دستگیری مرد هزار چهره در مشهد


26 بهمن 1398 - 11:35
7a6395abbd
مرد مأمورنما با شگردهای مختلف از چندین شهروند کلاهبرداری کرده بود به چنگ قانون افتاد.

فرمانده انتظامی مشهد از دستـگیـری سـارقـی کلاهبردار خبر داد که با معرفی خود به عنوان مأمور کلانتری از تعدادی شهروند کلاهبرداری کرده است.
این پرونده از آنجا آغاز می شود که تیم گشتی کلانتری شهید نواب صفوی مشهد به مردی چهل وشش ساله مظنون شدند و در بازرسی بدنی از این فرد ۲ جلد شناسنامه و کپی کارت شناسایی جعلی تحت عنوان مأمور کشف کردند.
بررسی های سوابق متهم نشان می داد او اهل شمال کشور است و تحقیقات بعدی مشخص کرد که این مرد چهل وشش ساله به فروشگاه ها مراجعه و با معرفی خود به عنوان مأمور، اقدام به کلاهبرداری می کرده است.
با انتقال متهم به کلانتری شهید نواب صفوی مشخص شد این فرد چندی قبل به همین کلانتری مراجعه و بیان می کند که میوه فروشم و اگر می خواهید برایتان میوه تازه بیاورم. از این حرکت مشکوک متهم، زمانی رمزگشایی شد که یک شهروند از او شکایت کرد.


رمزگشایی از شگرد مکارانه
با شکایت یک شهروند مبنی بر اینکه از سوی متهم مورد سرقت واقع شده است، مشخص شد که مرد چهل وشش ساله با مراجعه به این فرد اعلام می کند پلیس است و محل خدمتش در کلانتری شهید نواب صفوی است. او برای اثبات صحبتش در مقابل چشمان شاکی وارد کلانتری می شود و با جا زدن خود به جای میوه فروش، به بهانه آوردن میوه تازه با مأموران صحبت می کند و دقایقی بعد از آنجا خارج می شود. متهم با جلب اطمینان این فرد، در اقدامی حیله گرانه گوشی تلفن همراه او را سرقت می کند و متواری می شود.


سرکیسه کردن یک راننده تاکسی
در حالی تحقیقات درباره این پرونده ادامه داشت که راننده یک تاکسی به کلانتری مراجعه و اعلام می کند، چندی پیش فردی که خودش را مأمور معرفی کرده و بیسیم و دستبند هم داشته، خودروی او را به مدت 3 روز دربست اجاره کرده است. این فرد با سوء استفاده از اطمینان راننده تاکسی در بزنگاهی اقدام به سرقت مدارک و کارت بانکی او کرده و متواری شده است.
مأموران متوجه شدند که متهم مورد اشاره همان مرد چهل وشش ساله دستگیر شده است. ادامه بررسی ها نیز نشان داد این فرد پس از سرقت با استفاده از گواهی نامه شاکی ، در یک مهمان پذیر اتاقی اجاره کرده است.


کلاهبرداری به بهانه اجاره خانه
با شکایت یک شهروند دیگر از این شیاد هزار چهره مشخص شد او به بهانه اجاره خانه خودش را به شاکی نزدیک کرده و مانند دیگر پرونده هایش با سوءاستفاده از اطمینان و سادگی طعمه، مدارک شناسایی، گوشی تلفن همراه و ۳۰۰هزار تومان وجه نقدش را به سرقت برده است.
مأموران با رصدهای میدانی متوجه شدند که این فرد برای اینکه شناسایی نشود، گاهی از کلاه گیس استفاده می کرده است. هر چند این حربه نیز مؤثر نبوده و تا کنون از سوی ۴ شاکی شناسایی شده است.


سرقت از مهمان پذیر
مأموران کلانتری نواب صفوی برای پیگیری پرونده راهی مهمان پذیری شدند که متهم با استفاده از مدارک راننده تاکسی در آنجا اتاقی کرایه کرده بود. صاحب مهمان پذیر که متوجه علت مأموران شده بود به مأموران گفت: « این مرد چهل وشش ساله نه تنها تا به حال پولی برای کرایه اتاقش نداده است، بلکه یک ترازوی دیجیتال هم از اینجا دزدیده است.» به گفته فرمانده انتظامی مشهد، تحقیقات درباره دیگر اقدامات این متهم که به مرد هزار چهره معروف شده است ادامه دارد و احتمال اینکه افراد دیگری نیز از سوی متهم مورد کلاهبرداری واقع شده باشند وجود دارد.
سرهنگ عباس صارمی ساداتی در ادامه تصریح کرد: نکته مهمی که در این پرونده وجود دارد، بی احتیاطی برخی از شهروندان است، که موجب شده تا این فرد بتواند اقدامات شرورانه خود را انجام دهد.
او از شهروندان خواست هرگاه فردی که لباس مأموران را به تن داشت یا حتی اگر اسلحه همراه داشت، حتما از او کارت شناسایی بخواهند و کارت با برگ مأموریت را با دقت بررسی کنند، یکی از رفتارهایی که مأموران تقلبی را لو می دهد خواسته های غیرمنطقی و گاه غیرقانونی است. شهروندان در مشاهده چنین درخواست هایی به هیچ عنوان با افراد همکاری نکنند و بلافاصله موضوع را در تماس با پلیس 110با ما درمیان بگذارند. 

