شاداماد طلبکارو اقتصاد بیمار!


9 خرداد 1398 - 14:50
5cefae88d619f_5cefae88d61a2
یادداشت/ سید جلال فیاضی فعال رسانه ای

به گزارش مشهد فوری، وقتی هزاران زوج جوان خسته و درمانده از سرگردانی در راهروهای هزارتوی بانک ها برای دریافت ۳۰ میلیون تومان وام ازدواج ،گزارش دادگاه متهمان بانک سرمایه و فریادهای شاداماد طلبکار _که اتفاقا بدون لباس زندانی در دادگاه حاضر شده است _را شنیدندکه :«بدهی من فقط ۸۰ میلیارد تومان است! چرا شلوغش می کنید، پرداخت میکنم»بسیاری از آنها حتی در ذهن خود هم نمی‌توانستند چنین ارقامی را تصور کنند و صفر های آن را بشمارند !
هنگامی که جوان همشهری مشهدی من پس از بازگشت از طرقبه حتی نتوانسته بود با دوستانش در رستورانی شکمی از عزا درآورد شنید که آقا داماد می گفت :«اروپا گردی کجا بود، من با منشی و خانواده ام فقط هفت بار به امارات و پنج بار به آلمان و چهار بار هم به اتریش سفر کرده ایم !»چشمهای گردشده اش می خواست از حدقه بیرون بزند! خرید بنز و مازراتی چند میلیاردی و موتور اسکورت ۵۰۰ میلیونی که دیگر جای خود دارد.جالب‌تر اینکه محمد هادی رضوی هم تهیه کننده سریال است و هم وارد کننده گوشت منجمد! هم یادواره شهدای مدافع حرم برگزار می کند و به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری ونیز حتی در جلسه دادگاه با نام فاطمه زهرا(س) سخن آغاز می کند، هم وام های چند ده میلیاردی بدون وثیقه میگیرد ووثیقه اش را ملک خریداری شده از وام قرار می‌دهد!و البته در رسانه ملی در مذمت آقازاده‌هاهم سخن می گوید.
این آقا دامادیک نمونه است ؛چه بسیار آقازاده هایی که زیر سایه پدر به ثروت های رویایی رسیدند و باجناق هایی که برای چپاول بیت المال فامیل شدند و برادرزاده ها و خواهرزاده هایی که با مرحمت عمو جان و دایی جان ره صدساله را یک شبه پیمودند. با همه این احوال اما به نظر من آنها را هم نباید شماتت کرد ،متهم اصلی اقتصاد بیمار رانتی وولنگار کشوراست که در دامان خود چنین فسادهایی را پروش می دهد!
متهم اصلی نظام بانکی است که تولیدکننده را بر فرش می کوبد و ژن های خوب را به عرش می برد. متهم اصلی نظام بیمار بانکی است که پس از آنکه رقم وامهای میلیاردی معوقه اش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان گذشت دیگر اطلاع رسانی در این زمینه را با فشار متوقف کرد تا مردم ندانند حالا چقدر از پول آنها در دست رانت خوارانی است که برای استرداد آن عجله ای هم ندارند. متهم اصلی اقتصاد بیماری است که همه را کاسب می کند به طوری که اخیراً یک شبکه اجتماعی اسامی ده نماینده محترم مجلس را منتشر کرده که از یک تا پنج شرکت واردات کالا دارند و البته هنوز هم هیچ کدام از آنها این خبر را تکذیب نکرده اند .
در چهل سال پس از انقلاب همه دولت‌هاو مجلس هایی که آمده‌اند و رفته‌اند- بدون استثنا-وعده اصلاح نظام های بانکی ،پولی،مالی،مالیانی ،واردات وصادرات،گمرک،تولیدوتوزیع وشفافیت اقتصادی داده اند اما هیچگاه این وعده ها تحقق نیافته است.والبته برخی از آنها نیزبه دام همین اقتصاد فساد زاافتاده وآلوده شده اند.
تجربه انقلاب نشان می دهد که دوره های سخت ومقاطعی که کشور در فشار تحریم وکینه توزی دشمنان بوده ، بهترین زمان برای اقدامات پیشران بوده است وبسیاری از موفقیت ها در شرایط سخت به دست آمده است. اکنون که دشمنان بیش از هر زمان دیگری چنگ و دندان نشان می دهند فرصت آن است که همزمان باتسریع در محاکمه و مجازات بدون ملاحظه وتبعیض مفسدان اقتصادی و باز پس گیری اموال به چپاول رفته ، قوای کشوربه اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی -که به فضل الهی کم هم نیستند- برای اصلاح ساختارها و مقاوم‌سازی اقتصاد ایران فراخوان بدهندو سیستم بیمار اقتصاد را جراحی و درمان کنند. اکنون هم تجربه چهل ساله انقلاب و هم تجربیات سایر کشورهایی که در مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت و اصلاح ساختار اقتصادی خود موفق بوده اند فرا روی ماست .از همه آنها بهره ببریم و همزمان باهوشیاری وتدبیردر برابر فشار دشمن،برای اصلاح بنیادین ساختار اقتصادی کشور واستقرار نظام های نظارتی موثر وشفافیت اقتصادی تدبیر کنیم.
درست است که مردم از تورم و گرانی رنج می برند و گلایه‌مند هستند اما آنها بیشتر از ساختار معیوب اداری واقتصادی کشور،تبعیض ،انحصار،رانت وبی عدالتی ،بی ثباتی در قوانین ومقررات کشور وفقدان نظارت موثر ناراضی و دلگیر هستند. اعتماد مردم بزرگترین سرمایه اجتماعی کشور است،آن را قدر بشناسیم،فردا دیر است.

