مذاکرات دستمزد امروز جدی تر می شود


27 اسفند 1397 - 13:25
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه دو روش برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار وجود دارد گفت:احتمالاً در جلسه امروز شورای عالی کار بحث جدی‌تر خواهد شد و وارد فاز جدی مذاکرات خواهیم شد.

به گزارش مشهد فوری، امروز آخرین جلسه  تعیین دستمزد 98 کارگران است. 21اسفند ماه جلسه ای با حضور شرکای اجتماعی برگزار شداما به نتیجه مشخصی در زمینه تعیین دستمزد نرسید.

طبق آنچه نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته بود، قرار بوده در هفته گذشته دو جلسه جداگانه با معاونت روابط کار وزارت کار برگزار شود و گروه های کارگری و کارفرمایی به صورت جداگانه نظرات خود را مطرح کنند تا نتایج آن را در جلسه امروز بررسی کنند.

 علی خدایی،نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان می کند:موضوع تعیین افزایش حقوق کارمندان دولت و مخالفت دولت با آن، ناخواسته روی مذاکرات مزدی کارگران سایه انداخته است.تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار هیچ ارتباطی به افزایش حقوق کارمندان دولت ندارد، اما بحث‌های مزدی کارمندان دولت، ناگزیر به عنوان یکی از آیتم‌های مقایسه سطح دستمزد در کشور، بر مذاکرات مزدی تاثیرگذار است.

وی با اشاره به اینکه مذاکرات مزدی، سقف زمانی ندارد ادامه دارد: احتمالاً در جلسه امروز شورای عالی کار بحث جدی‌تر خواهد شد و وارد فاز جدی مذاکرات خواهیم شد؛ البته تا پایان سال کمبود زمان داریم.

نماینده کارگران در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است مذاکرات مزدی به آن طرف سال بیفتد؛ می‌گوید: همه جور احتمالی وجود دارد؛ قاعدتاً نمی‌توانیم برای مذاکرات دستمزد که بسیار بااهمیت است، سقف زمانی مشخص کنیم.

خدایی بیان کرد: دو روش برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار وجود دارد؛ اول رای‌گیری و دوم اجماع؛ «اجماع» روشی است که در طول سال‌های گذشته برای توافق بر سر تعیین افزایش دستمزد کارگران، همواره به کار گرفته شده است. 

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: امسال نیز همانطور که خود دولتی‌ها اعلام کرده‌اند، نظر بر تعیین مزد براساس اجماع است و وقتی بحث اجماع طرفین بر موضوعی می‌شود، دیگر نمی‌توان سقف و محدودیت زمانی مشخص کرد.

وی با بیان اینکه افزایش صرفاً ریالی دستمزد، مورد تأیید ما نیست گفت: افزایش صرفاً ریالی دستمزد، مورد تایید ما نیست. «عدالت» به معنای پرداخت یکسان نیست؛ عدالت به معنای پرداخت عادلانه براساس توانمندی‌ها، سابقه و تجربه است؛ لذا پرداخت یک عدد ثابت برای همه سطوح، عدالت را تأمین نمی‌کند و حتی می‌تواند گروه‌های طبقه‌بندی مشاغل را در کارخانه‌ها از بین ببرد.

خدایی با بیان اینکه اگر شرایطی مهیا شود، با «مزد ترکیبی» موافقت خواهیم کرد افزود: براساس این دلایل، ما معتقدیم عدد تعیین شده روی حداقل مزد اگر فراتر از یک میزانی باشد که آن میزان را الان نمی‌توانیم رسانه‌ای کنیم، آن وقت با «مزد ترکیبی» موافق خواهیم بود.

وی تأکید می‌کند: اما اگر این عدد افزایش حداقل دستمزد پایین باشد، ما بر همان افزایش یکسان همه سطوح مزدی پافشاری خواهیم کرد. البته تاکید می‌کنم، حداقل دستمزد و میزان آن، برای ما معیار اصلی‌ست. چراکه بیشتر کارگران، حداقل‌بگیر هستند؛ خط قرمز ما مشخص است؛ مزد حداقل باید به گونه‌ای زیاد شود که تغییر محسوسی در معیشت کارگران به وجود بیاید. باید دقت داشته باشیم که ما بین کارگران، حقوق‌بگیر نجومی نداریم و همچنین طبقه‌بندی مشاغل بر لزوم تفاوت دریافتی‌های کارگری تاکید دارد؛ پس ما نباید با تصمیم‌گیری‌های مزدی، این تفاوت‌های قانونی را زایل و یا مخدوش نماییم.  

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه دو روش برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار وجود دارد گفت:احتمالاً در جلسه امروز شورای عالی کار بحث جدی‌تر خواهد شد و وارد فاز جدی مذاکرات خواهیم شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

27 اسفند 1397 - 13:25

به گزارش مشهد فوری، امروز آخرین جلسه  تعیین دستمزد 98 کارگران است. 21اسفند ماه جلسه ای با حضور شرکای اجتماعی برگزار شداما به نتیجه مشخصی در زمینه تعیین دستمزد نرسید.

طبق آنچه نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته بود، قرار بوده در هفته گذشته دو جلسه جداگانه با معاونت روابط کار وزارت کار برگزار شود و گروه های کارگری و کارفرمایی به صورت جداگانه نظرات خود را مطرح کنند تا نتایج آن را در جلسه امروز بررسی کنند.

