کشور در پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا ضعیف عمل کرد/ در صورت قطع نشدن زنجیره انتشار کرونا فاجعه انسانی رخ می‌دهد


27 اسفند 1398 - 15:46
0bfa799f7d
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: ما مبارزه با ویروس کرونا را با روش درمان اشتباه گرفته‌ایم و به سمت درمان رفتیم در صورتی که باید به سمت پیشگیری حرکت کنیم اما اکنون در پیشگیری و مبارزه در حداقل‌ها هستیم.

رضا شیران خراسانی در گفت‌وگو با مشهد فوری در تائید اقدام تولیت آستان قدس رضوی برای بستن درب‌های حرم مطهر رضوی جهت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اظهار کرد: در فقه شیعه اصل بر حیات است یعنی اگر انجام برخی از فرائض دینی واجب موجب آسیب به جسم می‌شود باید آن را ترک کرد مثل گرفتن روزه که در صورت ضرر به بدن انجام آن حرام است و ده‌ها مثال دیگر که در فقه وجود دارد.

وی افزود: زیارت امام رضا(ع) هم یک مستحب موکد است بنابراین واجب نیست و می‌توان به وقت دیگر موکول کرد همچنین همه علما، فقها و بزرگان دینی می‌گویند در چنین شرایطی از هرجایی که سلام بدهید این سلام شما مورد قبول واقع می‌شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور در حرم به دلیل تراکم باعث شیوع بیماری کرونا می‌شود بیان کرد: مقام معظم رهبری یک حکم فقهی را در فرمایشاتشان گفتند که هرکس کاری کند که به قطع زنجیره شیوع منجر شود حسنه بوده و هرکاری که باعث افزایش شیوع بیماری گردد انجام دهد یک عمل سیئه را انجام داده حالا این گناه ممکن است در یک مراسم عروسی یا در یک مراسم مذهبی که تراکم جمعیت آن بالاست باشد. 

شیران خراسانی تصریح کرد: همانطور که باور داشتیم حضور در حرم منجر به شیوع بیماری می‌شود و درب‌های آن را بستیم باید قرنطینه شهری را نیز انجام دهیم و اصل را بر ممنوعیت ورود بگذاریم مگر استثناء، که در این شرایط باید از ورود افراد غیر مشهدی به شهر جلوگیری کنیم مگر در صورت داشتن مجوز که تنها برای کارهای ضروری مانند درمان داده می‌شود که در اینصورت نیز باید از آن شخص تست اولیه گرفته شده تا در صورت سلامت بتواند وارد شهر شود.

 وی با بیان اینکه حرم امام رضا(ع) مامن همه ما مشهدی است گفت: آیا امام رضا(ع) از ما نمی‌پرسد که چرا از زائران من محافظت نکردید؟ روزی محافظت اینگونه است که مسلحانه مقابل داعش و ضد انقلاب بایستی و روزی هم به این شکل است که از ورود به حرم جلوگیری کنیم تا کسی مبتلا نشود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یک کم صدایی در مبارزه با ویروس کرونا در کشور وجود دارد بیان کرد: ما مبارزه با ویروس کرونا را با روش درمان اشتباه گرفته‌ایم در واقع درمان و تشخیص مبتلایان به عهده وزارت بهداشت و درمان است که این با مبارزه با ویروس کرونا فرق دارد.

شیران خراسانی ادامه داد: متاسفانه ما روش را به سمت درمان برده‌ایم و صبر کردیم تا مردم مبتلا شوند و سپس درمانشان کنیم در صورتی که ما باید به سمت پیشگیری حرکت کنیم اما در حال حاضر در پیشگیری و مبارزه در حداقل‌ها هستیم.

