۲۰۰ واحد صنفی در مشهد پلمب شد


9 فروردین 1399 - 15:52
f337e8fc9a
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: در راستای عمل به بخشنامه تعطیلی موقت واحدهای غیرضروری برای پیشگیری از شیوع کرونا، از ابتدای فروردین ماه تاکنون ۲۰۰ واحد صنفی متخلف در این شهر پلمب شده است.

امیر دلداری اظهار کرد: همچنین در این مدت به حدود ۲ هزار واحد صنفی که به بخشنامه یاد شده عمل نکرده بودند، اخطار پلمب داده شد.

وی ادامه داد: طبق این بخشنامه فروشندگان مواد غذایی، سوپرمارکتها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها با رعایت پروتکلهای بهداشتی می‌توانند فعالیت کنند.

 مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: برای برخی واحدهای صنفی مانند خدمات خودرویی، الکترومکانیک‌ها و قفل سازها که مردم و برخی کارخانه‌ها به آن نیاز دارند، ساعات کاری تعریف شده و در ساعات مشخصی از روز می‌توانند فعالیت کنند.

دلداری تصریح کرد: به این واحدها توصیه شده است شماره تلفن همراه خود را پشت شیشه مغازه نصب کنند تا مردم بتوانند از این طریق با آنان ارتباط داشته باشند.

۹۶ اتحادیه با بیش از ۱۰۵ هزار واحد صنفی در شهر مشهد فعالیت دارند.

براساس دستور وزارت کشور اصناف خاطی به مدت یک ماه پلمب خواهند بود. طرح نظارت بر اجرای تعطیلی موقت واحدهای صنفی غیرضروری به مدت دو هفته اجرا شده است و اگر شدت شیوع بیماری کرونا افزایش یابد نحوه اجرای طرح هم تشدید می‌شود.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: در راستای عمل به بخشنامه تعطیلی موقت واحدهای غیرضروری برای پیشگیری از شیوع کرونا، از ابتدای فروردین ماه تاکنون ۲۰۰ واحد صنفی متخلف در این شهر پلمب شده است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

f337e8fc9a
9 فروردین 1399 - 15:52

امیر دلداری اظهار کرد: همچنین در این مدت به حدود ۲ هزار واحد صنفی که به بخشنامه یاد شده عمل نکرده بودند، اخطار پلمب داده شد.

وی ادامه داد: طبق این بخشنامه فروشندگان مواد غذایی، سوپرمارکتها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها با رعایت پروتکلهای بهداشتی می‌توانند فعالیت کنند.

 مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: برای برخی واحدهای صنفی مانند خدمات خودرویی، الکترومکانیک‌ها و قفل سازها که مردم و برخی کارخانه‌ها به آن نیاز دارند، ساعات کاری تعریف شده و در ساعات مشخصی از روز می‌توانند فعالیت کنند.

دلداری تصریح کرد: به این واحدها توصیه شده است شماره تلفن همراه خود را پشت شیشه مغازه نصب کنند تا مردم بتوانند از این طریق با آنان ارتباط داشته باشند.

۹۶ اتحادیه با بیش از ۱۰۵ هزار واحد صنفی در شهر مشهد فعالیت دارند.

براساس دستور وزارت کشور اصناف خاطی به مدت یک ماه پلمب خواهند بود. طرح نظارت بر اجرای تعطیلی موقت واحدهای صنفی غیرضروری به مدت دو هفته اجرا شده است و اگر شدت شیوع بیماری کرونا افزایش یابد نحوه اجرای طرح هم تشدید می‌شود.

منبع: ایرنا