کاهش ۹۰درصدی ورود زائران به مشهد مقدس


3 فروردین 1399 - 16:51
7584357353
فرماندار مشهد گفت: طبق آمار به دست آمده میزان ورود زائران به مشهد در روز دوم فروردین 99 در مقایسه با سال گذشته 90 درصد کاهش داشته است.

سید محمدرضا هاشمی در گفت‌وگو با مشهد فوری اظهار کرد: بر اساس آمار احصا شده از تردد زائران و مسافران به مشهد مقدس به طور میانگین حدود ۹۰درصد کاهش طی روز دوم فروردین ۹۹ در مقایسه با سال گذشته را شاهد بودیم.
:وی افزودسفرهای ریلی دوم فروردین ۹۸ تنها ۲ رام قطار رفت و برگشت بوده که طی آن ۵۰۰ نفر ورود داشتیم در حالی که سال گذشته در این روز بیش از ۴۰ هزار نفر زائر وارد مشهد شده ‌بودند. این آمار کاهش ۹۲ درصدی را نشان می‌دهد.
:فرماندار مشهد بیان کرداز طریق پایانه مسافربری نیز طی روز دوم فروردین کمتر از ۴ هزار نفر وارد مشهد شده‌اند در حالی که دوم فروردین سال ۹۸ این آمار ۴۲ هزار نفر بوده که کاهش ۹۰ درصدی را نشان می‌دهد.
:هاشمی عنوان کرداز طریق فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد نیز دوم فروردین ماه تنها ۱۲ پرواز رفت و برگشت داشتیم که در مقایسه با ۲فروردین ۹۸ کاهش ۹۲ درصدی را نشان می‌دهد.
:وی تصریح کردورود زائر با وسیله نقلیه شخصی به خراسان رضوی طی دوم فروردین ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش ۷۵ درصدی را نشان می‌دهد. 

فرماندار مشهد گفت: ورود زائران با وسیله نقلیه شخصی به شهر مشهد در دوم فروردین ماه در مقایسه با مدت مشابه کاهش ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد که بخش اعظمی از افرادی که وارد مشهد شده‌اند روستاییان و اهالی شهرستان‌های خراسان رضوی بودند که از آن‌ها نیز خواهش می‌کنیم برای سلامتی خود و شهروندان مشهدی در خانه بمانند.

فرماندار مشهد گفت: طبق آمار به دست آمده میزان ورود زائران به مشهد در روز دوم فروردین 99 در مقایسه با سال گذشته 90 درصد کاهش داشته است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

7584357353
3 فروردین 1399 - 16:51

سید محمدرضا هاشمی در گفت‌وگو با مشهد فوری اظهار کرد: بر اساس آمار احصا شده از تردد زائران و مسافران به مشهد مقدس به طور میانگین حدود ۹۰درصد کاهش طی روز دوم فروردین ۹۹ در مقایسه با سال گذشته را شاهد بودیم.
:وی افزودسفرهای ریلی دوم فروردین ۹۸ تنها ۲ رام قطار رفت و برگشت بوده که طی آن ۵۰۰ نفر ورود داشتیم در حالی که سال گذشته در این روز بیش از ۴۰ هزار نفر زائر وارد مشهد شده ‌بودند. این آمار کاهش ۹۲ درصدی را نشان می‌دهد.
:فرماندار مشهد بیان کرداز طریق پایانه مسافربری نیز طی روز دوم فروردین کمتر از ۴ هزار نفر وارد مشهد شده‌اند در حالی که دوم فروردین سال ۹۸ این آمار ۴۲ هزار نفر بوده که کاهش ۹۰ درصدی را نشان می‌دهد.
:هاشمی عنوان کرداز طریق فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد نیز دوم فروردین ماه تنها ۱۲ پرواز رفت و برگشت داشتیم که در مقایسه با ۲فروردین ۹۸ کاهش ۹۲ درصدی را نشان می‌دهد.
:وی تصریح کردورود زائر با وسیله نقلیه شخصی به خراسان رضوی طی دوم فروردین ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش ۷۵ درصدی را نشان می‌دهد. 

فرماندار مشهد گفت: ورود زائران با وسیله نقلیه شخصی به شهر مشهد در دوم فروردین ماه در مقایسه با مدت مشابه کاهش ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد که بخش اعظمی از افرادی که وارد مشهد شده‌اند روستاییان و اهالی شهرستان‌های خراسان رضوی بودند که از آن‌ها نیز خواهش می‌کنیم برای سلامتی خود و شهروندان مشهدی در خانه بمانند.

منبع: مشهد فوری