2 واحد صنفی متخلف در مشهد پلمب شدند


5 فروردین 1399 - 14:44
9dd6562bc3
معاون بازرسی اتاق اصناف مشهد گفت: امروز دو واحد صنفی متخلف در شهر مشهد به دلیل عدم توجه به اخطارها پلمب شدند.

امیر دلداری اظهار کرد: صبح امروز 11 اکیپ گشت مشترک اماکن و اتاق اصناف تشکیل و مشغول بازرسی در سطح شهر شدند.

معاون بازرسی اتاق اصناف مشهد با اشاره به این نکته که تا اطلاع ثانوی تنها واحدهای ضروری چون سوپر مارکت‌ها، میوه فروشی‌ها، داروخانه‌ها و غیره امکان فعالیت دارند، تصریح کرد: از صبح تاکنون دو واحد متخلف صنفی که پیش از این به آنان تذکر داده شده، اما تمکین نکردند، پلمب شدند.

وی ضمن اشاره به اینکه این واحدها موبایل و پوشاک بودند، ابراز کرد: بازرسی از بازار در روزهای دیگر هم ادامه دارد و واحدهای غیر ضرور تا پایان وضعیت فعلی پلمب خواهند شد.

دلداری از مردم درخواست کرد: برای انجام کارهای غیر ضرور از منزل خارج نشود؛ چنانچه مردم به بازار مراجعه نکنند واحدهای غیر ضرور صنفی به دلیل نداشتن تقاضا خود اقدام به بستن می‌کنند.

معاون بازرسی اتاق اصناف مشهد گفت: امروز دو واحد صنفی متخلف در شهر مشهد به دلیل عدم توجه به اخطارها پلمب شدند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

9dd6562bc3
5 فروردین 1399 - 14:44

امیر دلداری اظهار کرد: صبح امروز 11 اکیپ گشت مشترک اماکن و اتاق اصناف تشکیل و مشغول بازرسی در سطح شهر شدند.

معاون بازرسی اتاق اصناف مشهد با اشاره به این نکته که تا اطلاع ثانوی تنها واحدهای ضروری چون سوپر مارکت‌ها، میوه فروشی‌ها، داروخانه‌ها و غیره امکان فعالیت دارند، تصریح کرد: از صبح تاکنون دو واحد متخلف صنفی که پیش از این به آنان تذکر داده شده، اما تمکین نکردند، پلمب شدند.

وی ضمن اشاره به اینکه این واحدها موبایل و پوشاک بودند، ابراز کرد: بازرسی از بازار در روزهای دیگر هم ادامه دارد و واحدهای غیر ضرور تا پایان وضعیت فعلی پلمب خواهند شد.

دلداری از مردم درخواست کرد: برای انجام کارهای غیر ضرور از منزل خارج نشود؛ چنانچه مردم به بازار مراجعه نکنند واحدهای غیر ضرور صنفی به دلیل نداشتن تقاضا خود اقدام به بستن می‌کنند.

منبع: فارس