میزان سوختگی در ایران ۸برابر میانگین جهانی است


28 آذر 1397 - 18:27
5c1a5c6fc3165_5c1a5c6fc31a5
رئیس بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد به عنوان تنها مرکز درمان سوختگی در شمال شرق کشور گفت: میزان سوختگی در ایران هشت برابر میانگین جهانی است در حالی که 90 درصد سوختگی ها قابل پیشگیری هستند.

به گزارش مشهد فوری، دکتر سید حسن طاووسی روز چهارشنبه به مناسبت روز ملی پیشگیری از سوختگی در جمع خبرنگاران افزود: بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد شمال شرق کشور شامل استان های گلستان، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و مازندران و بیماران برخی کشورهای همسایه نظیر افغانستان و عراق را پوشش می دهد.
وی اظهار داشت: کشورهای پیشرفته با اقدامات آموزشی و زیرساختی به موفقیت های بسیار در پیشگیری از سوختگی ها دست یافته اند و این در حالی است که در این کشورها بیشتر سوختگی ها در فصل تابستان رخ می دهد.
وی با اشاره به عوارض، تبعات و هزینه های درمان سوختگی گفت: درمان هر درصد سوختگی بین 20 تا 50 میلیون ریال هزینه در بردارد.
دکتر طاووسی افزود: با کمک خیرین به ویژه گروه 'میزبانان خورشید' بسیاری از هزینه های درمان بیماران سوختگی بستری در بیمارستان امام رضا (ع) که بیشتر آنها از طبقه محروم جامعه هستند، پرداخت شده است.
وی موفقیت درمان سوختگی در ایران را حدود 70 درصد عنوان کرد و اظهار داشت: با استفاده از تکنولوژی های جدید درمانی و روش های نوین جراحی موفقیت درمان در حال افزایش است. 
وی گفت: در کشورهای پیشرفته موفقیت درمان سوختگی ها بیش از 90 درصد می باشد.
رئیس بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع)، تعداد خودسوزی های پذیرش شده در این مرکز طی سال گذشته را 23 نفر عنوان کرد و افزود: بیشتر این تعداد زن و دچار سوختگی شدید بوده اند که هشت نفر آنان زنده مانده و بقیه به دلیل شدت سوختگی جان باخته اند.

* افزایش 30 درصدی بیماران دچار سوختگی 
مسئول درمانگاه سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد نیز گفت: تعداد بیماران بستری در این مرکز که شمال شرق کشور را پوشش می دهد طی پنج سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است.
دکتر علی احمدآبادی افزود: تعداد بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1391 حدود 700 نفر بود که این تعداد در سال گذشته به حدود یک هزار نفر افزایش یافت. 
وی خاطر نشان کرد: با وجود افزایش بیماران پذیرش شده دچار سوختگی در این بیمارستان شاهد کاهش مرگ و میر اینگونه بیماران بوده ایم.
وی گفت: در این مدت میزان مرگ و میر بیماران دچار سوختگی 50 درصد کاهش یافته و از 24 درصد به 12 درصد رسیده است.
دکتر احمدآبادی افزود: از سوی دیگر با تحول و بکارگیری روشهای جدید درمانی و تلاش همکاران، طول مدت اقامت بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد از 20 به 12 روز کاهش یافته است.

* 54 تخت سوختگی در بیمارستان امام رضا (ع) دایر است
کارشناس مسئول بیماریهای خاص و صعب العلاج دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز با اشاره به اهمیت روز پیشگیری از سوختگی ها گفت: بسیاری از سوختگی ها قابل پیشگیری است و سایر کشورها به این هدف دست یافته اند. 
دکتر جواد رجبیان افزود: هم اکنون 54 تخت سوختگی شامل 42 تخت بستری و 12 تخت مراقبت های ویژه در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد به اینگونه بیماران خدمات رسانی می کند.
وی ضریب اشغال تخت های سوختگی در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد را 50 تا 65 درصد عنوان کرد و اظهار داشت: در اجرای طرح توسعه، تعداد تخت های سوختگی در این بیمارستان افزایش قابل توجه خواهد داشت.
وی تعداد تخت های سوختگی در کشور را نیز یک هزار و 50 تخت عنوان کرد و گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده تعداد تخت های سوختگی در کشور به 2 هزار و 500 تخت افزایش خواهد یافت.
یکم دی ماه روز ملی پیشگیری از سوختگی نامگذاری شده است. 