یادداشت/ سید جلال فیاضی فعال رسانه ای

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5cefae88d619f_5cefae88d61a2
9 خرداد 1398 - 14:50

به گزارش مشهد فوری، وقتی هزاران زوج جوان خسته و درمانده از سرگردانی در راهروهای هزارتوی بانک ها برای دریافت ۳۰ میلیون تومان وام ازدواج ،گزارش دادگاه متهمان بانک سرمایه و فریادهای شاداماد طلبکار _که اتفاقا بدون لباس زندانی در دادگاه حاضر شده است _را شنیدندکه :«بدهی من فقط ۸۰ میلیارد تومان است! چرا شلوغش می کنید، پرداخت میکنم»بسیاری از آنها حتی در ذهن خود هم نمی‌توانستند چنین ارقامی را تصور کنند و صفر های آن را بشمارند !
هنگامی که جوان همشهری مشهدی من پس از بازگشت از طرقبه حتی نتوانسته بود با دوستانش در رستورانی شکمی از عزا درآورد شنید که آقا داماد می گفت :«اروپا گردی کجا بود، من با منشی و خانواده ام فقط هفت بار به امارات و پنج بار به آلمان و چهار بار هم به اتریش سفر کرده ایم !»چشمهای گردشده اش می خواست از حدقه بیرون بزند! خرید بنز و مازراتی چند میلیاردی و موتور اسکورت ۵۰۰ میلیونی که دیگر جای خود دارد.جالب‌تر اینکه محمد هادی رضوی هم تهیه کننده سریال است و هم وارد کننده گوشت منجمد! هم یادواره شهدای مدافع حرم برگزار می کند و به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری ونیز حتی در جلسه دادگاه با نام فاطمه زهرا(س) سخن آغاز می کند، هم وام های چند ده میلیاردی بدون وثیقه میگیرد ووثیقه اش را ملک خریداری شده از وام قرار می‌دهد!و البته در رسانه ملی در مذمت آقازاده‌هاهم سخن می گوید.
این آقا دامادیک نمونه است ؛چه بسیار آقازاده هایی که زیر سایه پدر به ثروت های رویایی رسیدند و باجناق هایی که برای چپاول بیت المال فامیل شدند و برادرزاده ها و خواهرزاده هایی که با مرحمت عمو جان و دایی جان ره صدساله را یک شبه پیمودند. با همه این احوال اما به نظر من آنها را هم نباید شماتت کرد ،متهم اصلی اقتصاد بیمار رانتی وولنگار کشوراست که در دامان خود چنین فسادهایی را پروش می دهد!
متهم اصلی نظام بانکی است که تولیدکننده را بر فرش می کوبد و ژن های خوب را به عرش می برد. متهم اصلی نظام بیمار بانکی است که پس از آنکه رقم وامهای میلیاردی معوقه اش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان گذشت دیگر اطلاع رسانی در این زمینه را با فشار متوقف کرد تا مردم ندانند حالا چقدر از پول آنها در دست رانت خوارانی است که برای استرداد آن عجله ای هم ندارند. متهم اصلی اقتصاد بیماری است که همه را کاسب می کند به طوری که اخیراً یک شبکه اجتماعی اسامی ده نماینده محترم مجلس را منتشر کرده که از یک تا پنج شرکت واردات کالا دارند و البته هنوز هم هیچ کدام از آنها این خبر را تکذیب نکرده اند .
در چهل سال پس از انقلاب همه دولت‌هاو مجلس هایی که آمده‌اند و رفته‌اند- بدون استثنا-وعده اصلاح نظام های بانکی ،پولی،مالی،مالیانی ،واردات وصادرات،گمرک،تولیدوتوزیع وشفافیت اقتصادی داده اند اما هیچگاه این وعده ها تحقق نیافته است.والبته برخی از آنها نیزبه دام همین اقتصاد فساد زاافتاده وآلوده شده اند.
تجربه انقلاب نشان می دهد که دوره های سخت ومقاطعی که کشور در فشار تحریم وکینه توزی دشمنان بوده ، بهترین زمان برای اقدامات پیشران بوده است وبسیاری از موفقیت ها در شرایط سخت به دست آمده است. اکنون که دشمنان بیش از هر زمان دیگری چنگ و دندان نشان می دهند فرصت آن است که همزمان باتسریع در محاکمه و مجازات بدون ملاحظه وتبعیض مفسدان اقتصادی و باز پس گیری اموال به چپاول رفته ، قوای کشوربه اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی -که به فضل الهی کم هم نیستند- برای اصلاح ساختارها و مقاوم‌سازی اقتصاد ایران فراخوان بدهندو سیستم بیمار اقتصاد را جراحی و درمان کنند. اکنون هم تجربه چهل ساله انقلاب و هم تجربیات سایر کشورهایی که در مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت و اصلاح ساختار اقتصادی خود موفق بوده اند فرا روی ماست .از همه آنها بهره ببریم و همزمان باهوشیاری وتدبیردر برابر فشار دشمن،برای اصلاح بنیادین ساختار اقتصادی کشور واستقرار نظام های نظارتی موثر وشفافیت اقتصادی تدبیر کنیم.
درست است که مردم از تورم و گرانی رنج می برند و گلایه‌مند هستند اما آنها بیشتر از ساختار معیوب اداری واقتصادی کشور،تبعیض ،انحصار،رانت وبی عدالتی ،بی ثباتی در قوانین ومقررات کشور وفقدان نظارت موثر ناراضی و دلگیر هستند. اعتماد مردم بزرگترین سرمایه اجتماعی کشور است،آن را قدر بشناسیم،فردا دیر است.

159

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.