اطلاعات بسته معیشتی کرونا در اختیار استان‌ها نیست


5 فروردین 1399 - 14:09
9d5405c6d7
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: استان‌ها اطلاعاتی در خصوص اینکه چه تعداد افراد شامل بسته معیشتی کرونا شده و چقدر به آنان پرداخت می‌شود را ندارند.

محمد سنجری، در خصوص بسته معیشتی کرونا، اظهار کرد: وزارتخانه تمام مباحث بسته معیشتی که در رابطه با مشکلات ناشی از ویروس کرونا ایجاد شده را انجام می‌دهند و در این راستا همه اقدامات به صورت متمرکز در سطح وزارتخانه انجام می‌شود.

وی افزود: استان‌ها هیچ اطلاعاتی در این خصوص ندارند. با توجه به اینکه اطلاعات از سامانه ایرانیان دریافت می‌شود و مستقیم در اختیار خود وزارتخانه است، بنابراین خودشان به صورت مستقیم کارها را انجام می‌دهند.

سنجری با بیان اینکه این موضوع مشابه بحث یارانه‌ها است، بیان کرد: همان‌طور که مباحث مربوط به یارانه‌ها مستقیم توسط خود وزارتخانه انجام می‌شود، بسته معیشتی کرونا نیز توسط خود وزارتخانه انجام می‌گیرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: استان‌ها اطلاعاتی در خصوص اینکه چه تعداد افراد شامل این بسته شده و چقدر به آنان پرداخت می‌شود را ندارند.

رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی نیز در همین رابطه به ایسنا گفت: ما برش استانی بسته معیشتی کرونا را نداریم و این موضوع در سطح ملی تصمیم‌گیری می‌شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: استان‌ها اطلاعاتی در خصوص اینکه چه تعداد افراد شامل بسته معیشتی کرونا شده و چقدر به آنان پرداخت می‌شود را ندارند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

9d5405c6d7
5 فروردین 1399 - 14:09

محمد سنجری، در خصوص بسته معیشتی کرونا، اظهار کرد: وزارتخانه تمام مباحث بسته معیشتی که در رابطه با مشکلات ناشی از ویروس کرونا ایجاد شده را انجام می‌دهند و در این راستا همه اقدامات به صورت متمرکز در سطح وزارتخانه انجام می‌شود.

وی افزود: استان‌ها هیچ اطلاعاتی در این خصوص ندارند. با توجه به اینکه اطلاعات از سامانه ایرانیان دریافت می‌شود و مستقیم در اختیار خود وزارتخانه است، بنابراین خودشان به صورت مستقیم کارها را انجام می‌دهند.

سنجری با بیان اینکه این موضوع مشابه بحث یارانه‌ها است، بیان کرد: همان‌طور که مباحث مربوط به یارانه‌ها مستقیم توسط خود وزارتخانه انجام می‌شود، بسته معیشتی کرونا نیز توسط خود وزارتخانه انجام می‌گیرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: استان‌ها اطلاعاتی در خصوص اینکه چه تعداد افراد شامل این بسته شده و چقدر به آنان پرداخت می‌شود را ندارند.

رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی نیز در همین رابطه به ایسنا گفت: ما برش استانی بسته معیشتی کرونا را نداریم و این موضوع در سطح ملی تصمیم‌گیری می‌شود.

منبع: ایسنا