نایب رئیس شورای شهر مشهد:

کلایی در انتخابات فدراسیون فوتبال رای بیاورد نمی‌پذیریم شهردار بماند


22 بهمن 1398 - 14:30
28937aadc0
نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص ثبت‌نام شهردار مشهد در انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: تصور من بر این است که شهردار برای این کار دلایلی دارد.

حمیدرضا موحدی‌زاده در خصوص ثبت‌نام شهردار مشهد در انتخابات فدراسیون فوتبال اظهار کرد: من هم مانند شما این خبر را در رسانه‌ها و فضای مجازی دیدم. ثبت‌نام ایشان برای نامزدی فدراسیون فوتبال با پیشنهاد شورا نبوده است.

وی افزود: ما هنوز دلایل شخص شهردار را نشنیده‌ایم که ایشان با چه انگیزه‌ای این کار را انجام داده‌اند و اینکه آیا ضرورتی بوده که ایشان برای فدراسیون فوتبال نامزد شوند؟ 

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه «در ساعات آینده مشورتی با شورا خواهیم داشت تا ببینیم کاندیدا شدن ایشان برای فدراسیون فوتبال با چه هدف یا انگیزه‌ای بوده است»، خاطرنشان کرد: بعد از مشورت و صحبت با ایشان می‌توانیم به کار ایشان نظر بدهیم. من اول باید حرف‌های ایشان را بشنوم تا نظر کاملی بدهم. به نظر می‌آید کار فدراسیون سنگین است و اوقات شبانه‌روزی می‌خواهد. 

موحدی‌زاده تاکید کرد: به‌فرض اینکه کسی بتواند 72 رای باشگاه‌های کشور را برای فدراسیون فوتبال بگیرد، مسئولیت سنگینی بر دوش گرفته و این امر سازگاری با کار سنگین شهرداری مشهد ندارد. 

وی با بیان اینکه «ما باید اول حرف‌های شهردار را بشنویم»، عنوان کرد: ما قلبا نمی‌خواهیم آقای کلایی را در شهرداری مشهد نداشته باشیم. به فرض ایشان تا آخر رقابت بمانند. من هنوز نمی‌دانم ایشان صحنه فدراسیون فوتبال را با چه انگیزه خاص یا دلیل خاصی انتخاب کرده‌اند. نظر شخصی هر فردی است که در چنین انتخاب‌هایی شرکت کند.

برجستگی کلایی در بین کاندیداها جوانی اوست

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: شرایط خدمتی شهرداری مشهد گسترده است و ممکن است اوقات اجازه ندهد که ایشان به هردو جا برسند. رقبای آقای کلایی در فدراسیون فوتبال را که دیدم، افراد مطرحی در فوتبال و ورزش بودند. این افراد غالبا در تهران مستقر هستند. آقای کلایی چهره جوانی در لیست کاندیداها هستند و برجستگی ایشان همان جوانی است. 

موحدی‌زاده با بیان اینکه «ما برای شهرداری مشهد، شهردار جوان را انتخاب کرده‌ایم»، عنوان کرد: مصاحبه‌ای از ایشان دیدم که به زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی فدراسیون فوتبال اشاره کردند. این مسئله شاید برای برخی جاذبه داشته باشد. شاید راه‌های قانونی درآمدزایی هزینه‌های فدراسیون فوتبال برای افراد جاذبه داشته باشد. ما باید حرف‌های شهردار را بشنویم تا بتوانیم نظری بدهیم. حرف‌های من قبل از شنیدن نظر ایشان است و ممکن است درست نباشد. 

بهتر بود شهردار نظر رئیس شورا را جویا می‌شد 

وی با اشاره به اینکه «تصور من بر این است که شهردار برای این کار دلایلی دارد»، گفت: آقای کلایی فرد بسیار منطقی  و با مطالعه‌ای هستند. به این صورت که برای کارها استدلال‌ می‌آورند. ما هنوز مشورت‌های لازم را باهم نکرده‌ایم. بهتر بود آقای شهردار، برای چنین تصمیم بزرگی دست کم نظر رئیس شورای اسلامی شهر مشهد را به نوعی جویا می‌شدند، چه بسا تصمیم بهتری گرفته می‌شد. 

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: حق شخصی ایشان است که برای سازمان، فدراسیون و... کاندیدا شود اما این امر با کار سنگینی در شهرداری مشهد تداخل دارد. ایشان فردی پرکار هستند به‌طوری که پا به پا پروژه‌های شهر حضور دارند. مدیریت ایشان تحرک خاصی به شهر ما بخشیده است. من نمی‌دانم دلیل ایشان برای کاندیدا شدن در فدراسیون فوتبال چه بوده است. 

موحدی‌زاده تاکید کرد: طبیعی است که اگر ایشان در انتخابات فدراسیون فوتبال رای بیاورد ما به عنوان اعضای شورای شهر مشهد نمی‌پذیریم که ایشان دو مسوولیت را همزمان بر عهده داشته باشد، چرا که کار سختی است. اگر فدراسیون فوتبال در مشهد بود، می‌توانستیم طوری آن را توجیه کنیم اما فدراسیونی که در تهران بوده و با دنیا تعامل دارد، طبعا با مدیریت شهرداری مشهد با این وسعت، سازگاری ندارد.

