مشهد گرم می‌ماند


14 اردیبهشت 1398 - 20:49
5ccdbba5aaa88_5ccdbba5aaa8c
هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به بارش پراکنده باران همراه با رعدوبرق در نواحی کوهستانی نیمه شمالی و غربی استان برای روزهای آینده در سطح استان ماندگای گرمای هوا را پیش‌بینی کرده است.

به گزارش مشهد فوری  بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی خراسان رضوی بررسی نقشه‌های آینده‎نگری و تصاویر ماهواره طی ساعات بعدازظهر علاوه بر افزایش سرعت وزش باد نشان‎دهنده افزایش میزان ابرناکی آسمان نیز بوده و به خصوص از فردا ساعات بعدازظهر و شب از جمله برای مناطق کوهستانی نیمه شمالی و غربی استان رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق با احتمال جاری شدن روان‌آب پیش‎بینی می‎شود.

بر این اساس آسمان نواحی شمالی استان در روز یک‌شنبه قسمتی ابری بعدازظهر افزایش ابر با رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پاره‎ای نقاط وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود. همچنین آسمان نواحی مرکزی و جنوبی استان کمی تا قسمتی ابری بعدازظهر پاره‎ای نقاط وزش باد شدید، افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق خواهد بود.

هوای مشهد نیز در روز یک‌شنبه کمی تا قسمتی ابری بعضی ساعات افزایش سرعت باد و افزایش ابر بعدازظهر احتمال رگبار باران و رعدوبرق با کمینه و بیشینه دمای 14 و 28 درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود.

آسمان نواحی شمالی استان در روز دوشنبه قسمتی ابری مناطقی وزش باد شدید، بعضی ساعات افزایش ابر با رگبار پراکنده باران و رعدوبرق خواهد بود. همچنین آسمان نواحی مرکزی صاف تا قسمتی ابری با وزش باد شدید موقتی، افزایش ابر بعدازظهر احتمال رگبار باران و رعدوبرق و نواحی جنوبی صاف تا قسمتی ابری بعضی ساعات افزایش ابر بعدازظهر پاره‎ای نقاط وزش باد شدید و احتمال رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

هوای مشهد نیز در این روز کمی تا قسمتی ابری بعضی ساعات افزایش سرعت باد بعدازظهر افزایش ابر با احتمال رگبار باران و رعدوبرق با کمینه و بیشینه دمای 15 و 28 درجه سلسیوس خواهد بود.

آسمان نواحی شمالی استان در روز سه‌شنبه صاف تا قسمتی ابری بعضی ساعات افزایش سرعت باد، افزایش ابر و رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود. هم‌چنین آسمان نواحی مرکزی صاف تا کمی ابری بعضی ساعات افزایش ابر بعدازظهر افزایش سرعت باد و احتمال رگبار باران و رعدوبرق و آسمان نواحی جنوبی صاف تا کمی ابری بعضی ساعات افزایش ابر بعدازظهر افزایش سرعت باد و مناطق کوهستانی غرب احتمال رگبار باران و رعدوبرق خواهد بود.

هوای مشهد نیز در روز سه‌شنبه صاف تا قسمتی ابری بعدازظهر افزایش سرعت باد شب افزایش ابر با کمینه و بیشینه دمای 15 و 29 درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود.

آسمان نواحی شمالی، مرکزی و جنوبی استان در روز چهارشنبه قسمتی ابری بعدازظهر افزایش سرعت باد موقتی، افزایش ابر با احتمال رگبار باران و رعدوبرق خواهد بود. هوای مشهد نیز در این روز قسمتی ابری همراه با وزش باد بعدازظهر افزایش ابر و مناطق کوهستانی احتمال رگبار باران و رعدوبرق با کمینه و بیشینه دمای 16 و 30 درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این گزارش، در شبانه‌روز گذشته زاوه با کمینه دمای 6 درجه سلسیوس خنک‎ترین و داورزن با بیشینه دمای 33 درجه سلسیوس گرم‎ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده‌اند. هم‌چنین بیش‌ترین سرعت وزش باد از شهرستان‎‎‎های تایباد، بردسکن، سبزوار و جغتای با سرعت 36 کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به بارش پراکنده باران همراه با رعدوبرق در نواحی کوهستانی نیمه شمالی و غربی استان برای روزهای آینده در سطح استان ماندگای گرمای هوا را پیش‌بینی کرده است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5ccdbba5aaa88_5ccdbba5aaa8c
14 اردیبهشت 1398 - 20:49

