باند علی قمه در مشهد دستگیر شدند


1 فروردین 1399 - 11:39
47a284fca7
باند سارقین حرفه‌ای معروف به علی قمه توسط بسیجیان سپاه مسلم(ع) دستگیر شدند.

به گزارش روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج سپاه مسلم، با هوشیاری ضابطین قضایی حوزه مقاومت بسیج ۹ و ۱۰ مسلم، روز گذشته باند سارقین حرفه‌ای، معروف به علی قمه که از افراد سابقه‌دار بوده و اقدام به سرقت خودرو در سطح شهر و در شهرک شهید باهنر اقدام به اوراق خودروها می‌کردند، شناسایی شده و با همکاری تیم عملیات ناحیه مسلم، پس از کسب تکلیف از قاضی حسینی معاون دادستان، اقدام به بازرسی مخفیگاه نامبردگان کرده که 3 مرد و 1 زن دستگیر شدند و یک دستگاه خودرو پژو پارس سفید که اخیرا با توسل به زور سرقت کرده بودند، کشف شد. 

همچنین از منزل متهمین یک قبضه قمه، 1 شاه کلید خودرو پراید و مقادیری موادمخدر صنعتی کشف و پس از تکمیل پرونده تحویل کلانتری ۳۳ شهید باهنر شد. 

باند سارقین حرفه‌ای معروف به علی قمه توسط بسیجیان سپاه مسلم(ع) دستگیر شدند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

47a284fca7
1 فروردین 1399 - 11:39

به گزارش روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج سپاه مسلم، با هوشیاری ضابطین قضایی حوزه مقاومت بسیج ۹ و ۱۰ مسلم، روز گذشته باند سارقین حرفه‌ای، معروف به علی قمه که از افراد سابقه‌دار بوده و اقدام به سرقت خودرو در سطح شهر و در شهرک شهید باهنر اقدام به اوراق خودروها می‌کردند، شناسایی شده و با همکاری تیم عملیات ناحیه مسلم، پس از کسب تکلیف از قاضی حسینی معاون دادستان، اقدام به بازرسی مخفیگاه نامبردگان کرده که 3 مرد و 1 زن دستگیر شدند و یک دستگاه خودرو پژو پارس سفید که اخیرا با توسل به زور سرقت کرده بودند، کشف شد. 

همچنین از منزل متهمین یک قبضه قمه، 1 شاه کلید خودرو پراید و مقادیری موادمخدر صنعتی کشف و پس از تکمیل پرونده تحویل کلانتری ۳۳ شهید باهنر شد. 

منبع: مشهد فوری