وی با بیان اینکه «اگر ایشان رای نیاورند، تبعات دیگری ممکن است داشته باشد»، عنوان کرد: من نمی‌دانم دلیل ایشان برای این کار چه بوده است.شاید من اگر به جای ایشان بودم، این کار را انجام نمی‌دادم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص ثبت‌نام شهردار مشهد در انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: تصور من بر این است که شهردار برای این کار دلایلی دارد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

28937aadc0
22 بهمن 1398 - 14:30

حمیدرضا موحدی‌زاده در خصوص ثبت‌نام شهردار مشهد در انتخابات فدراسیون فوتبال اظهار کرد: من هم مانند شما این خبر را در رسانه‌ها و فضای مجازی دیدم. ثبت‌نام ایشان برای نامزدی فدراسیون فوتبال با پیشنهاد شورا نبوده است.

وی افزود: ما هنوز دلایل شخص شهردار را نشنیده‌ایم که ایشان با چه انگیزه‌ای این کار را انجام داده‌اند و اینکه آیا ضرورتی بوده که ایشان برای فدراسیون فوتبال نامزد شوند؟ 

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه «در ساعات آینده مشورتی با شورا خواهیم داشت تا ببینیم کاندیدا شدن ایشان برای فدراسیون فوتبال با چه هدف یا انگیزه‌ای بوده است»، خاطرنشان کرد: بعد از مشورت و صحبت با ایشان می‌توانیم به کار ایشان نظر بدهیم. من اول باید حرف‌های ایشان را بشنوم تا نظر کاملی بدهم. به نظر می‌آید کار فدراسیون سنگین است و اوقات شبانه‌روزی می‌خواهد. 

موحدی‌زاده تاکید کرد: به‌فرض اینکه کسی بتواند 72 رای باشگاه‌های کشور را برای فدراسیون فوتبال بگیرد، مسئولیت سنگینی بر دوش گرفته و این امر سازگاری با کار سنگین شهرداری مشهد ندارد. 

وی با بیان اینکه «ما باید اول حرف‌های شهردار را بشنویم»، عنوان کرد: ما قلبا نمی‌خواهیم آقای کلایی را در شهرداری مشهد نداشته باشیم. به فرض ایشان تا آخر رقابت بمانند. من هنوز نمی‌دانم ایشان صحنه فدراسیون فوتبال را با چه انگیزه خاص یا دلیل خاصی انتخاب کرده‌اند. نظر شخصی هر فردی است که در چنین انتخاب‌هایی شرکت کند.

برجستگی کلایی در بین کاندیداها جوانی اوست

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: شرایط خدمتی شهرداری مشهد گسترده است و ممکن است اوقات اجازه ندهد که ایشان به هردو جا برسند. رقبای آقای کلایی در فدراسیون فوتبال را که دیدم، افراد مطرحی در فوتبال و ورزش بودند. این افراد غالبا در تهران مستقر هستند. آقای کلایی چهره جوانی در لیست کاندیداها هستند و برجستگی ایشان همان جوانی است. 

موحدی‌زاده با بیان اینکه «ما برای شهرداری مشهد، شهردار جوان را انتخاب کرده‌ایم»، عنوان کرد: مصاحبه‌ای از ایشان دیدم که به زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی فدراسیون فوتبال اشاره کردند. این مسئله شاید برای برخی جاذبه داشته باشد. شاید راه‌های قانونی درآمدزایی هزینه‌های فدراسیون فوتبال برای افراد جاذبه داشته باشد. ما باید حرف‌های شهردار را بشنویم تا بتوانیم نظری بدهیم. حرف‌های من قبل از شنیدن نظر ایشان است و ممکن است درست نباشد. 

بهتر بود شهردار نظر رئیس شورا را جویا می‌شد 

وی با اشاره به اینکه «تصور من بر این است که شهردار برای این کار دلایلی دارد»، گفت: آقای کلایی فرد بسیار منطقی  و با مطالعه‌ای هستند. به این صورت که برای کارها استدلال‌ می‌آورند. ما هنوز مشورت‌های لازم را باهم نکرده‌ایم. بهتر بود آقای شهردار، برای چنین تصمیم بزرگی دست کم نظر رئیس شورای اسلامی شهر مشهد را به نوعی جویا می‌شدند، چه بسا تصمیم بهتری گرفته می‌شد. 

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: حق شخصی ایشان است که برای سازمان، فدراسیون و... کاندیدا شود اما این امر با کار سنگینی در شهرداری مشهد تداخل دارد. ایشان فردی پرکار هستند به‌طوری که پا به پا پروژه‌های شهر حضور دارند. مدیریت ایشان تحرک خاصی به شهر ما بخشیده است. من نمی‌دانم دلیل ایشان برای کاندیدا شدن در فدراسیون فوتبال چه بوده است. 

موحدی‌زاده تاکید کرد: طبیعی است که اگر ایشان در انتخابات فدراسیون فوتبال رای بیاورد ما به عنوان اعضای شورای شهر مشهد نمی‌پذیریم که ایشان دو مسوولیت را همزمان بر عهده داشته باشد، چرا که کار سختی است. اگر فدراسیون فوتبال در مشهد بود، می‌توانستیم طوری آن را توجیه کنیم اما فدراسیونی که در تهران بوده و با دنیا تعامل دارد، طبعا با مدیریت شهرداری مشهد با این وسعت، سازگاری ندارد.

وی با بیان اینکه «اگر ایشان رای نیاورند، تبعات دیگری ممکن است داشته باشد»، عنوان کرد: من نمی‌دانم دلیل ایشان برای این کار چه بوده است.شاید من اگر به جای ایشان بودم، این کار را انجام نمی‌دادم.

منبع: ایسنا

196

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان