گروگان گیری به خاطر تجاوز جنسی


12 بهمن 1398 - 10:39
522c514633
شاگرد نانواییم به پسر خواهرم تجاوز کرد، برای همین اورا گروگان گرفتم و چند ساعتی آزارش دادم

مرد نانوا وقتی فهمید کارگرش به آزار خواهرزاده اش دست زده است، انتقام‌گیری عجیبی را کلید زد. چندی قبل پرونده‌ای از یکی از شهرهای اطراف تهران به دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد که در این پرونده دستور بازداشت مرد جوانی با اتهام گروگان گیری صادر شده بود. کارآگاهان در تحقیقات ابتدایی پی بردند که چندی قبل پسر جوان که اصغر نام دارد، در یک نانوایی مشغول کار بوده که بعد از مدتی از نانوایی بیرون آمده و‌دیگر در آن جا کار نمی‌کند. در ادامه مشخص شد که پس از چند روز صاحب نانوایی به سراغ اصغر در یکی از شهرهای اطراف تهران رفته و با به گروگان گرفتن او در یک خرابه اصغر را هدف ضرب و شتم قرار داده است. کارآگاهان با اطلاعات به دست آمده به سراغ مرد نانوا رفتند و وی را دستگیر کردند.
انتقام گیری عجیب
مرد نانوا وقتی پیش روی ماموران قرار گرفت، گفت: حدود دو ماه قبل، خواهرزاده‌ام که پسر جوانی است،در نانوایی‌ام شروع به کار کرد و خیلی زود با اصغر دوست و صمیمی شد.وی افزود: پس از مدتی به طور خیلی ناگهانی اصغر از محل کار خارج شد و ‌دیگر برنگشت.  این مرد ادامه داد: وقتی ماجرا را از خواهرزاده‌ام پیگیر شدم شنیدم اصغر یک روز  در نبود من به او نوشیدنی مسموم داده و پس از بیهوش کردن وی دست به تجاوز زده و از این صحنه شوم فیلم برداری کرده است. پس از این که خواهرزاده‌ام به هوش می آید متوجه کار اصغر می‌شود.
 اصغر خواهرزاده‌ام را تهدید می‌کند اگر درباره این اقدامش با کسی حرف بزند یا شکایتی کند، این فیلم را منتشر می‌کند. دایی جوان گفت: وقتی متوجه ماجرا شدم به شهری که اصغر زندگی می‌کرد رفتم و او را سوار بر خودرویم کردم و به یک خرابه بردم و برای این که تنبیه‌اش کنم چند ساعتی دست و پاهایش را بستم و پس از کتک زدن رهایش کردم. همین کافی بود تا ماموران به سراغ اصغر بروند و او را نیز دستگیر کنند. پسر جوان نیز به اقدام شومش اعتراف کرد. بنا به این گزارش، مرد نانوا و پسر جوان در بازداشت پلیس قرار دارند و تحقیقات پلیسی در این پرونده ادامه دارد.

شاگرد نانواییم به پسر خواهرم تجاوز کرد، برای همین اورا گروگان گرفتم و چند ساعتی آزارش دادم

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

522c514633
12 بهمن 1398 - 10:39

مرد نانوا وقتی فهمید کارگرش به آزار خواهرزاده اش دست زده است، انتقام‌گیری عجیبی را کلید زد. چندی قبل پرونده‌ای از یکی از شهرهای اطراف تهران به دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد که در این پرونده دستور بازداشت مرد جوانی با اتهام گروگان گیری صادر شده بود. کارآگاهان در تحقیقات ابتدایی پی بردند که چندی قبل پسر جوان که اصغر نام دارد، در یک نانوایی مشغول کار بوده که بعد از مدتی از نانوایی بیرون آمده و‌دیگر در آن جا کار نمی‌کند. در ادامه مشخص شد که پس از چند روز صاحب نانوایی به سراغ اصغر در یکی از شهرهای اطراف تهران رفته و با به گروگان گرفتن او در یک خرابه اصغر را هدف ضرب و شتم قرار داده است. کارآگاهان با اطلاعات به دست آمده به سراغ مرد نانوا رفتند و وی را دستگیر کردند.
انتقام گیری عجیب
مرد نانوا وقتی پیش روی ماموران قرار گرفت، گفت: حدود دو ماه قبل، خواهرزاده‌ام که پسر جوانی است،در نانوایی‌ام شروع به کار کرد و خیلی زود با اصغر دوست و صمیمی شد.وی افزود: پس از مدتی به طور خیلی ناگهانی اصغر از محل کار خارج شد و ‌دیگر برنگشت.  این مرد ادامه داد: وقتی ماجرا را از خواهرزاده‌ام پیگیر شدم شنیدم اصغر یک روز  در نبود من به او نوشیدنی مسموم داده و پس از بیهوش کردن وی دست به تجاوز زده و از این صحنه شوم فیلم برداری کرده است. پس از این که خواهرزاده‌ام به هوش می آید متوجه کار اصغر می‌شود.
 اصغر خواهرزاده‌ام را تهدید می‌کند اگر درباره این اقدامش با کسی حرف بزند یا شکایتی کند، این فیلم را منتشر می‌کند. دایی جوان گفت: وقتی متوجه ماجرا شدم به شهری که اصغر زندگی می‌کرد رفتم و او را سوار بر خودرویم کردم و به یک خرابه بردم و برای این که تنبیه‌اش کنم چند ساعتی دست و پاهایش را بستم و پس از کتک زدن رهایش کردم. همین کافی بود تا ماموران به سراغ اصغر بروند و او را نیز دستگیر کنند. پسر جوان نیز به اقدام شومش اعتراف کرد. بنا به این گزارش، مرد نانوا و پسر جوان در بازداشت پلیس قرار دارند و تحقیقات پلیسی در این پرونده ادامه دارد.

منبع: روزنامه خراسان