اولویت مصلحت نظام بر منافع فردی


29 بهمن 1398 - 11:20
b9723aa664
حسن جعفری، معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استانداری خراسان.رضوی

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بی تردید فرصت دوباره‌ای برای رای به جمهوریت نظام است. انتظار می‌رود مردم با توجه به اهمیت تعیین سرنوشت سیاسی و مقدم بودن اولویت مصلحت نظام بر منافع فردی، بر اساس وفاق ملی و امید اجتماعی دست به انتخابی آگاهانه و هوشمندانه بزنند و نمایندگان شایسته‌ای برای خانه ملت و مجلس خبرگان رهبری تعیین کنند.
از سویی دیگر حضور همیشگی و پرشور مردم و انتخاب آگاهانه آنها، بار مسئولیت داوطلبان و نمایندگان را صد چندان می کند و انتظار می رود ضمن اشراف کامل به قوانین و وظایف نمایندگی خود از دادن وعده‌های خارج از حدود قانونی، بهره‌گیری از وجوه مشکوک داخلی و خارجی، انتشار مطالب تحریک آمیز و تهدید رقبا و خرید و فروش رای خود داری کنند.
روز انتخابات به روز ایستادگی دوباره مردم پای آرمان‌های انقلاب تبدیل می شود.

حسن جعفری، معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استانداری خراسان.رضوی

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

b9723aa664
29 بهمن 1398 - 11:20

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بی تردید فرصت دوباره‌ای برای رای به جمهوریت نظام است. انتظار می‌رود مردم با توجه به اهمیت تعیین سرنوشت سیاسی و مقدم بودن اولویت مصلحت نظام بر منافع فردی، بر اساس وفاق ملی و امید اجتماعی دست به انتخابی آگاهانه و هوشمندانه بزنند و نمایندگان شایسته‌ای برای خانه ملت و مجلس خبرگان رهبری تعیین کنند.
از سویی دیگر حضور همیشگی و پرشور مردم و انتخاب آگاهانه آنها، بار مسئولیت داوطلبان و نمایندگان را صد چندان می کند و انتظار می رود ضمن اشراف کامل به قوانین و وظایف نمایندگی خود از دادن وعده‌های خارج از حدود قانونی، بهره‌گیری از وجوه مشکوک داخلی و خارجی، انتشار مطالب تحریک آمیز و تهدید رقبا و خرید و فروش رای خود داری کنند.
روز انتخابات به روز ایستادگی دوباره مردم پای آرمان‌های انقلاب تبدیل می شود.

منبع: مشهد فوری