رئیس بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد به عنوان تنها مرکز درمان سوختگی در شمال شرق کشور گفت: میزان سوختگی در ایران هشت برابر میانگین جهانی است در حالی که 90 درصد سوختگی ها قابل پیشگیری هستند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5c1a5c6fc3165_5c1a5c6fc31a5
28 آذر 1397 - 18:27

به گزارش مشهد فوری، دکتر سید حسن طاووسی روز چهارشنبه به مناسبت روز ملی پیشگیری از سوختگی در جمع خبرنگاران افزود: بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد شمال شرق کشور شامل استان های گلستان، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و مازندران و بیماران برخی کشورهای همسایه نظیر افغانستان و عراق را پوشش می دهد.
وی اظهار داشت: کشورهای پیشرفته با اقدامات آموزشی و زیرساختی به موفقیت های بسیار در پیشگیری از سوختگی ها دست یافته اند و این در حالی است که در این کشورها بیشتر سوختگی ها در فصل تابستان رخ می دهد.
وی با اشاره به عوارض، تبعات و هزینه های درمان سوختگی گفت: درمان هر درصد سوختگی بین 20 تا 50 میلیون ریال هزینه در بردارد.
دکتر طاووسی افزود: با کمک خیرین به ویژه گروه 'میزبانان خورشید' بسیاری از هزینه های درمان بیماران سوختگی بستری در بیمارستان امام رضا (ع) که بیشتر آنها از طبقه محروم جامعه هستند، پرداخت شده است.
وی موفقیت درمان سوختگی در ایران را حدود 70 درصد عنوان کرد و اظهار داشت: با استفاده از تکنولوژی های جدید درمانی و روش های نوین جراحی موفقیت درمان در حال افزایش است. 
وی گفت: در کشورهای پیشرفته موفقیت درمان سوختگی ها بیش از 90 درصد می باشد.
رئیس بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع)، تعداد خودسوزی های پذیرش شده در این مرکز طی سال گذشته را 23 نفر عنوان کرد و افزود: بیشتر این تعداد زن و دچار سوختگی شدید بوده اند که هشت نفر آنان زنده مانده و بقیه به دلیل شدت سوختگی جان باخته اند.

* افزایش 30 درصدی بیماران دچار سوختگی 
مسئول درمانگاه سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد نیز گفت: تعداد بیماران بستری در این مرکز که شمال شرق کشور را پوشش می دهد طی پنج سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است.
دکتر علی احمدآبادی افزود: تعداد بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1391 حدود 700 نفر بود که این تعداد در سال گذشته به حدود یک هزار نفر افزایش یافت. 
وی خاطر نشان کرد: با وجود افزایش بیماران پذیرش شده دچار سوختگی در این بیمارستان شاهد کاهش مرگ و میر اینگونه بیماران بوده ایم.
وی گفت: در این مدت میزان مرگ و میر بیماران دچار سوختگی 50 درصد کاهش یافته و از 24 درصد به 12 درصد رسیده است.
دکتر احمدآبادی افزود: از سوی دیگر با تحول و بکارگیری روشهای جدید درمانی و تلاش همکاران، طول مدت اقامت بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد از 20 به 12 روز کاهش یافته است.

* 54 تخت سوختگی در بیمارستان امام رضا (ع) دایر است
کارشناس مسئول بیماریهای خاص و صعب العلاج دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز با اشاره به اهمیت روز پیشگیری از سوختگی ها گفت: بسیاری از سوختگی ها قابل پیشگیری است و سایر کشورها به این هدف دست یافته اند. 
دکتر جواد رجبیان افزود: هم اکنون 54 تخت سوختگی شامل 42 تخت بستری و 12 تخت مراقبت های ویژه در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد به اینگونه بیماران خدمات رسانی می کند.
وی ضریب اشغال تخت های سوختگی در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد را 50 تا 65 درصد عنوان کرد و اظهار داشت: در اجرای طرح توسعه، تعداد تخت های سوختگی در این بیمارستان افزایش قابل توجه خواهد داشت.
وی تعداد تخت های سوختگی در کشور را نیز یک هزار و 50 تخت عنوان کرد و گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده تعداد تخت های سوختگی در کشور به 2 هزار و 500 تخت افزایش خواهد یافت.
یکم دی ماه روز ملی پیشگیری از سوختگی نامگذاری شده است. 

160

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.