اعلام نتایج شمارش آرا در برخی شهرستان‌های استان خراسان رضوی


3 اسفند 1398 - 12:48
0f1ca6695b
بعد از شمارش آرا در برخی حوزه‌های انتخابیه استان خراسان رضوی نماینده منتخب تعدادی از شهرستان‌ها این استان اعلام شد.

به گزارش مشهد فوری، بعد از شمارش آرا در حوزه‌های انتخابیه شهرستان‌های استان خراسان رضوی نماینده منتخب مردم این شهرها مشخص شد. که بدین ترتیب حسن رزمیان مقدم با اخذ رای ۹ هزار و ۱۸۴ نفر نماینده منتخب درگز، محمد صفایی دلویی با کسب ۲۳ هزار و ۶۰۷ رای به عنوان منتخب مردم گناباد و بجستان، جواد نیک بین با ۲۹ هزار و ۴۸۷ رأی بیشترین آرا را در حوزه انتخابیه کاشمر شامل شهرستان‌های کاشمر، خلیل آباد و بردسکن به دست آورد.
همچنین در حوزه انتخابیه فریمان شامل شهرستانهای فریمان، سرخس و بخشهای احمد آباد و رضویه شهرستان مشهد سید احسان قاضی زاده هاشمی با ۵۶ هزار و ۴۵۴ رای به عنوان منتخب مردم برگزیده شد.
در حوزه انتخابیه تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات محسن زنگنه با ۵۶ هزار و ۷۰۶ رای و درحوزه انتخابیه تربت‌جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد جلیل رحیمی جهان‌آباد با ۹۸ هزار و ۲۴۸ رای و غلامرضا اسداللهی با ۴۱ هزار و ۸۹۹ رای بیشترین آرا را کسب کردند.

بعد از شمارش آرا در برخی حوزه‌های انتخابیه استان خراسان رضوی نماینده منتخب تعدادی از شهرستان‌ها این استان اعلام شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

0f1ca6695b
3 اسفند 1398 - 12:48

به گزارش مشهد فوری، بعد از شمارش آرا در حوزه‌های انتخابیه شهرستان‌های استان خراسان رضوی نماینده منتخب مردم این شهرها مشخص شد. که بدین ترتیب حسن رزمیان مقدم با اخذ رای ۹ هزار و ۱۸۴ نفر نماینده منتخب درگز، محمد صفایی دلویی با کسب ۲۳ هزار و ۶۰۷ رای به عنوان منتخب مردم گناباد و بجستان، جواد نیک بین با ۲۹ هزار و ۴۸۷ رأی بیشترین آرا را در حوزه انتخابیه کاشمر شامل شهرستان‌های کاشمر، خلیل آباد و بردسکن به دست آورد.
همچنین در حوزه انتخابیه فریمان شامل شهرستانهای فریمان، سرخس و بخشهای احمد آباد و رضویه شهرستان مشهد سید احسان قاضی زاده هاشمی با ۵۶ هزار و ۴۵۴ رای به عنوان منتخب مردم برگزیده شد.
در حوزه انتخابیه تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات محسن زنگنه با ۵۶ هزار و ۷۰۶ رای و درحوزه انتخابیه تربت‌جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد جلیل رحیمی جهان‌آباد با ۹۸ هزار و ۲۴۸ رای و غلامرضا اسداللهی با ۴۱ هزار و ۸۹۹ رای بیشترین آرا را کسب کردند.

منبع: مشهد فوری