جایگاه‌های سوخت استان بی‌دفاع برای مقابله با کرونا


17 اسفند 1398 - 13:22
36ec2a6224
رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران عرضه فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی گفت: با وجود اینکه جایگاه‌های سوخت یکی از آلوده‌ترین مکان‌های انتشار ویروس کروناست هیچ‌گونه امکانات و تجهیزاتی برای مقابله با این بیماری داده نشده است.

قاسم کامران‌فر در گفت‌وگو با مشهد فوری با بیان اینکه جایگاه‌های سوخت یکی از آلوده‌ترین مکان‌های انتشار ویروس کرونا است اظهار کرد: پیش از اعلام وزیر بهداشت مبنی بر اینکه پمپ بنزین‌ها آلوده است و باید تعداد متصدیان جایگاه‌ها افزایش یابد این موضوع را به استانداری و ستاد مقابله با کرونا اعلام کردیم و در خواست کردیم تا توجه ویژه‌ای داشته باشند و لوازم و امکانات بهداشتی را در اختیارمان قرار دهند.

وی افزود: هیچ گونه امکانات و تجهیزاتی به جایگاه‌های سوخت جهت مقابله با ویروس کرونا داده نشده است.

رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران عرضه فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی بیان کرد: به جایگاه‌داران سوخت گفته‌اند که به مردم دستکش بدهید، امروز دستکش از هزینه خود تهیه کردیم اما تا کی می‌توانیم ادامه دهیم؟ چگونه با این سود و درآمدی که در حال حاضر نسبت به قبل کاهش چشم‌گیری داشته است این موارد را خریداری کنیم؟ جایگاه‌داران سوخت حتی نمی‌توانند حقوق و عیدی کارگران خود را بدهند.

کامران‌فر تصریح کرد: به کارگران جایگاه‌های سوخت از صبح تا شب یک دستکش می‌دهند که جوابگو نیست، در حالی که همه مردم تعطیل و در قرنطینه هستند کارگران پمپ بنزین‌ها از صبح تا شب با مردم سر و کار دارند و در معرض آلودگی هستند و همین موضوع باعث شده تا خیلی از آن‌ها بترسند.

رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران عرضه فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی گفت: با وجود اینکه جایگاه‌های سوخت یکی از آلوده‌ترین مکان‌های انتشار ویروس کروناست هیچ‌گونه امکانات و تجهیزاتی برای مقابله با این بیماری داده نشده است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

36ec2a6224
17 اسفند 1398 - 13:22

قاسم کامران‌فر در گفت‌وگو با مشهد فوری با بیان اینکه جایگاه‌های سوخت یکی از آلوده‌ترین مکان‌های انتشار ویروس کرونا است اظهار کرد: پیش از اعلام وزیر بهداشت مبنی بر اینکه پمپ بنزین‌ها آلوده است و باید تعداد متصدیان جایگاه‌ها افزایش یابد این موضوع را به استانداری و ستاد مقابله با کرونا اعلام کردیم و در خواست کردیم تا توجه ویژه‌ای داشته باشند و لوازم و امکانات بهداشتی را در اختیارمان قرار دهند.

وی افزود: هیچ گونه امکانات و تجهیزاتی به جایگاه‌های سوخت جهت مقابله با ویروس کرونا داده نشده است.

رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران عرضه فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی بیان کرد: به جایگاه‌داران سوخت گفته‌اند که به مردم دستکش بدهید، امروز دستکش از هزینه خود تهیه کردیم اما تا کی می‌توانیم ادامه دهیم؟ چگونه با این سود و درآمدی که در حال حاضر نسبت به قبل کاهش چشم‌گیری داشته است این موارد را خریداری کنیم؟ جایگاه‌داران سوخت حتی نمی‌توانند حقوق و عیدی کارگران خود را بدهند.

کامران‌فر تصریح کرد: به کارگران جایگاه‌های سوخت از صبح تا شب یک دستکش می‌دهند که جوابگو نیست، در حالی که همه مردم تعطیل و در قرنطینه هستند کارگران پمپ بنزین‌ها از صبح تا شب با مردم سر و کار دارند و در معرض آلودگی هستند و همین موضوع باعث شده تا خیلی از آن‌ها بترسند.

منبع: مشهد فوری