تعطیلات را تمدید کنید!


6 فروردین 1399 - 19:15
b6e7cb9095
سید جلال فیاضی روزنامه‌نگار پیشکسوت

فرمانده ستاد کرونا از رئیس جمهور خواسته است تعطیلات نوروزی ادارات و دستگاه‌های حکومتی را تمدید کندچون نگران موج سفرهای بازگشت مسافران است .
انگلیس و فرانسه هم که مخالف قرنطینه بودند عقب نشینی کردند و مقررات سخت گیرانه‌ای برای خروج مردم از خانه وضع کردند.
با تمدید تعطیلات تا ۱۵ فروردین و ماندگاری مردم در خانه و مسافران در محل اقامت خود درخواست دکتر نمکی برای ماندگاری دو هفته‌ای مردم هم تحقق می‌یابد و شعار #در_خانه_بمانیم هم واقعیت پیدا می‌کند.

سید جلال فیاضی روزنامه‌نگار پیشکسوت

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

b6e7cb9095
6 فروردین 1399 - 19:15

فرمانده ستاد کرونا از رئیس جمهور خواسته است تعطیلات نوروزی ادارات و دستگاه‌های حکومتی را تمدید کندچون نگران موج سفرهای بازگشت مسافران است .
انگلیس و فرانسه هم که مخالف قرنطینه بودند عقب نشینی کردند و مقررات سخت گیرانه‌ای برای خروج مردم از خانه وضع کردند.
با تمدید تعطیلات تا ۱۵ فروردین و ماندگاری مردم در خانه و مسافران در محل اقامت خود درخواست دکتر نمکی برای ماندگاری دو هفته‌ای مردم هم تحقق می‌یابد و شعار #در_خانه_بمانیم هم واقعیت پیدا می‌کند.

منبع: مشهد فوری