گرایش سیاسی افراد در رد صلاحیت‌ها نقشی نداشته است


15 بهمن 1398 - 21:04
9ab21bfe2f
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی گفت: رد صلاحیت‌ها از هر دو طیف سیاسی بوده و آنچه که برای شورای نگهبان هرگز مطرح نبوده گرایش سیاسی افراد است زیرا طبق قانون، خط مشی سیاسی کاندیداها بررسی نمی‌شود.

محمد کمال سرویها در گفت‌و‌گو با مشهد فوری با بیان اینکه زمان بررسی احراز صلاحیت‌ها تا شب گذشته بود گفت: افرادی که صلاحیت آن‌ها در هیئت اجرایی و هیئت استان تائید شده اما برای اولین بار در هیئت مرکزی رد صلاحیت شده‌اند تا دو روز آینده فرصت دارند که شورای نگهبان تهران بررسی‌ها را انجام دهد.

وی درخصوص دلایل رد صلاحیت برخی کاندیداها توضیح داد: موضوع پرونده‌های احراز صلاحیت‌ها متفاوت است، برخی در استعلام‌های چهارگانه خود دارای محکومیت بودند و برخی نیز گزارش‌هایی از مراجع چهارگانه داشتند که باعث رد صلاحیت یا عدم احراز این کاندیداها شد.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی با بیان اینکه رد صلاحیت‌ها از هر دو طیف سیاسی بوده است بیان کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته از بین هزار و 114 کاندیدای ثبت‌نام کرده در استان به وفور از هر دو جریان سیاسی بودند که تائید یا رد صلاحیت شدند و آنچه که برای شورای نگهبان هرگز مطرح نبوده گرایش سیاسی افراد است زیرا طبق قانون، خط مشی سیاسی کاندیداها بررسی نمی‌شود.

کمال سرویها ادامه داد: اگر افراد در پرونده خود دارای فساد اخلاقی و فساد مالی باشند یا در سوابق آن‌ها رانت و باند بازی مشاهده شود این کاندیداها طبیعتا تائید صلاحیت نمی‌شوند به این خاطر که اگر این فرد به مجلس هم راه پیدا کند همین رویه را در پیش می‌گیرد.

وی اظهار کرد: برخی در مرحله هیئت نظارت استان یا در هیئت مرکزی رد صلاحیت شده بودند اما در مصاحبه تهران شرکت کردند و مستندات خود را ارائه دادند که موجب تائید صلاحیت‌شان شد به خصوص در بین عدم احرازی‌ها تعداد افراد بیشتری بودند که شورای نگهبان آن‌ها را تائید کردند و با توجه به اینکه تا دو روز دیگر بررسی تائید صلاحیت‌ها ادامه دارد هنوز تعداد مشخص نیست اما هفته آینده لیست تائید صلاحیت‌ها می‌آید.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی معتقد است: مشارکت کم کم شکل می‌گیرد و فضای کشور به تدریج انتخاباتی می‌شود که در این دوره از انتخابات مجلس نیز شاهد مشارکت بالای مردم خواهیم بود و با توجه به اینکه تعداد ثبت‌نام کنندگان نسبت به دوره‌های قبل 30 درصد افزایش داشته است امیدواریم مردم هم در انتخابات حضور فعالی داشته باشند.

 

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی گفت: رد صلاحیت‌ها از هر دو طیف سیاسی بوده و آنچه که برای شورای نگهبان هرگز مطرح نبوده گرایش سیاسی افراد است زیرا طبق قانون، خط مشی سیاسی کاندیداها بررسی نمی‌شود.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

9ab21bfe2f
15 بهمن 1398 - 21:04

محمد کمال سرویها در گفت‌و‌گو با مشهد فوری با بیان اینکه زمان بررسی احراز صلاحیت‌ها تا شب گذشته بود گفت: افرادی که صلاحیت آن‌ها در هیئت اجرایی و هیئت استان تائید شده اما برای اولین بار در هیئت مرکزی رد صلاحیت شده‌اند تا دو روز آینده فرصت دارند که شورای نگهبان تهران بررسی‌ها را انجام دهد.

وی درخصوص دلایل رد صلاحیت برخی کاندیداها توضیح داد: موضوع پرونده‌های احراز صلاحیت‌ها متفاوت است، برخی در استعلام‌های چهارگانه خود دارای محکومیت بودند و برخی نیز گزارش‌هایی از مراجع چهارگانه داشتند که باعث رد صلاحیت یا عدم احراز این کاندیداها شد.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی با بیان اینکه رد صلاحیت‌ها از هر دو طیف سیاسی بوده است بیان کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته از بین هزار و 114 کاندیدای ثبت‌نام کرده در استان به وفور از هر دو جریان سیاسی بودند که تائید یا رد صلاحیت شدند و آنچه که برای شورای نگهبان هرگز مطرح نبوده گرایش سیاسی افراد است زیرا طبق قانون، خط مشی سیاسی کاندیداها بررسی نمی‌شود.

کمال سرویها ادامه داد: اگر افراد در پرونده خود دارای فساد اخلاقی و فساد مالی باشند یا در سوابق آن‌ها رانت و باند بازی مشاهده شود این کاندیداها طبیعتا تائید صلاحیت نمی‌شوند به این خاطر که اگر این فرد به مجلس هم راه پیدا کند همین رویه را در پیش می‌گیرد.

وی اظهار کرد: برخی در مرحله هیئت نظارت استان یا در هیئت مرکزی رد صلاحیت شده بودند اما در مصاحبه تهران شرکت کردند و مستندات خود را ارائه دادند که موجب تائید صلاحیت‌شان شد به خصوص در بین عدم احرازی‌ها تعداد افراد بیشتری بودند که شورای نگهبان آن‌ها را تائید کردند و با توجه به اینکه تا دو روز دیگر بررسی تائید صلاحیت‌ها ادامه دارد هنوز تعداد مشخص نیست اما هفته آینده لیست تائید صلاحیت‌ها می‌آید.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی معتقد است: مشارکت کم کم شکل می‌گیرد و فضای کشور به تدریج انتخاباتی می‌شود که در این دوره از انتخابات مجلس نیز شاهد مشارکت بالای مردم خواهیم بود و با توجه به اینکه تعداد ثبت‌نام کنندگان نسبت به دوره‌های قبل 30 درصد افزایش داشته است امیدواریم مردم هم در انتخابات حضور فعالی داشته باشند.

 

منبع: مشهد فوری