مراقب پیامک «پول را به این کارت واریز کنید» باشید!


22 آذر 1398 - 15:15
5df379d409ef8_5df379d409efc
کلاهبردار حرفه ای که با ارسال پیامک انبوه«پول را به این کارت واریز کنید» در مشهد چند نفر را سرکیسه کرد، در حوالی تهران رد زنی و تحت تعقیب قرار گرفت.

چند روز پیش شکایت های مشابه و همزمانی از سوی تعدادی از شهروندان مشهدی در دادسرای ناحیه 7 مشهد(ویژه فضای مجازی) مطرح شد که بررسی آنها اشاره به کلاهبرداری با شیوه ارسال پیامک داشت.

در ادامه تک به تک شاکیان به شعبه 771 دادسرای ناحیه 7 مشهد هدایت شدند تا توسط قاضی سید محمد باقر جلائیان به ماجرا رسیدگی شود.

منتظر شماره کارت بودم که این پیامک آمد!
وقتی اولین شاکی پرونده که یک زن بود در شعبه حضور پیدا کرد، از او خواسته شد که اول نحوه وقوع جرم را توضیح و پس ازآن تمامی اظهارات خود را مکتوب کند.
شاکی در این باره به مقام قضایی گفت: چند روز پیش تمامی کابینت های منزلم را عضو کردم و به همین واسطه حدود 3 میلیون تومان به کابینت ساز بدهکار شدم،قرار بود که طلبکار برای من شماره کارتی ارسال کند تا من انتقال وجه را انجام دهم، در همین گیرودار بود که یک پیامک به گوشی من آمد که متن آن این بود:«پول را به این شماره کارت واریز کنید».
من هم بدون فوت وقت سه میلیون تومانی را که بدهکار بودم به شماره کارت ارسالی واریز کردم. چند ساعت بعد از این اقدام کابینت ساز تماس گرفت و یک شماره کارت بانکی داد و گفت: هزینه نصب و ... کابینت هارا به این شماره کارت واریز کنید!
من هم که پول را واریز کرده بودم گفتم وجه را چند ساعت قبل به کارتی که اعلام کرده بودید واریز کردم، اسناد واریز را که برایش خواندم متوجه شدم در دام کلاهبرداری گرفتار شده ام.
شاکی دوم هم که برای انجام کارساختمانی به یک راننده جرثقیل بدهکار شده بود مدعی شد: چند روزی بود راننده جرثقیل پشت سر هم برای 600 هزارتومان طلبش تماس می گرفت و به نوعی خسته ام کرده بود، این پیامک که برایم آمد، مبلغ را به حساب او واریز کردم ولی بعد از آن دیدم که راننده دوباره تماس گرفت! اینگونه بود که متوجه شدم این یک شیوه کلاهبرداری است چرا که در لحظه شاید تعداد زیادی قصد انتقال وجه را داشته باشند و وجوه به حساب مذکور واریز شود.
از سوی دیگر همزمان دونفر دیگر هم به شکات پرونده افزوده شدند که آنها هم از همان شماره موبایل برایشان پیامک آمده و مبالغ 2 میلیون و600 تومان و 300 هزارتومان به شماره کارت کلاهبردار انتقال داده بودند.
مقام قضایی که در بررسی های دقیق و موشکافانه خود به این نتیجه رسید که در همان زمان به احتمال زیاد صد ها پیامک مشابه دیگر به سرشماره های مختلف در شهر مشهد ارسال شده است، ابتدا به قید فوریت دستور مسدودی کارت بانکی که وجوه به آن واریز شده بود را صادر و در پی آن به ماموران مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان دستور داد تا هرچه سریعتر رد زنی های خود را آغاز و اعلام کنند که پشت پرده ماجرا چه افردی هستند.
خارج کردن وجوه از حساب باشیوه های خاص
اینگونه بود که کارآگاهان پلیس آگاهی استان رسیدگی به پرونده پیامک«پول را به این کارت واریز کنید» را در دستور کار خود قرار دادند. در همان لحظات اولیه مشخص شد که عامل و یاعاملان این اقدام که می دانستند برخی در این دام گرفتار خواهند شد و در این راه از کارت های بانکی بی هویت و... بهره می برند، به لحظه و پس از کارت به کارت شدن رقم های مختلف با استفاده از دستگاه های کارتخوان فروشگاهی اقدام به خرید و دریافت وجوه نقد کرده بودند.
تحقیق روی شاخه ای دیگر از مستندات مشخص کرد که عامل و یا عاملان این اقدام در حوالی تهران وجوه را ازحساب ها خارج کرده اند.
پیگیری های فنی پلیس باعث شد تا چهره عامل اصلی این ماجرا شناسایی و در اختیار پلیس قرار بگیرد.از طرفی مشخص شد که متهم هنگام دریافت وجه نقد کارت ملی به فروشندگان نشان می داد که بررسی های اولیه حاکی از جعلی بودن آن مدرک دارد.
**سوء استفاده از کم دقتی مالباختگان!
گزارش قدس حاکی است: درحالی متهم پرونده از سوی مقام قضای تحت تعقیب قرار گرفت، مشخص شد که عامل این اقدام با ارسال همزمان صدها پیامک همزمان طعمه های خود را به دام انداخته بود. نکته ای که دراین پرونده قابل توجه می باشد این است که تمامی طعمه ها فقط بادیدن پیامک و همزمانی آن باپرداخت بدهی و ... دست به این اقدام زده اند که اگر قبل از واریز مبالغ و مشاهده سرشماره ناشناس، با طلبکار و ... تماس می گرفتند هرگز مورد زیان قرار نگرفته بودند .

