جریان اصولگرایی باید نیمی از رفتار و نگرش خود را تغییر دهد


14 اسفند 1397 - 13:11
5c7e4448de382_5c7e4448de384
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی گفت: جریان اصولگرایی باید نیمی از سازمان‌دهی، رفتار و نگرش خود را تغییر دهد و این نه به معنای تغییر در جهت عوام‌فریبی، بلکه تغییر در جهت انطباق با موازینی است.

به گزارش مشهد فوری، رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی گفت: جریان اصولگرایی باید نیمی از سازمان‌دهی، رفتار و نگرش خود را تغییر دهد و این نه به معنای تغییر در جهت عوام‌فریبی، بلکه تغییر در جهت انطباق با موازینی است که امام، رهبری، اسلام و انقلاب اعلام می‌کنند.

محسن بنی‌هاشمی در خصوص چالش‌های تغییر نسل در جریان اصولگرایی، اظهارداشت: جریان اصولگرایی در متن انقلاب حضور دارد و چهره‌های اصولگرایی جزئی از متن انقلاب هستند، بنابراین همواره در متن جامعه برای اصولگرایان چهره‌هایی که شاخص باشند و بتوانند کار را مدیریت کنند، وجود دارد و از این جهت مشکلی نیست.

وی با بیان اینکه اصولگرایی یک سازمان یا تشکل گروه معدود نیست، عنوان کرد: اصولگرایی یعنی میلیون‌ها انسانی که قبل از انقلاب، در زمان انقلاب، جنگ و بعد از جنگ در سازندگی بودند و اکنون نیز در تمام کشور، مساجد و مدارس حضور دارند و تعداد معدودی نبوده بلکه میلیون‌ها انسان هستند.

بنی‌هاشمی افزود: افرادی چون آقای عسگراولادی، حبیبی و یا مهدوی‌کنی جزئی از اصولگرایان بودند نه اینکه اصولگرایان متکی به این چهره‌ها باشند. آن‌ها جزئی از این ملت بودند.

این فعال سیاسی اصولگرا بیان کرد: راه اصولگرایی مهم بوده و متکی به اسلام، امام حسین(ع)، امام زمان(عج) و مرجعیت است. تا زمانی که اینها هستند، امام و رهبری در مملکت پیرو دارند و اصولگرایی نیز حضور دارد.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی با اشاره به اینکه اصولگرایی یا انقلاب اسلامی برای جذب افراد باید کارها، افکار و رفتار خود را بر اساس موازین انقلاب که توسط امام و رهبری بیان شده، اصلاح کنند. علت دوری مردم از برخی اصولگرایان این است که برخی از آن‌ها در عمل از اهداف اعلام شده انقلاب و اسلام دور شدند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در مملکت ما رانت و قاچاق وجود دارد، این رانت و قاچاق همه چیز را به هم ریخته است. در مملکت ما شایسته‌سالاری کنار گذاشته شده و باندبازی رایج است. اگر اصولگرایان بخواهند مردم را جذب کنند، باید به هر درصدی که در رانت، قاچاق و باندبازی سهم دارند، آن را کنار بگذارند. اصلاح‌طلبان نیز باید همین کار را انجام دهند. این موارد راه جذب مردم است که اصلاح‌طلب و اصولگرا به شعارهای خود وفادار باشند.

بنی‌هاشمی خاطرنشان کرد: اکنون مبنای کار یک عده از اصولگرایان یا اصلاح‌طلبان عوام‌فریبی و دروغگویی شده، با وجود این عوام‌فریبی و دروغگویی مردم باید جذب چه چیزی شوند. مردم از یک سری نارسایی‌ها زجر می‌کشند، بنابراین به چه دلیل باید جذب یک سری عوام‌فریب و دروغگو شوند. این عوام‌فریب و دروغگو ممکن است نام خود را اصلاح‌طلب، اصولگرا، اعتدالی و انقلابی بگذارد اما در اصل قضیه تفاوت ندارد.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: جریان اصولگرایی باید 50 درصد از سازمان‌دهی، رفتار و نگرش خود را تغییر دهد و این نه به معنای تغییر در جهت عوام‌فریبی، بلکه تغییر در جهت انطباق با موازینی است که امام، رهبری، اسلام و انقلاب اعلام می‌کنند.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی با بیان اینکه در اصولگرایان و اصلاح‌طلبان افرادی وجود دارند که به آرمان‌های اصولگرایی یا اصلاح‌طلبی وفادار هستند، عنوان کرد: افرادی نیز حضور دارند که خود را در این جریانها قرار دادند و می‌خواهند بر آنها سوار شوند. این افراد منافع شخصی یا گروهی دارند نه منافع انقلابی و کشوری. تا زمانی که این نوع افراد روی جریان اصولگرایی، اصلاح‌طلبی و یا اعتدال سوار هستند، راه درست پیموده نمی‎شود. اولین پالایش در هر یک از این جریانات این است که این نوع افرادی که خود را به این جریانات وصل کردند، شناسایی شوند.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی گفت: جریان اصولگرایی باید نیمی از سازمان‌دهی، رفتار و نگرش خود را تغییر دهد و این نه به معنای تغییر در جهت عوام‌فریبی، بلکه تغییر در جهت انطباق با موازینی است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5c7e4448de382_5c7e4448de384
14 اسفند 1397 - 13:11

به گزارش مشهد فوری، رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی گفت: جریان اصولگرایی باید نیمی از سازمان‌دهی، رفتار و نگرش خود را تغییر دهد و این نه به معنای تغییر در جهت عوام‌فریبی، بلکه تغییر در جهت انطباق با موازینی است که امام، رهبری، اسلام و انقلاب اعلام می‌کنند.