 علی خدایی،نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان می کند:موضوع تعیین افزایش حقوق کارمندان دولت و مخالفت دولت با آن، ناخواسته روی مذاکرات مزدی کارگران سایه انداخته است.تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار هیچ ارتباطی به افزایش حقوق کارمندان دولت ندارد، اما بحث‌های مزدی کارمندان دولت، ناگزیر به عنوان یکی از آیتم‌های مقایسه سطح دستمزد در کشور، بر مذاکرات مزدی تاثیرگذار است.

وی با اشاره به اینکه مذاکرات مزدی، سقف زمانی ندارد ادامه دارد: احتمالاً در جلسه امروز شورای عالی کار بحث جدی‌تر خواهد شد و وارد فاز جدی مذاکرات خواهیم شد؛ البته تا پایان سال کمبود زمان داریم.

نماینده کارگران در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است مذاکرات مزدی به آن طرف سال بیفتد؛ می‌گوید: همه جور احتمالی وجود دارد؛ قاعدتاً نمی‌توانیم برای مذاکرات دستمزد که بسیار بااهمیت است، سقف زمانی مشخص کنیم.

خدایی بیان کرد: دو روش برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار وجود دارد؛ اول رای‌گیری و دوم اجماع؛ «اجماع» روشی است که در طول سال‌های گذشته برای توافق بر سر تعیین افزایش دستمزد کارگران، همواره به کار گرفته شده است. 

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: امسال نیز همانطور که خود دولتی‌ها اعلام کرده‌اند، نظر بر تعیین مزد براساس اجماع است و وقتی بحث اجماع طرفین بر موضوعی می‌شود، دیگر نمی‌توان سقف و محدودیت زمانی مشخص کرد.

وی با بیان اینکه افزایش صرفاً ریالی دستمزد، مورد تأیید ما نیست گفت: افزایش صرفاً ریالی دستمزد، مورد تایید ما نیست. «عدالت» به معنای پرداخت یکسان نیست؛ عدالت به معنای پرداخت عادلانه براساس توانمندی‌ها، سابقه و تجربه است؛ لذا پرداخت یک عدد ثابت برای همه سطوح، عدالت را تأمین نمی‌کند و حتی می‌تواند گروه‌های طبقه‌بندی مشاغل را در کارخانه‌ها از بین ببرد.

خدایی با بیان اینکه اگر شرایطی مهیا شود، با «مزد ترکیبی» موافقت خواهیم کرد افزود: براساس این دلایل، ما معتقدیم عدد تعیین شده روی حداقل مزد اگر فراتر از یک میزانی باشد که آن میزان را الان نمی‌توانیم رسانه‌ای کنیم، آن وقت با «مزد ترکیبی» موافق خواهیم بود.

وی تأکید می‌کند: اما اگر این عدد افزایش حداقل دستمزد پایین باشد، ما بر همان افزایش یکسان همه سطوح مزدی پافشاری خواهیم کرد. البته تاکید می‌کنم، حداقل دستمزد و میزان آن، برای ما معیار اصلی‌ست. چراکه بیشتر کارگران، حداقل‌بگیر هستند؛ خط قرمز ما مشخص است؛ مزد حداقل باید به گونه‌ای زیاد شود که تغییر محسوسی در معیشت کارگران به وجود بیاید. باید دقت داشته باشیم که ما بین کارگران، حقوق‌بگیر نجومی نداریم و همچنین طبقه‌بندی مشاغل بر لزوم تفاوت دریافتی‌های کارگری تاکید دارد؛ پس ما نباید با تصمیم‌گیری‌های مزدی، این تفاوت‌های قانونی را زایل و یا مخدوش نماییم.  

159 /47

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار سیاسی
رئیس شورای اسلامی خراسان رضوی: مسئولان شوراها را تضعیف‌کننده نظام ندانند
سردار غیب‌پرور: دولت متولی اصلی طرح «جهاد همبستگی ملی» است
ناگفته‌های مترجم عمران‌خان از حرم رضوی
اقدام خباثت‌آمیز آمریکا، سرمایه اجتماعی و ملی سپاه را بالا برد
طواف و اقامه نماز برپیکر مطهر شهید مدافع حرم «مجید قربانخانی» معروف به «حر مدافعان حرم» در حرم رضوی
گزینه های مدیریت جهاد کشاورزی خراسان رضوی مشخص شده اند
نگاه تقلیل‌گرایانه به FATF خیانت به آرمان‌ها و منافع ملی است‌
آیت‌الله علم‌الهدی: افزایش نقدینگی یعنی سم مهلک اقتصاد کشور
اصلاح‎طلبان در کل کشور دچار ضعف هستند
تکلیف اجرای پروژه کمربند جنوبی مشهد به کجا رسید؟
آشنایی با سوابق و مواضع «سرلشکر سلامی» فرمانده کل سپاه پاسداران
تعلل در انتصاب فرمانداران یک ساله شد/ جای خالی 9 فرماندار در خراسان رضوی
تقویت مشترکات ایران و پاکستان بهترین زمینه برای خنثی کردن توطئه‌های مستکبران است
امیدواریم زمینه سفر زمینی از پاکستان به مشهد مقدس مهیا شود
مشهد مقدس سالانه پذیرای بیش از ۱۰۰ هزار زائر پاکستانی است