کلاهبردار حرفه ای که با ارسال پیامک انبوه«پول را به این کارت واریز کنید» در مشهد چند نفر را سرکیسه کرد، در حوالی تهران رد زنی و تحت تعقیب قرار گرفت.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5df379d409ef8_5df379d409efc
22 آذر 1398 - 15:15

چند روز پیش شکایت های مشابه و همزمانی از سوی تعدادی از شهروندان مشهدی در دادسرای ناحیه 7 مشهد(ویژه فضای مجازی) مطرح شد که بررسی آنها اشاره به کلاهبرداری با شیوه ارسال پیامک داشت.

در ادامه تک به تک شاکیان به شعبه 771 دادسرای ناحیه 7 مشهد هدایت شدند تا توسط قاضی سید محمد باقر جلائیان به ماجرا رسیدگی شود.

منتظر شماره کارت بودم که این پیامک آمد!
وقتی اولین شاکی پرونده که یک زن بود در شعبه حضور پیدا کرد، از او خواسته شد که اول نحوه وقوع جرم را توضیح و پس ازآن تمامی اظهارات خود را مکتوب کند.
شاکی در این باره به مقام قضایی گفت: چند روز پیش تمامی کابینت های منزلم را عضو کردم و به همین واسطه حدود 3 میلیون تومان به کابینت ساز بدهکار شدم،قرار بود که طلبکار برای من شماره کارتی ارسال کند تا من انتقال وجه را انجام دهم، در همین گیرودار بود که یک پیامک به گوشی من آمد که متن آن این بود:«پول را به این شماره کارت واریز کنید».
من هم بدون فوت وقت سه میلیون تومانی را که بدهکار بودم به شماره کارت ارسالی واریز کردم. چند ساعت بعد از این اقدام کابینت ساز تماس گرفت و یک شماره کارت بانکی داد و گفت: هزینه نصب و ... کابینت هارا به این شماره کارت واریز کنید!
من هم که پول را واریز کرده بودم گفتم وجه را چند ساعت قبل به کارتی که اعلام کرده بودید واریز کردم، اسناد واریز را که برایش خواندم متوجه شدم در دام کلاهبرداری گرفتار شده ام.
شاکی دوم هم که برای انجام کارساختمانی به یک راننده جرثقیل بدهکار شده بود مدعی شد: چند روزی بود راننده جرثقیل پشت سر هم برای 600 هزارتومان طلبش تماس می گرفت و به نوعی خسته ام کرده بود، این پیامک که برایم آمد، مبلغ را به حساب او واریز کردم ولی بعد از آن دیدم که راننده دوباره تماس گرفت! اینگونه بود که متوجه شدم این یک شیوه کلاهبرداری است چرا که در لحظه شاید تعداد زیادی قصد انتقال وجه را داشته باشند و وجوه به حساب مذکور واریز شود.
از سوی دیگر همزمان دونفر دیگر هم به شکات پرونده افزوده شدند که آنها هم از همان شماره موبایل برایشان پیامک آمده و مبالغ 2 میلیون و600 تومان و 300 هزارتومان به شماره کارت کلاهبردار انتقال داده بودند.
مقام قضایی که در بررسی های دقیق و موشکافانه خود به این نتیجه رسید که در همان زمان به احتمال زیاد صد ها پیامک مشابه دیگر به سرشماره های مختلف در شهر مشهد ارسال شده است، ابتدا به قید فوریت دستور مسدودی کارت بانکی که وجوه به آن واریز شده بود را صادر و در پی آن به ماموران مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان دستور داد تا هرچه سریعتر رد زنی های خود را آغاز و اعلام کنند که پشت پرده ماجرا چه افردی هستند.
خارج کردن وجوه از حساب باشیوه های خاص
اینگونه بود که کارآگاهان پلیس آگاهی استان رسیدگی به پرونده پیامک«پول را به این کارت واریز کنید» را در دستور کار خود قرار دادند. در همان لحظات اولیه مشخص شد که عامل و یاعاملان این اقدام که می دانستند برخی در این دام گرفتار خواهند شد و در این راه از کارت های بانکی بی هویت و... بهره می برند، به لحظه و پس از کارت به کارت شدن رقم های مختلف با استفاده از دستگاه های کارتخوان فروشگاهی اقدام به خرید و دریافت وجوه نقد کرده بودند.
تحقیق روی شاخه ای دیگر از مستندات مشخص کرد که عامل و یا عاملان این اقدام در حوالی تهران وجوه را ازحساب ها خارج کرده اند.
پیگیری های فنی پلیس باعث شد تا چهره عامل اصلی این ماجرا شناسایی و در اختیار پلیس قرار بگیرد.از طرفی مشخص شد که متهم هنگام دریافت وجه نقد کارت ملی به فروشندگان نشان می داد که بررسی های اولیه حاکی از جعلی بودن آن مدرک دارد.
**سوء استفاده از کم دقتی مالباختگان!
گزارش قدس حاکی است: درحالی متهم پرونده از سوی مقام قضای تحت تعقیب قرار گرفت، مشخص شد که عامل این اقدام با ارسال همزمان صدها پیامک همزمان طعمه های خود را به دام انداخته بود. نکته ای که دراین پرونده قابل توجه می باشد این است که تمامی طعمه ها فقط بادیدن پیامک و همزمانی آن باپرداخت بدهی و ... دست به این اقدام زده اند که اگر قبل از واریز مبالغ و مشاهده سرشماره ناشناس، با طلبکار و ... تماس می گرفتند هرگز مورد زیان قرار نگرفته بودند .

منبع: قدس

196

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.