مسیرهای ورودی به شاندیز برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا مسدود شد


6 فروردین 1399 - 20:12
b7be8b2f9e
مسیرهای ورودی به شاندیز در راستای مقابله با شیوع بیماری کرونا و اجرای تمهیدات ستاد مقابله با ویروس کرونا بسته شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری شاندیز، در راستای مقابله با  شیوع بیماری کرونا و اجرای تمهیدات ستاد مقابله با ویروس کرونا، مسیرهای ورودی به شهر شاندیز مسدود شد.

 مسیر اصلی جاده مشهد به شاندیز و مسیر جاده شهرک صنعتی نیز در ورودی شاندیز  مسدود شده و از ورود غیربومیان به این شهر ممانعت می‌شود.

با گسترش بی‌رویه  ویروس کرونا و خطرات احتمالی آن، با پیگیری مسؤولان شهری شاندیز و درخواست‌های مکرر شهروندان، طی دستورالعمل صادره از سوی ستاد مقابله با ویروس کرونا، با دستور و نظارت  دادستانی طرقبه شاندیز، کلیه مبادی ورودی به شاندیز با حضور نیروی انتظامی، پلیس راهور و بسیج برادران از دهنو مسدود شد.
 
شهروندان مشهدی، مسافران، گردشگران و هموطنان در این ایام به هیچ عنوان به شاندیز مسافرت نکنند، بعد از پایان بحران کرونا، میزبان هموطنان عزیز هستیم.

مسیرهای ورودی به شاندیز در راستای مقابله با شیوع بیماری کرونا و اجرای تمهیدات ستاد مقابله با ویروس کرونا بسته شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

b7be8b2f9e
6 فروردین 1399 - 20:12

به گزارش روابط عمومی شهرداری شاندیز، در راستای مقابله با  شیوع بیماری کرونا و اجرای تمهیدات ستاد مقابله با ویروس کرونا، مسیرهای ورودی به شهر شاندیز مسدود شد.

 مسیر اصلی جاده مشهد به شاندیز و مسیر جاده شهرک صنعتی نیز در ورودی شاندیز  مسدود شده و از ورود غیربومیان به این شهر ممانعت می‌شود.

با گسترش بی‌رویه  ویروس کرونا و خطرات احتمالی آن، با پیگیری مسؤولان شهری شاندیز و درخواست‌های مکرر شهروندان، طی دستورالعمل صادره از سوی ستاد مقابله با ویروس کرونا، با دستور و نظارت  دادستانی طرقبه شاندیز، کلیه مبادی ورودی به شاندیز با حضور نیروی انتظامی، پلیس راهور و بسیج برادران از دهنو مسدود شد.
 
شهروندان مشهدی، مسافران، گردشگران و هموطنان در این ایام به هیچ عنوان به شاندیز مسافرت نکنند، بعد از پایان بحران کرونا، میزبان هموطنان عزیز هستیم.

منبع: مشهد فوری