مرد گرفتار در سیلاب توسط آتش نشانان نجات یافت


2 فروردین 1399 - 23:53
66997b33c0
مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد گفت: فرد گرفتار در سیلاب توسط آتش نشانان و نجاتگران این شهر نجات داده شد.

آتشپاد دوم امیر عزیزی اظهار کرد: دقایقی قبل در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر مشاهده فردی در داخل سیلاب در یک کانال آبهای فصلی در منطقه خواجه ربیع در شمال شهر مشهد، آتش نشانان به محل اعزام شدند.

وی اضافه کرد: این فرد که در درون سیلاب گرفتار شده بود توسط تیم های نجات و امداد آتش نشانی از درون سیلاب خارج و از مرگ حتمی نجات یافت.

 مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد بیان کرد: این مرد ۴۵ ساله با توجه به آسیب های فیزیکی ناشی از شدت سیلاب به بیمارستان منتقل شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد گفت: فرد گرفتار در سیلاب توسط آتش نشانان و نجاتگران این شهر نجات داده شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

66997b33c0
2 فروردین 1399 - 23:53

آتشپاد دوم امیر عزیزی اظهار کرد: دقایقی قبل در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر مشاهده فردی در داخل سیلاب در یک کانال آبهای فصلی در منطقه خواجه ربیع در شمال شهر مشهد، آتش نشانان به محل اعزام شدند.

وی اضافه کرد: این فرد که در درون سیلاب گرفتار شده بود توسط تیم های نجات و امداد آتش نشانی از درون سیلاب خارج و از مرگ حتمی نجات یافت.

 مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد بیان کرد: این مرد ۴۵ ساله با توجه به آسیب های فیزیکی ناشی از شدت سیلاب به بیمارستان منتقل شد.

منبع: ایرنا