به گزارش مشهد فوری  بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی خراسان رضوی بررسی نقشه‌های آینده‎نگری و تصاویر ماهواره طی ساعات بعدازظهر علاوه بر افزایش سرعت وزش باد نشان‎دهنده افزایش میزان ابرناکی آسمان نیز بوده و به خصوص از فردا ساعات بعدازظهر و شب از جمله برای مناطق کوهستانی نیمه شمالی و غربی استان رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق با احتمال جاری شدن روان‌آب پیش‎بینی می‎شود.

بر این اساس آسمان نواحی شمالی استان در روز یک‌شنبه قسمتی ابری بعدازظهر افزایش ابر با رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پاره‎ای نقاط وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود. همچنین آسمان نواحی مرکزی و جنوبی استان کمی تا قسمتی ابری بعدازظهر پاره‎ای نقاط وزش باد شدید، افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق خواهد بود.

هوای مشهد نیز در روز یک‌شنبه کمی تا قسمتی ابری بعضی ساعات افزایش سرعت باد و افزایش ابر بعدازظهر احتمال رگبار باران و رعدوبرق با کمینه و بیشینه دمای 14 و 28 درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود.

آسمان نواحی شمالی استان در روز دوشنبه قسمتی ابری مناطقی وزش باد شدید، بعضی ساعات افزایش ابر با رگبار پراکنده باران و رعدوبرق خواهد بود. همچنین آسمان نواحی مرکزی صاف تا قسمتی ابری با وزش باد شدید موقتی، افزایش ابر بعدازظهر احتمال رگبار باران و رعدوبرق و نواحی جنوبی صاف تا قسمتی ابری بعضی ساعات افزایش ابر بعدازظهر پاره‎ای نقاط وزش باد شدید و احتمال رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

هوای مشهد نیز در این روز کمی تا قسمتی ابری بعضی ساعات افزایش سرعت باد بعدازظهر افزایش ابر با احتمال رگبار باران و رعدوبرق با کمینه و بیشینه دمای 15 و 28 درجه سلسیوس خواهد بود.

آسمان نواحی شمالی استان در روز سه‌شنبه صاف تا قسمتی ابری بعضی ساعات افزایش سرعت باد، افزایش ابر و رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود. هم‌چنین آسمان نواحی مرکزی صاف تا کمی ابری بعضی ساعات افزایش ابر بعدازظهر افزایش سرعت باد و احتمال رگبار باران و رعدوبرق و آسمان نواحی جنوبی صاف تا کمی ابری بعضی ساعات افزایش ابر بعدازظهر افزایش سرعت باد و مناطق کوهستانی غرب احتمال رگبار باران و رعدوبرق خواهد بود.

هوای مشهد نیز در روز سه‌شنبه صاف تا قسمتی ابری بعدازظهر افزایش سرعت باد شب افزایش ابر با کمینه و بیشینه دمای 15 و 29 درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود.

آسمان نواحی شمالی، مرکزی و جنوبی استان در روز چهارشنبه قسمتی ابری بعدازظهر افزایش سرعت باد موقتی، افزایش ابر با احتمال رگبار باران و رعدوبرق خواهد بود. هوای مشهد نیز در این روز قسمتی ابری همراه با وزش باد بعدازظهر افزایش ابر و مناطق کوهستانی احتمال رگبار باران و رعدوبرق با کمینه و بیشینه دمای 16 و 30 درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این گزارش، در شبانه‌روز گذشته زاوه با کمینه دمای 6 درجه سلسیوس خنک‎ترین و داورزن با بیشینه دمای 33 درجه سلسیوس گرم‎ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده‌اند. هم‌چنین بیش‌ترین سرعت وزش باد از شهرستان‎‎‎های تایباد، بردسکن، سبزوار و جغتای با سرعت 36 کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

منبع: ایسنا

204

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.