مرد مأمورنما با شگردهای مختلف از چندین شهروند کلاهبرداری کرده بود به چنگ قانون افتاد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

7a6395abbd
26 بهمن 1398 - 11:35

فرمانده انتظامی مشهد از دستـگیـری سـارقـی کلاهبردار خبر داد که با معرفی خود به عنوان مأمور کلانتری از تعدادی شهروند کلاهبرداری کرده است.
این پرونده از آنجا آغاز می شود که تیم گشتی کلانتری شهید نواب صفوی مشهد به مردی چهل وشش ساله مظنون شدند و در بازرسی بدنی از این فرد ۲ جلد شناسنامه و کپی کارت شناسایی جعلی تحت عنوان مأمور کشف کردند.
بررسی های سوابق متهم نشان می داد او اهل شمال کشور است و تحقیقات بعدی مشخص کرد که این مرد چهل وشش ساله به فروشگاه ها مراجعه و با معرفی خود به عنوان مأمور، اقدام به کلاهبرداری می کرده است.
با انتقال متهم به کلانتری شهید نواب صفوی مشخص شد این فرد چندی قبل به همین کلانتری مراجعه و بیان می کند که میوه فروشم و اگر می خواهید برایتان میوه تازه بیاورم. از این حرکت مشکوک متهم، زمانی رمزگشایی شد که یک شهروند از او شکایت کرد.


رمزگشایی از شگرد مکارانه
با شکایت یک شهروند مبنی بر اینکه از سوی متهم مورد سرقت واقع شده است، مشخص شد که مرد چهل وشش ساله با مراجعه به این فرد اعلام می کند پلیس است و محل خدمتش در کلانتری شهید نواب صفوی است. او برای اثبات صحبتش در مقابل چشمان شاکی وارد کلانتری می شود و با جا زدن خود به جای میوه فروش، به بهانه آوردن میوه تازه با مأموران صحبت می کند و دقایقی بعد از آنجا خارج می شود. متهم با جلب اطمینان این فرد، در اقدامی حیله گرانه گوشی تلفن همراه او را سرقت می کند و متواری می شود.


سرکیسه کردن یک راننده تاکسی
در حالی تحقیقات درباره این پرونده ادامه داشت که راننده یک تاکسی به کلانتری مراجعه و اعلام می کند، چندی پیش فردی که خودش را مأمور معرفی کرده و بیسیم و دستبند هم داشته، خودروی او را به مدت 3 روز دربست اجاره کرده است. این فرد با سوء استفاده از اطمینان راننده تاکسی در بزنگاهی اقدام به سرقت مدارک و کارت بانکی او کرده و متواری شده است.
مأموران متوجه شدند که متهم مورد اشاره همان مرد چهل وشش ساله دستگیر شده است. ادامه بررسی ها نیز نشان داد این فرد پس از سرقت با استفاده از گواهی نامه شاکی ، در یک مهمان پذیر اتاقی اجاره کرده است.


کلاهبرداری به بهانه اجاره خانه
با شکایت یک شهروند دیگر از این شیاد هزار چهره مشخص شد او به بهانه اجاره خانه خودش را به شاکی نزدیک کرده و مانند دیگر پرونده هایش با سوءاستفاده از اطمینان و سادگی طعمه، مدارک شناسایی، گوشی تلفن همراه و ۳۰۰هزار تومان وجه نقدش را به سرقت برده است.
مأموران با رصدهای میدانی متوجه شدند که این فرد برای اینکه شناسایی نشود، گاهی از کلاه گیس استفاده می کرده است. هر چند این حربه نیز مؤثر نبوده و تا کنون از سوی ۴ شاکی شناسایی شده است.


سرقت از مهمان پذیر
مأموران کلانتری نواب صفوی برای پیگیری پرونده راهی مهمان پذیری شدند که متهم با استفاده از مدارک راننده تاکسی در آنجا اتاقی کرایه کرده بود. صاحب مهمان پذیر که متوجه علت مأموران شده بود به مأموران گفت: « این مرد چهل وشش ساله نه تنها تا به حال پولی برای کرایه اتاقش نداده است، بلکه یک ترازوی دیجیتال هم از اینجا دزدیده است.» به گفته فرمانده انتظامی مشهد، تحقیقات درباره دیگر اقدامات این متهم که به مرد هزار چهره معروف شده است ادامه دارد و احتمال اینکه افراد دیگری نیز از سوی متهم مورد کلاهبرداری واقع شده باشند وجود دارد.
سرهنگ عباس صارمی ساداتی در ادامه تصریح کرد: نکته مهمی که در این پرونده وجود دارد، بی احتیاطی برخی از شهروندان است، که موجب شده تا این فرد بتواند اقدامات شرورانه خود را انجام دهد.
او از شهروندان خواست هرگاه فردی که لباس مأموران را به تن داشت یا حتی اگر اسلحه همراه داشت، حتما از او کارت شناسایی بخواهند و کارت با برگ مأموریت را با دقت بررسی کنند، یکی از رفتارهایی که مأموران تقلبی را لو می دهد خواسته های غیرمنطقی و گاه غیرقانونی است. شهروندان در مشاهده چنین درخواست هایی به هیچ عنوان با افراد همکاری نکنند و بلافاصله موضوع را در تماس با پلیس 110با ما درمیان بگذارند. 

منبع: شهرآرا