گزارش فساد مالی منجر به برگشت وجه در شهرداری مشهد نداشتیم

پاداش ۲۰۰ میلیون تومانی سوت‌زنی در قبال برگشت پول به شهرداری


9 بهمن 1398 - 18:14
19a2653ff3
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد می‌گوید:تاکنون گزارش تخلف یا فساد مالی افشا شده (سوت‌زنی) در شهرداری مشهد که موجب برگشت وجهی شود اعلام نشده یا لااقل من نشنیده‌ام.

به گزارش مشهد فوری، سوت زنی اصطلاحی است که به تازگی در ادبیات مبارزه با فساد به کار گرفته شده و در واقع این اقدام استفاده از ساز و کار نظارت مردمی و تشویق مردم به افشای فساد است که می‌تواند یکی از موثرترین روش‌های کنترل فساد باشد.

شورای شهر مشهد نیز در راستای کوتاه کردن دست مفسدان اداری در شهرداری در هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر در قالب لایحه‌ای «آیین نامه حمایت و تشویق اعلام کنندگان مفاسد اداری در شهرداری مشهد» را با رأی قاطع هر ۱۲ عضو حاضر در جلسه، به تصویب رساند. طبق این مصوبه به افشا کنندگان فساد وعده پرداخت پاداشی تا سقف 200 میلیون تومان داده شده است.
اما با وجود گذشت 3 ماه از تصویب این لایحه در صحن علنی شورای شهر مشهد این سوال مطرح است که چه تعداد پرونده سوت زنی شده مورد بررسی قرار گرفته و تاکنون چقدر وجه تشویقی پرداخت شده است.

در این زمینه و به منظور شفاف سازی از نحوه حمایت‌های شورای شهر مشهد در مبارزه با فساد به سراغ سید محسن حسینی پویا، رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد رفتیم. 

وی در پاسخ به این سئوال مشهدفوری ابتدا در توضیح مصوبه شورای شهر می‌گوید: با توجه به اینکه شورای شهر بر بودجه شهرداری اثر گذار است و می‌تواند آن را تصویب کند بنابراین قادر است مشخص کند که چگونه هزینه شود، مصوبه پرداخت پاداش به افشاکنندگان فساد نیز به افشاگری‌های فساد در بدنه شهرداری مربوط می‌شود.
حسینی پویا ادامه می‌دهد: شیوه پرداخت‌ها نیز به این ترتیب است که از مبلغی که به دنبال افشای فساد به شهرداری برگردانده می‌شود درصدی به اعلام کننده فساد یا همان سوت‌زن تعلق می‌گیرد که سقف آن تا 200 میلیون تومان است.
اما به گفته رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد تاکنون گزارشی تخلف یا فسادی در شهرداری مشهد که جنبه مالی داشته و موجب برگشت وجهی شده باشد اعلام نشده است.
وی بیان می‌کند: کمیسیون بررسی مفاسد که در مصوبه مشخص شده با هدف حمایت از شخص اعلام کننده فساد راه اندازی شده و اعضای آن ترکیبی از شورای شهر و مدیران شهرداری هستند در واقع این کمیسیون نقش نظارتی دارد تا از شخص افشا کننده حمایت‌های معنوی و مادی کند.
حسینی پویا ادامه می‌دهد: در این کمیسیون، مفاسد اعلام شده به لحاظ اینکه چه میزان واقعیت دارد صحت سنجی می‌شود و در صورت نیاز به مراجع قضایی جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد اما اگر در حد تخلف باشد در خود شهرداری بررسی و به هیئت تخلف معرفی شده تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که لااقل طی دو سه ماهه اخیر فعالان حوزه محیط زیست، خبرنگاران تحقیقی مشهد، تحصیل‌کردگان حوزه‌شهری و...در روزنامه‌ها یا صفحات شخصی در فضای مجازی موارد متعددی از فساد در ساختار شهری را سوت زده‌اند که در این‌ مطلب قصد نداریم بر همه آن‌ها مهر تایید بزنیم اما این انتظار می‌رفت که لااقل کمیسیون نظارتی یاد شده این افشاگری‌ها را سوت‌زنی قلمداد کرده و بررسی کند .اگر قرار باشد تعریف سوت زنی این باشد که افشا کننده پرونده و سند و مدرک دست بگیرد و پله های بروکراسی را بالا برود که چه نیازی به سوت زنی.

