جوان‌گرایی چقدر در مجلس لازم است؟


12 بهمن 1398 - 21:17
5b9963ad29
جواد آرین منش فعال سیاسی اصول‌گرا

همه مردم و مسئولان درباره جوانگرایی و سپردن امور به جوانان‌ اتفاق نظر ندارند یا دست‌کم سال‌هاست که این شعار مطرح می‌شود این‌ میان اما برخی معتقد هستند که جوانگرایی بیشتر در دولت و دستگاه‌های اجرایی مصداق دارد و ضروری به نظر می‌رسد نه در نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست گذاری مانند مجلس.
بنابراین علی‌رغم اینکه بسیاری از گروه‌های سیاسی و افراد، شعار جوانگرایی می‌دهند، به نظر می‌رسد که تشکل‌های سیاسی در انتخابات پیش روی مجلس، لیست جوانی را ارائه نمی‌کنند. خراسان رضوی و مشهد نیز از این قاعده مستثنا نیست و آنچه که از شواهد بر‌می‌آید این است که در ترکیب نمایندگان مجلس استان جهت جوانگرایی و تحولی وجود نخواهد داشت.

جواد آرین منش فعال سیاسی اصول‌گرا

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5b9963ad29
12 بهمن 1398 - 21:17

همه مردم و مسئولان درباره جوانگرایی و سپردن امور به جوانان‌ اتفاق نظر ندارند یا دست‌کم سال‌هاست که این شعار مطرح می‌شود این‌ میان اما برخی معتقد هستند که جوانگرایی بیشتر در دولت و دستگاه‌های اجرایی مصداق دارد و ضروری به نظر می‌رسد نه در نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست گذاری مانند مجلس.
بنابراین علی‌رغم اینکه بسیاری از گروه‌های سیاسی و افراد، شعار جوانگرایی می‌دهند، به نظر می‌رسد که تشکل‌های سیاسی در انتخابات پیش روی مجلس، لیست جوانی را ارائه نمی‌کنند. خراسان رضوی و مشهد نیز از این قاعده مستثنا نیست و آنچه که از شواهد بر‌می‌آید این است که در ترکیب نمایندگان مجلس استان جهت جوانگرایی و تحولی وجود نخواهد داشت.

منبع: مشهد فوری