چقدر نگران‌ کرونا باشیم؟


4 اسفند 1398 - 10:31
222ebdff13
هنوز مورد ابتلاء در مشهد گزارش نشده است.در صورت سرماخوردگی بیش از حد معمول به پزشک مراجعه کنید

هنوز مورد ابتلاء در مشهد گزارش نشده است.در صورت سرماخوردگی بیش از حد معمول به پزشک مراجعه کنید

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

4 اسفند 1398 - 10:31

منبع: مشهد فوری