پنج هزار عدد ماسک رایگان در مناطق حاشیه‌ای مشهد توزیع شد


4 فروردین 1399 - 17:26
8b1d8840b7
پنج هزار عدد ماسک رایگان در مناطق حاشیه‌ای شهر مشهد با هدف پیشگیری از بیماری کرونا توزیع شد.

رییس شورای مشارکت های زنان مجمع خیرین سلامت خراسان رضوی اظهار کرد: این اقدام به ارزش ۳۰ میلیون با راه اندازی کارگاه تولید ماسک توسط این شورا انجام شده است و همچنان ادامه دارد.
آرزو حیدریان افرود: در همین راستا مقادیری محلول ضد عفونی و دستکش نیز به صورت رایگان جهت شهروندان ساکن در مناطق کم برخوردار مشهد توزیع شده است.
وی بیان کرد: شورای مشارکت های زنان مجمع خیرین سلامت استان با همکاری خیران طی سال گذشته تاکنون در قالب ۲۰ طرح با ارزش ۲۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال با عناوینی نظیر طعم مهربانی، پویش نه به کرونا، زیارت نشاط سلامت، زنان اشتغال سلامت، غربالگری فشار خون، غربالگری سرطان سینه، بسته های تحصیلی، غذایی و  بهداشتی به سرانجام رسانده است.
شورای مشارکت‌های زنان مجمع خیرین سلامت خراسان رضوی که اکنون بیش از هزار عضو دارد برای نخستین بار در کشور از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کرده است.

پنج هزار عدد ماسک رایگان در مناطق حاشیه‌ای شهر مشهد با هدف پیشگیری از بیماری کرونا توزیع شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

8b1d8840b7
4 فروردین 1399 - 17:26

رییس شورای مشارکت های زنان مجمع خیرین سلامت خراسان رضوی اظهار کرد: این اقدام به ارزش ۳۰ میلیون با راه اندازی کارگاه تولید ماسک توسط این شورا انجام شده است و همچنان ادامه دارد.
آرزو حیدریان افرود: در همین راستا مقادیری محلول ضد عفونی و دستکش نیز به صورت رایگان جهت شهروندان ساکن در مناطق کم برخوردار مشهد توزیع شده است.
وی بیان کرد: شورای مشارکت های زنان مجمع خیرین سلامت استان با همکاری خیران طی سال گذشته تاکنون در قالب ۲۰ طرح با ارزش ۲۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال با عناوینی نظیر طعم مهربانی، پویش نه به کرونا، زیارت نشاط سلامت، زنان اشتغال سلامت، غربالگری فشار خون، غربالگری سرطان سینه، بسته های تحصیلی، غذایی و  بهداشتی به سرانجام رسانده است.
شورای مشارکت‌های زنان مجمع خیرین سلامت خراسان رضوی که اکنون بیش از هزار عضو دارد برای نخستین بار در کشور از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کرده است.

منبع: ایرنا