شغلی در سامانه ثبت نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی را به ثبت رساندند که مربوط به ۲۶۰ پروژه کسب و کار است.

لبافی افزود: از مجموع فرصتهای شغلی ثبت شده در سامانه ثبت نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی ۸۸۳ فرصت شغلی توسط هیات کارشناسی این نهاد بررسی و تایید شده است.

الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، طرح مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در سایه تعامل ارکان حاکمیتی با فعالان بخش خصوصی است که توسط استاندار خراسان رضوی طراحی و به عنوان اصلی ترین برنامه عملیاتی در این استان در حال پیگیری است.

"علیرضا رزم حسینی" در زمان تصدی استانداری کرمان طرحی موفق از توسعه را در قلعه گنج این استان اجرا کرد که مورد توجه و تشویق رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت.

وی با الگوگیری از تجربه موفق قلعه گنج "طرح مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی" را به عنوان برنامه عملیاتی خود در چارچوب تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی اعلام و در همین راستا با تقسیم استان به ۱۲ منطقه (بر مبنای شمار حوزه های انتخاباتی) اجرای آن را پیگیری کرده است.

از زمستان سال ۱۳۹۷ الگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی مدلی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی- مشارکتی در سایه ارکان حکومت با فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان اصلی ترین برنامه عملیاتی استان برای عبور از شرایط تحریم و مدیریت سپرده‌ها و منابع داخلی، هدایت نقدینگی به سمت تولید، خلق ثروت، توانمندسازی جامعه روستایی و شهری، افزایش سرانه‌های درآمدی مردم، کاهش رفتارها و برخوردهای سلیقه‌ای، ارتقای فرهنگ کار و کارآفرینی، مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیریها و تصمیم سازیها و در یک جمله احیای مسوولیتهای اجتماعی شرکتی و نهادی در دستور کار همه مسوولان اقتصادی استان قرار گرفت.

نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی ذیل اتاق  بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی فعالیت خود را مبتنی بر رسیدگی به وضعیت معین های اقتصادی از اردیبهشت ماه سال گذشته آغاز کرد. 

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: در چارچوب طرح مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی در استان، طی سال گذشته هزار و ۴۴۳ پروژه کسب و کار خرد و متوسط در ۲۶ شهرستان اجرا شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

f5e3a52fb6
9 فروردین 1399 - 18:55

علی اکبر لبافی اظهار کرد:پارسال ۱۱۷ معین اقتصادی در ۲۸ شهرستان، دو هزار و ۲۳۰ پروژه کسب و کار خرد و متوسط در سامانه ثبت نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی به ثبت رساندند.

وی اضافه کرد: از این تعداد هزار و ۴۴۳ پروژه اقتصادی از ۶۵ معین در ۲۶ شهرستان توسط گروه کارشناسی نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی بررسی و تایید شد که در صورت بهره‌برداری کامل از این تعداد پروژه، ۹ هزار و ۲۹۵ فرصت شغلی ایجاد می‌شود.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: از هزار و ۴۴۳ فعالیت اقتصادی یا پروژه کسب و کار خرد و متوسط مزبور، ۶۵۱ فعالیت با اشتغالزایی برای سه هزار و ۵۳۷ نفر در استان به بهره‌برداری رسید.

لبافی افزود: از هزار و ۴۴۳ فعالیت یا پروژه اقتصادی تایید شده در سامانه ثبت این نهاد، ۶۳.۴ درصد فعالیتها مربوط به بخش‌های کشاورزی، دامداری و دامپروری است.

وی ادامه داد: از نظر فراوانی نوع فعالیتها یا پروژه‌های اقتصادی تایید شده، هزار و ۱۱۶ فعالیت ایجادی، ۸۰ فعالیت تکمیلی، ۲۴۰ فعالیت توسعه‌ای و هفت فعالیت ظرفیت خالی است.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: در مجموع تا پایان سال ۱۳۹۸، معینهای اقتصادی هزار و ۱۸۲ فرصت شغلی در سامانه ثبت نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی را به ثبت رساندند که مربوط به ۲۶۰ پروژه کسب و کار است.

لبافی افزود: از مجموع فرصتهای شغلی ثبت شده در سامانه ثبت نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی ۸۸۳ فرصت شغلی توسط هیات کارشناسی این نهاد بررسی و تایید شده است.

الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، طرح مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در سایه تعامل ارکان حاکمیتی با فعالان بخش خصوصی است که توسط استاندار خراسان رضوی طراحی و به عنوان اصلی ترین برنامه عملیاتی در این استان در حال پیگیری است.

"علیرضا رزم حسینی" در زمان تصدی استانداری کرمان طرحی موفق از توسعه را در قلعه گنج این استان اجرا کرد که مورد توجه و تشویق رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت.

وی با الگوگیری از تجربه موفق قلعه گنج "طرح مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی" را به عنوان برنامه عملیاتی خود در چارچوب تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی اعلام و در همین راستا با تقسیم استان به ۱۲ منطقه (بر مبنای شمار حوزه های انتخاباتی) اجرای آن را پیگیری کرده است.

از زمستان سال ۱۳۹۷ الگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی مدلی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی- مشارکتی در سایه ارکان حکومت با فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان اصلی ترین برنامه عملیاتی استان برای عبور از شرایط تحریم و مدیریت سپرده‌ها و منابع داخلی، هدایت نقدینگی به سمت تولید، خلق ثروت، توانمندسازی جامعه روستایی و شهری، افزایش سرانه‌های درآمدی مردم، کاهش رفتارها و برخوردهای سلیقه‌ای، ارتقای فرهنگ کار و کارآفرینی، مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیریها و تصمیم سازیها و در یک جمله احیای مسوولیتهای اجتماعی شرکتی و نهادی در دستور کار همه مسوولان اقتصادی استان قرار گرفت.

نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی ذیل اتاق  بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی فعالیت خود را مبتنی بر رسیدگی به وضعیت معین های اقتصادی از اردیبهشت ماه سال گذشته آغاز کرد. 

منبع: ایرنا