شمار مبتلایان کرونا در خراسان رضوی به ۱۲۸۹ نفر رسید


7 فروردین 1399 - 14:58
c83a1baa49
دبیر کمیته مراقبت و درمان بیماری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: با افزوده شدن ۱۰۶ مبتلای جدید، تعداد شهروندان مبتلا به بیماری کرونا در استان خراسان رضوی به هزار و ۲۸۹ نفر رسید.

دکتر علی‌اصغر انجیدنی اظهار کرد: ۷۸۶ نفر از کل بیماران مبتلا به کرونا در خراسان رضوی مربوط به حوزه جغرافیایی زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بقیه متعلق به مناطق زیرپوشش پنج دانشکده‌ و دانشگاه‌ علوم پزشکی دیگر در خراسان رضوی هستند.
وی ادامه داد: هم‌اینک دانشکده علوم پزشکی نیشابور با ۱۶۲ بیمار کرونا پس از مشهد بیشترین شمار بیماران را در خراسان رضوی داشته و پس از آن دانشکده علوم پزشکی تربت‌جام با  ۱۱۰ نفر در رده‌ بعدی قرار دارد.

دبیر کمیته مراقبت و درمان بیماری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تعداد مبتلایان به کرونا در حوزه زیر پوشش دانشگاههای علوم پزشکی سبزوار و تربت‌حیدریه نیز به ترتیب ۹۲ و ۸۹ نفر است. دانشگاه علوم پزشکی گناباد نیز تاکنون ۵۰ بیمار مبتلا به کرونا را گزارش کرده است.
ظرف روزهای ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ تا هفتم فروردین ماه ۱۳۹۹ پنج هزار و ۲۱۴  بیمار مبتلا به عفونت حاد تنفسی و مشکوک به بیماری کرونا در بیمارستانهای خراسان رضوی بستری شده‌اند که سه هزار و ۴۵۳ نفر آنان تاکنون بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شده‌اند.  
دکتر انجیدنی افزود: سه هزار و  ۲۰۸  نفر از بیماران بستری شده مشکوک به کرونا در بیمارستانهای خراسان رضوی مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند که تاکنون هزار و ۹۲۱  نفر از آنها بهبود یافته و از بیمارستان به منزل بازگشته‌اند.
وی تعداد جانباختگان بیماری کرونا را نیز در خراسان رضوی که آزمایش آنها به طور قطعی مثبت بوده را ۱۷۳ نفر اعلام و بیان کرد: ۱۲۰ نفر از این جانباختگان در حوزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۶ نفر در حوزه دانشکده علوم پزشکی نیشابور و ۱۰ نفر در حوزه دانشکده علوم پزشکی تربت‌جام فوت کرده‌اند.

دبیر کمیته مراقبت و درمان بیماری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: همچنین حوزه جغرافیایی زیر پوشش دانشگاههای علوم پزشکی سبزوار ۱۲ فوتی، گناباد هشت فوتی و تربت‌حیدریه هفت فوتی بر اثر کرونا را ثبت کرده اند.

دبیر کمیته مراقبت و درمان بیماری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: با افزوده شدن ۱۰۶ مبتلای جدید، تعداد شهروندان مبتلا به بیماری کرونا در استان خراسان رضوی به هزار و ۲۸۹ نفر رسید.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

c83a1baa49
7 فروردین 1399 - 14:58

دکتر علی‌اصغر انجیدنی اظهار کرد: ۷۸۶ نفر از کل بیماران مبتلا به کرونا در خراسان رضوی مربوط به حوزه جغرافیایی زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بقیه متعلق به مناطق زیرپوشش پنج دانشکده‌ و دانشگاه‌ علوم پزشکی دیگر در خراسان رضوی هستند.
وی ادامه داد: هم‌اینک دانشکده علوم پزشکی نیشابور با ۱۶۲ بیمار کرونا پس از مشهد بیشترین شمار بیماران را در خراسان رضوی داشته و پس از آن دانشکده علوم پزشکی تربت‌جام با  ۱۱۰ نفر در رده‌ بعدی قرار دارد.

دبیر کمیته مراقبت و درمان بیماری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تعداد مبتلایان به کرونا در حوزه زیر پوشش دانشگاههای علوم پزشکی سبزوار و تربت‌حیدریه نیز به ترتیب ۹۲ و ۸۹ نفر است. دانشگاه علوم پزشکی گناباد نیز تاکنون ۵۰ بیمار مبتلا به کرونا را گزارش کرده است.
ظرف روزهای ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ تا هفتم فروردین ماه ۱۳۹۹ پنج هزار و ۲۱۴  بیمار مبتلا به عفونت حاد تنفسی و مشکوک به بیماری کرونا در بیمارستانهای خراسان رضوی بستری شده‌اند که سه هزار و ۴۵۳ نفر آنان تاکنون بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شده‌اند.  
دکتر انجیدنی افزود: سه هزار و  ۲۰۸  نفر از بیماران بستری شده مشکوک به کرونا در بیمارستانهای خراسان رضوی مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند که تاکنون هزار و ۹۲۱  نفر از آنها بهبود یافته و از بیمارستان به منزل بازگشته‌اند.
وی تعداد جانباختگان بیماری کرونا را نیز در خراسان رضوی که آزمایش آنها به طور قطعی مثبت بوده را ۱۷۳ نفر اعلام و بیان کرد: ۱۲۰ نفر از این جانباختگان در حوزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۶ نفر در حوزه دانشکده علوم پزشکی نیشابور و ۱۰ نفر در حوزه دانشکده علوم پزشکی تربت‌جام فوت کرده‌اند.

دبیر کمیته مراقبت و درمان بیماری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: همچنین حوزه جغرافیایی زیر پوشش دانشگاههای علوم پزشکی سبزوار ۱۲ فوتی، گناباد هشت فوتی و تربت‌حیدریه هفت فوتی بر اثر کرونا را ثبت کرده اند.

منبع: ایرنا