اهداء هزینه برگزاری اختتامیه جشنواره فجر به سیل‌زدگان سیستان و بلوچستان


22 بهمن 1398 - 12:46
270af15991
دبیر هفدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد گفت: هزینه برگزاری اختتامیه این جشنواره به هم‌وطنان سیل‌زده سیستان و بلوچستان اهداء می‌شود.

محمدرضا محمدی خبر  از اختصاص هزینه برگزاری اختتامیه جشنواره فیلم فجر به سیل زدگان سیستان و بلوچستان داد و اظهار کرد: با توجه به این‌که جشنواره فیلم فجر، جشنواره‌ای مردمی است، اکران لیست کامل در حداکثر سینماهای مشهد، بر برگزاری اختتامیه‌ای تشریفاتی، ترجیح داده شد.

وی ادامه داد: حضور متنوع مردم در همه اکران‌های این جشنواره، خود نقش یک اختتامیه را داشته است.

دبیر هفدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد عنوان کرد: بر آن شدیم تا از برگزاری اختتامیه جشنواره فیلم فجر صرف‌نظر نموده و با توجه به مشارکت مدیریت شهری مشهد مقدس در این جشنواره و انشاءاللّه تحقق کامل کمک مالی شهرداری در این مشارکت، هزینه این مراسم را صرف کمک به جامعه هنری و مردم هنر دوست سیستان و بلوچستان نماییم.

دبیر هفدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد گفت: هزینه برگزاری اختتامیه این جشنواره به هم‌وطنان سیل‌زده سیستان و بلوچستان اهداء می‌شود.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

270af15991
22 بهمن 1398 - 12:46

محمدرضا محمدی خبر  از اختصاص هزینه برگزاری اختتامیه جشنواره فیلم فجر به سیل زدگان سیستان و بلوچستان داد و اظهار کرد: با توجه به این‌که جشنواره فیلم فجر، جشنواره‌ای مردمی است، اکران لیست کامل در حداکثر سینماهای مشهد، بر برگزاری اختتامیه‌ای تشریفاتی، ترجیح داده شد.

وی ادامه داد: حضور متنوع مردم در همه اکران‌های این جشنواره، خود نقش یک اختتامیه را داشته است.

دبیر هفدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد عنوان کرد: بر آن شدیم تا از برگزاری اختتامیه جشنواره فیلم فجر صرف‌نظر نموده و با توجه به مشارکت مدیریت شهری مشهد مقدس در این جشنواره و انشاءاللّه تحقق کامل کمک مالی شهرداری در این مشارکت، هزینه این مراسم را صرف کمک به جامعه هنری و مردم هنر دوست سیستان و بلوچستان نماییم.

منبع: ایسنا