محسن بنی‌هاشمی در خصوص چالش‌های تغییر نسل در جریان اصولگرایی، اظهارداشت: جریان اصولگرایی در متن انقلاب حضور دارد و چهره‌های اصولگرایی جزئی از متن انقلاب هستند، بنابراین همواره در متن جامعه برای اصولگرایان چهره‌هایی که شاخص باشند و بتوانند کار را مدیریت کنند، وجود دارد و از این جهت مشکلی نیست.

وی با بیان اینکه اصولگرایی یک سازمان یا تشکل گروه معدود نیست، عنوان کرد: اصولگرایی یعنی میلیون‌ها انسانی که قبل از انقلاب، در زمان انقلاب، جنگ و بعد از جنگ در سازندگی بودند و اکنون نیز در تمام کشور، مساجد و مدارس حضور دارند و تعداد معدودی نبوده بلکه میلیون‌ها انسان هستند.

بنی‌هاشمی افزود: افرادی چون آقای عسگراولادی، حبیبی و یا مهدوی‌کنی جزئی از اصولگرایان بودند نه اینکه اصولگرایان متکی به این چهره‌ها باشند. آن‌ها جزئی از این ملت بودند.

این فعال سیاسی اصولگرا بیان کرد: راه اصولگرایی مهم بوده و متکی به اسلام، امام حسین(ع)، امام زمان(عج) و مرجعیت است. تا زمانی که اینها هستند، امام و رهبری در مملکت پیرو دارند و اصولگرایی نیز حضور دارد.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی با اشاره به اینکه اصولگرایی یا انقلاب اسلامی برای جذب افراد باید کارها، افکار و رفتار خود را بر اساس موازین انقلاب که توسط امام و رهبری بیان شده، اصلاح کنند. علت دوری مردم از برخی اصولگرایان این است که برخی از آن‌ها در عمل از اهداف اعلام شده انقلاب و اسلام دور شدند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در مملکت ما رانت و قاچاق وجود دارد، این رانت و قاچاق همه چیز را به هم ریخته است. در مملکت ما شایسته‌سالاری کنار گذاشته شده و باندبازی رایج است. اگر اصولگرایان بخواهند مردم را جذب کنند، باید به هر درصدی که در رانت، قاچاق و باندبازی سهم دارند، آن را کنار بگذارند. اصلاح‌طلبان نیز باید همین کار را انجام دهند. این موارد راه جذب مردم است که اصلاح‌طلب و اصولگرا به شعارهای خود وفادار باشند.

بنی‌هاشمی خاطرنشان کرد: اکنون مبنای کار یک عده از اصولگرایان یا اصلاح‌طلبان عوام‌فریبی و دروغگویی شده، با وجود این عوام‌فریبی و دروغگویی مردم باید جذب چه چیزی شوند. مردم از یک سری نارسایی‌ها زجر می‌کشند، بنابراین به چه دلیل باید جذب یک سری عوام‌فریب و دروغگو شوند. این عوام‌فریب و دروغگو ممکن است نام خود را اصلاح‌طلب، اصولگرا، اعتدالی و انقلابی بگذارد اما در اصل قضیه تفاوت ندارد.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: جریان اصولگرایی باید 50 درصد از سازمان‌دهی، رفتار و نگرش خود را تغییر دهد و این نه به معنای تغییر در جهت عوام‌فریبی، بلکه تغییر در جهت انطباق با موازینی است که امام، رهبری، اسلام و انقلاب اعلام می‌کنند.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی با بیان اینکه در اصولگرایان و اصلاح‌طلبان افرادی وجود دارند که به آرمان‌های اصولگرایی یا اصلاح‌طلبی وفادار هستند، عنوان کرد: افرادی نیز حضور دارند که خود را در این جریانها قرار دادند و می‌خواهند بر آنها سوار شوند. این افراد منافع شخصی یا گروهی دارند نه منافع انقلابی و کشوری. تا زمانی که این نوع افراد روی جریان اصولگرایی، اصلاح‌طلبی و یا اعتدال سوار هستند، راه درست پیموده نمی‎شود. اولین پالایش در هر یک از این جریانات این است که این نوع افرادی که خود را به این جریانات وصل کردند، شناسایی شوند.

منبع: ایسنا

159

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان