۲۰۰ میلیون رشوه، سنگ بنای «باستی هیلز» مشهد!


5 شهریور 1398 - 11:34
بازپرس یک پرونده تغییر کاربری غیرقانونی گفت: یکی از مدیران سابق جهاد کشاورزی شهرستان مشهد به اتهام دریافت رشوه و صدور مجوزهای غیرقانونی دستگیر شده است.

به گزارش مشهد فوری، همه چیز از چند سال پیش شروع شد، آن زمانی که یک بساز و بفروش در حوالی بولوار شاهنامه چندین هکتار زمین کشاورزی را خریداری کرد. زمین خریداری شده که باغی بزرگ با درختان سربه فلک کشیده بود، برای قطعه‌بندی و ساخت ویلاهای چند ده میلیاردی جان می‌داد. کم کم صدای غرش اره‌هایی که به جان درختان افتاده بودند تا در میان باغ عظیم محل جانمایی ویلاهای لوکس را بازکنند، همه‌جا را در برگرفت. وقتی کار کمی جلوتر رفت، مالک پروژه در مسیر ساخت و ساز با مانعی بزرگ رو به‌رو شد، آن هم تخلف تغییر کاربری اراضی کشاورزی بود.

او که می‌دانست اگر این مشکل از سر راهش کنار نرود، خواب سود میلیاردی این پروژه عظیم برای او تعبیر نخواهد شد،   به فکر دورزدن قانون افتاد و برای آنکه هر طور شده پروژه «باستی هیلز» مشهد نخوابد، دست به کار شد. برای این‌کار

 به سراغ مدیران مختلفی رفت تا شاید برخی را به هر طریقی که شده با خود همراه کند، اما هیچ فایده‌ای نداشت و کاری از پیش نبرد.

 خودرو لوکس و امضای طلایی!

ساخت حدود ۳۲ کاخ مجلل به نیمه رسیده بود که مالک پروژه به هر کلکی که بود به یکی از مدیران ارشد وقت جهاد کشاورزی شهرستان مشهد، نزدیک و طرح دوستی با او می‌ریزد. در میانه راه فرد متخلف که متوجه می‌شود نقطه ضعف فرد مذکور خودرو سواری اوست، به او عنوان می‌کند که این خودرو در شأن شما نیست و باید آن را عوض کنید و سرانجام پیشنهاد تحویل خودرو لوکس را در ازای صدور مجوزهای غیرقانونی ارائه می‌کند. مدیر متخلف هم از این پیشنهاد استقبال و فردای آن روز خودرو لوکس را تحویل می‌گیرد.

وی همچنین برای جبران خدمتی غیرقانونی که به او شده در ساعتی که اداره تعطیل بود، به محل کار خود برمی‌گردد و امضاهای طلایی را پای مجوزهای غیر قانونی زده و تحویل مالک «باستی هیلز» مشهد می‌دهد. همین اقدام موجب می‌شود که سرعت ساخت و ساز پروژه نامشروع مجلل بیشتر، دیوارهای سر به فلک کشیده دور تا دور پروژه را مانند دژی محکم محاصره و برخی از ویلاها ساختش به پایان برسد. کمی بعد با شیوه‌های غربی، برخی افراد سرمایه‌دار و با تدارک برنامه‌های ویژه‌ای به محل دعوت و تعدادی از ویلاها به قیمت چند ده میلیاری به افراد متمول فروخته شد.

گزارش این ماجرا به دادستانی مشهد ارجاع و پس از آن موضوع در دستور کار بازپرس شعبه ۲۱۷ دادسرای ناحیه ۲ مشهد قرار گرفت.

با توجه به اهمیت ماجرا و اینکه نمی‌شود پروژه‌ای در این سطح ساخته شود اما در پس پرده تخلفی صورت نگرفته باشد، قاضی پرونده شخصاً به محل مراجعه و ماجرا را مورد بررسی قرار داد.

«باستی هیلز» مشهد در محاصره قانون

بازپرس محمدعلی کمال زاده در این زمینه به قدس گفت: پس از اطلاع از ماجرا و انجام بررسی‌های قضایی مورد نیاز، دستور بازداشت مدیر پروژه صادر شد. از همین رو تیم‌های معاونت اطلاعات سپاه پاسداران موفق شدند فرد مذکور را دستگیر کنند. در ادامه متهم به شعبه منتقل و مورد بازجویی قرار گرفت و در پی آن وقتی ادله قضایی پیش روی او قرار گرفت همه چیز را لو داد و مدعی شد: در ازای صدور دستور خلاف قانون مدیر مذکور، برای او یک خودرو لوکس خریده و تحویل او داده است.

همچنین متهم اظهار کرد: پس از مدتی مدیر مذکور در جهاد کشاورزی شهرستان مشهد از من خواست تا خودرو را پس بگیرم و معادل ریالی آن را که در آن سال حدود ۲۰۰ میلیون تومان بود، پرداخت کنم که این اقدام هم صورت گرفت. این مقام قضایی تصریح کرد: در ادامه دستور بازداشت وی هم صادر و مدیر متخلف دستگیر شد. 

بازپرس یک پرونده تغییر کاربری غیرقانونی گفت: یکی از مدیران سابق جهاد کشاورزی شهرستان مشهد به اتهام دریافت رشوه و صدور مجوزهای غیرقانونی دستگیر شده است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5 شهریور 1398 - 11:34

به گزارش مشهد فوری، همه چیز از چند سال پیش شروع شد، آن زمانی که یک بساز و بفروش در حوالی بولوار شاهنامه چندین هکتار زمین کشاورزی را خریداری کرد. زمین خریداری شده که باغی بزرگ با درختان سربه فلک کشیده بود، برای قطعه‌بندی و ساخت ویلاهای چند ده میلیاردی جان می‌داد. کم کم صدای غرش اره‌هایی که به جان درختان افتاده بودند تا در میان باغ عظیم محل جانمایی ویلاهای لوکس را بازکنند، همه‌جا را در برگرفت. وقتی کار کمی جلوتر رفت، مالک پروژه در مسیر ساخت و ساز با مانعی بزرگ رو به‌رو شد، آن هم تخلف تغییر کاربری اراضی کشاورزی بود.

او که می‌دانست اگر این مشکل از سر راهش کنار نرود، خواب سود میلیاردی این پروژه عظیم برای او تعبیر نخواهد شد،   به فکر دورزدن قانون افتاد و برای آنکه هر طور شده پروژه «باستی هیلز» مشهد نخوابد، دست به کار شد. برای این‌کار

 به سراغ مدیران مختلفی رفت تا شاید برخی را به هر طریقی که شده با خود همراه کند، اما هیچ فایده‌ای نداشت و کاری از پیش نبرد.

 خودرو لوکس و امضای طلایی!

ساخت حدود ۳۲ کاخ مجلل به نیمه رسیده بود که مالک پروژه به هر کلکی که بود به یکی از مدیران ارشد وقت جهاد کشاورزی شهرستان مشهد، نزدیک و طرح دوستی با او می‌ریزد. در میانه راه فرد متخلف که متوجه می‌شود نقطه ضعف فرد مذکور خودرو سواری اوست، به او عنوان می‌کند که این خودرو در شأن شما نیست و باید آن را عوض کنید و سرانجام پیشنهاد تحویل خودرو لوکس را در ازای صدور مجوزهای غیرقانونی ارائه می‌کند. مدیر متخلف هم از این پیشنهاد استقبال و فردای آن روز خودرو لوکس را تحویل می‌گیرد.

وی همچنین برای جبران خدمتی غیرقانونی که به او شده در ساعتی که اداره تعطیل بود، به محل کار خود برمی‌گردد و امضاهای طلایی را پای مجوزهای غیر قانونی زده و تحویل مالک «باستی هیلز» مشهد می‌دهد. همین اقدام موجب می‌شود که سرعت ساخت و ساز پروژه نامشروع مجلل بیشتر، دیوارهای سر به فلک کشیده دور تا دور پروژه را مانند دژی محکم محاصره و برخی از ویلاها ساختش به پایان برسد. کمی بعد با شیوه‌های غربی، برخی افراد سرمایه‌دار و با تدارک برنامه‌های ویژه‌ای به محل دعوت و تعدادی از ویلاها به قیمت چند ده میلیاری به افراد متمول فروخته شد.

گزارش این ماجرا به دادستانی مشهد ارجاع و پس از آن موضوع در دستور کار بازپرس شعبه ۲۱۷ دادسرای ناحیه ۲ مشهد قرار گرفت.

با توجه به اهمیت ماجرا و اینکه نمی‌شود پروژه‌ای در این سطح ساخته شود اما در پس پرده تخلفی صورت نگرفته باشد، قاضی پرونده شخصاً به محل مراجعه و ماجرا را مورد بررسی قرار داد.

«باستی هیلز» مشهد در محاصره قانون

بازپرس محمدعلی کمال زاده در این زمینه به قدس گفت: پس از اطلاع از ماجرا و انجام بررسی‌های قضایی مورد نیاز، دستور بازداشت مدیر پروژه صادر شد. از همین رو تیم‌های معاونت اطلاعات سپاه پاسداران موفق شدند فرد مذکور را دستگیر کنند. در ادامه متهم به شعبه منتقل و مورد بازجویی قرار گرفت و در پی آن وقتی ادله قضایی پیش روی او قرار گرفت همه چیز را لو داد و مدعی شد: در ازای صدور دستور خلاف قانون مدیر مذکور، برای او یک خودرو لوکس خریده و تحویل او داده است.

همچنین متهم اظهار کرد: پس از مدتی مدیر مذکور در جهاد کشاورزی شهرستان مشهد از من خواست تا خودرو را پس بگیرم و معادل ریالی آن را که در آن سال حدود ۲۰۰ میلیون تومان بود، پرداخت کنم که این اقدام هم صورت گرفت. این مقام قضایی تصریح کرد: در ادامه دستور بازداشت وی هم صادر و مدیر متخلف دستگیر شد. 

منبع: قدس

159 /362

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار اقتصادی
۱۴ هزار نفر در صنعت و تجارت کفش در خراسان رضوی فعال هستند
بخش خصوصی تامین واگن خراسان رضوی برای سیر در آسیای میانه را بر عهده گرفت
قیمت اقلام پروتئینی، میوه و تره‌بار در بازار مشهد؛ یکشنبه ۲۸ مهرماه + جدول
گوجه‌فرنگی‌های استان مصرف کارخانه‌ای دارند
۳۰۸ عملیات پروازی در مسیرهای مشهد - نجف در مهر ماه سال جاری
۱۰ اقتصاد برتر جهان را بشناسید
چرا جهاد کشاورزی تلاشی برای اصلاح الگوی کشت انجام نمی دهد؟
راه اندازی بزرگترین بازار گل زعفران شرق کشور در تربت حیدریه
اتاق بازرگانی خراسان رضوی کمیسیون انرژی تشکیل داد
بازار میوه و سبزی راکد است/نه اجازه صادرات داریم نه امکان نگهداری درسردخانه
بحران فرسایش بادی خاک در خراسان رضوی/ بامشکل بیابان زدایی چه باید کرد؟
نرخ طلا، سکه و ارز در بازار امروز مشهد (24مهرماه)
آخرین قیمت خودرو‌های پرفروش در بازار امروز 24 مهرماه
یارانه چه کسانی قطع نمی شود؟
بیشترین تعداد مراکز اسقاط کشور در خراسان رضوی ایجاد شده اند