وی عنوان کرد: با توجه به مدل سازی ریاضی که از رفتار این ویروس طی 20 روز گذشته صورت گرفته است اگر با همین رفتار و نرخ رشد ادامه پیدا کند یک فاجعه انسانی رخ می‌دهد بنابراین باید این نرخ را از بین ببریم یا کم کنیم که این عمل تنها با قطع زنجیره میسر است و این موضوع نیز تنها با کم کردن تجمعات انسانی امکان پذیر خواهد بود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: ما مبارزه با ویروس کرونا را با روش درمان اشتباه گرفته‌ایم و به سمت درمان رفتیم در صورتی که باید به سمت پیشگیری حرکت کنیم اما اکنون در پیشگیری و مبارزه در حداقل‌ها هستیم.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

0bfa799f7d
27 اسفند 1398 - 15:46

رضا شیران خراسانی در گفت‌وگو با مشهد فوری در تائید اقدام تولیت آستان قدس رضوی برای بستن درب‌های حرم مطهر رضوی جهت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اظهار کرد: در فقه شیعه اصل بر حیات است یعنی اگر انجام برخی از فرائض دینی واجب موجب آسیب به جسم می‌شود باید آن را ترک کرد مثل گرفتن روزه که در صورت ضرر به بدن انجام آن حرام است و ده‌ها مثال دیگر که در فقه وجود دارد.

وی افزود: زیارت امام رضا(ع) هم یک مستحب موکد است بنابراین واجب نیست و می‌توان به وقت دیگر موکول کرد همچنین همه علما، فقها و بزرگان دینی می‌گویند در چنین شرایطی از هرجایی که سلام بدهید این سلام شما مورد قبول واقع می‌شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور در حرم به دلیل تراکم باعث شیوع بیماری کرونا می‌شود بیان کرد: مقام معظم رهبری یک حکم فقهی را در فرمایشاتشان گفتند که هرکس کاری کند که به قطع زنجیره شیوع منجر شود حسنه بوده و هرکاری که باعث افزایش شیوع بیماری گردد انجام دهد یک عمل سیئه را انجام داده حالا این گناه ممکن است در یک مراسم عروسی یا در یک مراسم مذهبی که تراکم جمعیت آن بالاست باشد. 

شیران خراسانی تصریح کرد: همانطور که باور داشتیم حضور در حرم منجر به شیوع بیماری می‌شود و درب‌های آن را بستیم باید قرنطینه شهری را نیز انجام دهیم و اصل را بر ممنوعیت ورود بگذاریم مگر استثناء، که در این شرایط باید از ورود افراد غیر مشهدی به شهر جلوگیری کنیم مگر در صورت داشتن مجوز که تنها برای کارهای ضروری مانند درمان داده می‌شود که در اینصورت نیز باید از آن شخص تست اولیه گرفته شده تا در صورت سلامت بتواند وارد شهر شود.

 وی با بیان اینکه حرم امام رضا(ع) مامن همه ما مشهدی است گفت: آیا امام رضا(ع) از ما نمی‌پرسد که چرا از زائران من محافظت نکردید؟ روزی محافظت اینگونه است که مسلحانه مقابل داعش و ضد انقلاب بایستی و روزی هم به این شکل است که از ورود به حرم جلوگیری کنیم تا کسی مبتلا نشود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یک کم صدایی در مبارزه با ویروس کرونا در کشور وجود دارد بیان کرد: ما مبارزه با ویروس کرونا را با روش درمان اشتباه گرفته‌ایم در واقع درمان و تشخیص مبتلایان به عهده وزارت بهداشت و درمان است که این با مبارزه با ویروس کرونا فرق دارد.

شیران خراسانی ادامه داد: متاسفانه ما روش را به سمت درمان برده‌ایم و صبر کردیم تا مردم مبتلا شوند و سپس درمانشان کنیم در صورتی که ما باید به سمت پیشگیری حرکت کنیم اما در حال حاضر در پیشگیری و مبارزه در حداقل‌ها هستیم.

وی عنوان کرد: با توجه به مدل سازی ریاضی که از رفتار این ویروس طی 20 روز گذشته صورت گرفته است اگر با همین رفتار و نرخ رشد ادامه پیدا کند یک فاجعه انسانی رخ می‌دهد بنابراین باید این نرخ را از بین ببریم یا کم کنیم که این عمل تنها با قطع زنجیره میسر است و این موضوع نیز تنها با کم کردن تجمعات انسانی امکان پذیر خواهد بود.

منبع: مشهد فوری