 

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد می‌گوید:تاکنون گزارش تخلف یا فساد مالی افشا شده (سوت‌زنی) در شهرداری مشهد که موجب برگشت وجهی شود اعلام نشده یا لااقل من نشنیده‌ام.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

19a2653ff3
9 بهمن 1398 - 18:14

به گزارش مشهد فوری، سوت زنی اصطلاحی است که به تازگی در ادبیات مبارزه با فساد به کار گرفته شده و در واقع این اقدام استفاده از ساز و کار نظارت مردمی و تشویق مردم به افشای فساد است که می‌تواند یکی از موثرترین روش‌های کنترل فساد باشد.

شورای شهر مشهد نیز در راستای کوتاه کردن دست مفسدان اداری در شهرداری در هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر در قالب لایحه‌ای «آیین نامه حمایت و تشویق اعلام کنندگان مفاسد اداری در شهرداری مشهد» را با رأی قاطع هر ۱۲ عضو حاضر در جلسه، به تصویب رساند. طبق این مصوبه به افشا کنندگان فساد وعده پرداخت پاداشی تا سقف 200 میلیون تومان داده شده است.
اما با وجود گذشت 3 ماه از تصویب این لایحه در صحن علنی شورای شهر مشهد این سوال مطرح است که چه تعداد پرونده سوت زنی شده مورد بررسی قرار گرفته و تاکنون چقدر وجه تشویقی پرداخت شده است.

در این زمینه و به منظور شفاف سازی از نحوه حمایت‌های شورای شهر مشهد در مبارزه با فساد به سراغ سید محسن حسینی پویا، رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد رفتیم. 

وی در پاسخ به این سئوال مشهدفوری ابتدا در توضیح مصوبه شورای شهر می‌گوید: با توجه به اینکه شورای شهر بر بودجه شهرداری اثر گذار است و می‌تواند آن را تصویب کند بنابراین قادر است مشخص کند که چگونه هزینه شود، مصوبه پرداخت پاداش به افشاکنندگان فساد نیز به افشاگری‌های فساد در بدنه شهرداری مربوط می‌شود.
حسینی پویا ادامه می‌دهد: شیوه پرداخت‌ها نیز به این ترتیب است که از مبلغی که به دنبال افشای فساد به شهرداری برگردانده می‌شود درصدی به اعلام کننده فساد یا همان سوت‌زن تعلق می‌گیرد که سقف آن تا 200 میلیون تومان است.
اما به گفته رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد تاکنون گزارشی تخلف یا فسادی در شهرداری مشهد که جنبه مالی داشته و موجب برگشت وجهی شده باشد اعلام نشده است.
وی بیان می‌کند: کمیسیون بررسی مفاسد که در مصوبه مشخص شده با هدف حمایت از شخص اعلام کننده فساد راه اندازی شده و اعضای آن ترکیبی از شورای شهر و مدیران شهرداری هستند در واقع این کمیسیون نقش نظارتی دارد تا از شخص افشا کننده حمایت‌های معنوی و مادی کند.
حسینی پویا ادامه می‌دهد: در این کمیسیون، مفاسد اعلام شده به لحاظ اینکه چه میزان واقعیت دارد صحت سنجی می‌شود و در صورت نیاز به مراجع قضایی جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد اما اگر در حد تخلف باشد در خود شهرداری بررسی و به هیئت تخلف معرفی شده تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که لااقل طی دو سه ماهه اخیر فعالان حوزه محیط زیست، خبرنگاران تحقیقی مشهد، تحصیل‌کردگان حوزه‌شهری و...در روزنامه‌ها یا صفحات شخصی در فضای مجازی موارد متعددی از فساد در ساختار شهری را سوت زده‌اند که در این‌ مطلب قصد نداریم بر همه آن‌ها مهر تایید بزنیم اما این انتظار می‌رفت که لااقل کمیسیون نظارتی یاد شده این افشاگری‌ها را سوت‌زنی قلمداد کرده و بررسی کند .اگر قرار باشد تعریف سوت زنی این باشد که افشا کننده پرونده و سند و مدرک دست بگیرد و پله های بروکراسی را بالا برود که چه نیازی به سوت زنی.

 

منبع: مشهد فوری